DIKTATURA MINISTRICE?! Pod izlikom korone, svojevoljno MIJENJA UVJETE UPISA u srednje škole! DIKTATURA MINISTRICE?! Pod izlikom korone, svojevoljno MIJENJA UVJETE UPISA u srednje škole!
RADELJ od vlade rh i UREDA ZA ZAKONODAVSTVO traži da zaustave izrugivanje ustavu i zakonu:

DIKTATURA MINISTRICE?! Pod izlikom korone, svojevoljno MIJENJA UVJETE UPISA u srednje škole!

HrvatskaIzdvojeno 6. svibnja 2020. Promise.hr

TweetEmailPrint ”Promjene Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole izravno utječu na živote i budućnost cijeloga... DIKTATURA MINISTRICE?! Pod izlikom korone, svojevoljno MIJENJA UVJETE UPISA u srednje škole!


”Promjene Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole izravno utječu na živote i budućnost cijeloga naraštaja djece, za koji se očekuje da bi trebao upisati srednju školu. S ustavnopravnim poretkom Republike Hrvatske nespojivo je da ministrica sama sebi pravilnikom daje bianco ovlast da suprotno Ustavu, Zakonu i Pravilniku, svojom odlukom dekretira što god hoće drukčije!”, upozorava ravnateljicu Vladina Ureda za zakonodavstvo, Petar Marija Radelj, teolog, ahrivist, urednik, leksikograf te građanski aktivist

Ravnateljici Vladina Ureda za zakonodavstvo Zdenki Pogarčić, a na znanje Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, Petar Marija Radelj dostavio je u ponedjeljak pismo upozorenja o stavljanju u internetsko savjetovanje na samo dva radna dana prijedloga dopune Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole, kojim se on suspendira i o zakonskoj nemogućnosti uređivanja materije na taj način.

Pismo je priloženo u savjetovanje i objavljeno je na https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14052

Ovdje ga prenosimo u cijelosti:

”Poštovana gospođo Pogarčić,

molim Vas da kao ravnateljica Ureda za zakonodavstvo zaustavite ovo ponovljeno izrugivanje Ustavu, zakonu i proceduri.

Dana 29. travnja 2020. Ministarstvo znanosti i obrazovanja još je jednom otvorilo internetsko savjetovanje o dopuni Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14052. Njime se predlaže u Pravilnik dodati članak 29.a.: „Za vrijeme važenja Odluke o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2 u Republici Hrvatskoj, u odnosu na koju je i Svjetska zdravstvena organizacija proglasila pandemiju, ministar nadležan za obrazovanje ovlašten je donijeti odluke kojima može drukčije od načina propisanog ovim Pravilnikom utvrditi zajedničke, dodatne i posebne elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u Republici Hrvatskoj, a o kojima će pravovremeno biti informirana zainteresirana javnost.“

Tim se prijedlogom cijeli Pravilnik o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole podlaže diskrecijskoj ocjeni ministrice da ga suspendira i da sama određuje što i kako želi o izboru pristupnika za upis u srednju školu.

Savjetovanje je otvoreno na ukupno pet dana, od toga su samo dva dana radna: četvrtak 30. travnja i ponedjeljak 4. svibnja 2020. To je protuzakonito kratko. Rok je jednostavno prekratak da bi se provelo suvislo savjetovanje sa zainteresiranom javnošću.

Poznato Vam je kako postoje ozbiljne nezakonitosti i nepoštenje s javnim raspravama u mandatu ministrice Blaženke Divjak. One su raščlanjene i javno dostupne: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=13931 i https://narod.hr/hrvatska/manipulira-li-blazenka-divjak-javnim-raspravama-demokracijom-izvanrednim-okolnostima-ustavom-i-zakonima. Zar se nakon ukazivanja na njih baš ništa ne će promijeniti?

Promjene Pravilnika o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole izravno utječu na živote i budućnost cijeloga naraštaja hrvatskih državljana ovoga proljeća, za koji se očekuje da bi trebao upisati srednju školu.

S ustavnopravnim poretkom Republike Hrvatske nespojivo je da ministrica sama sebi pravilnikom daje bianco ovlast da suprotno Ustavu, Zakonu i Pravilniku, svojom odlukom dekretira što god hoće drukčije, nego je propisano pozitivnim pravom.

Ako zbog epidemije postoji potreba za jednokratnim rješenjem oko o elemenata i mjerila za izbor pristupnika za upis u I. razred srednje škole drukčije nego je ustaljeno propisano, onda iznimke ili otklon od postojećih pravila valja popisati od članka do članka toga Pravilnika, mijenjajući pravila za ovogodišnji upis i određujući na kraju da je novela privremene naravi, tj. da se njome mijenja temeljni pravilnik samo za vrijeme epidemije.

Elementi i mjerila za upis u srednju školu, sukladno članku 22. stavku 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, propisani su Pravilnikom o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole (Narodne novine, broj 49/15, 109/16 i 47/17). Ustavnopravni poredak ne dopušta da se odredbe Pravilnika koji je na snazi ne primjenjuju, nego da se obrogiraju ad hoc odlukama. Elementi i mjerila za izbor pristupnika za upis u I. razred srednje škole sukladno zakonu ne može biti istodobno uređen pravilnikom i odlukama koje su njemu suprotne.

Uostalom, zakonom je određeno: „Elemente i kriterije za izbor kandidata za upis u prvi razred srednje škole za sve vrste srednjih škola propisuje ministar pravilnikom“, tj. uzakonjeno je da se ta materija može uređivati samo pravilnikom, pa ne može pojedinačnim aktom kao što je odluka. Stoga bi bilo suprotno Ustavu i Zakonu da se Pravilnikom, suprotno izričitoj zakonskoj odredbi, uopće dopušta uređivati njegovu materiju odlukama.

Osim toga, uređivanje upisa u srednje škole odlukama, o kojima se ne provodi nikakvo savjetovanje, predstavljalo bi ozbiljan demokratski i stručni deficit, jer o namjeravanim odlukama ne bi bilo javne rasprave. Ustavom je određena nezaobilazna uloga roditelja (pravo, sloboda i obveza) u vezi sa školovanjem svoje djece (čl. 63.). Stoga je i učenike, i škole, i Nacionalno vijeće za odgoj i obrazovanje, ustavnopravno nedopustivo isključiti iz prethodne, argumentirane, dovoljno dugačke rasprave o normativnim rješenjima koji ih se egzistencijalno tiču.

Održavanje javne rasprave o dopuni Pravilnika o elementima i mjerilima za upis u srednju školu, kojim se taj pravilnik materijalno ne dopunjava, nego suspendira, protuzakonit je, štetan i suprotan temeljima vladavine prave, a njegovim trajanjem samo dva radna dana nedemokratski je i netransparentan.

Stoga Vas još jednom molim da ukažete Ministarstvu znanosti i obrazovanja na neodrživost takva kršenja članka 11. stavka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13, 85/15) nečuvenom kratkoćom savjetovanja od samo dva dana, kao i na kršenje Ustava i Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, niza njihovih odredaba i uvođenje samovlasti namjeravanom Dopunom.

Donese li se predložena Dopuna i bude li upisivanje u srednje škole ministrica uređivala svojim odlukama, dovest će se u pitanje legalnost i legitimnost toga upisa.

Predloženu Dopunu valja povući iz savjetovanja.

U internetsko savjetovanje ne smije se pripuštati prijedloge koji ne poštuju dovoljan vremenski okvir za održavanje rasprave”, stoji u pismu kojega je potisao Petar Marija Radelj

* Petar Marija Radelj je teolog i arhivist, urednik, leksikograf, prevoditelj, dobrovoljac i aktivist građanskoga društva, nije član ni jedne stranke ni udruge. Zauzima se za naravni zakon, ljudska prava, demokraciju, izgradnju vladavine prava i uspostavu odgovornosti u javnom prostoru.

FOTO: Screenshot videosnimki YouTube-a