Evo TKO SE MOŽE UPISATI po posebnoj upisnoj kvoti za Hrvate izvan RH, na Sveučilištu u Zagrebu Evo TKO SE MOŽE UPISATI po posebnoj upisnoj kvoti za Hrvate izvan RH, na Sveučilištu u Zagrebu
Za upise u sklopu posebne kvote namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske u akademskoj godini 2018./19., kandidati se prijavljuju izravno na fakultete, a Potvrde o... Evo TKO SE MOŽE UPISATI po posebnoj upisnoj kvoti za Hrvate izvan RH, na Sveučilištu u Zagrebu

Za upise u sklopu posebne kvote namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske u akademskoj godini 2018./19., kandidati se prijavljuju izravno na fakultete, a Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Objavljujemo i SVE OSTALE POTREBNE UVJETE

Na inicijativu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, a sukladno zaključku s III. Plenarne sjednice Savjeta Vlade Republike Hrvatske za Hrvate izvan Republike Hrvatske održane 10. prosinca 2016. u Vukovaru, Senat Sveučilišta u Zagrebu je na 9. redovitoj sjednici u 349. akademskoj godini (2017./2018.) održanoj 13. ožujka 2018., u sklopu Odluke o upisnim kvotama za upis studenata u I. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu u ak. god. 2018./2019. donio posebnu upisnu kvotu za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Posebna kvota (217 mjesta) odnosi se na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Donošenjem posebnih upisnih kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske ispunjen je jedan od glavnih ciljeva Sporazuma o suradnji u području obrazovanja i znanosti između Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i Sveučilišta u Zagrebu.
Za upise u sklopu posebne kvote namijenjene Hrvatima izvan Republike Hrvatske u akademskoj godini 2018./19., kandidati se prijavljuju izravno na fakultete, a Potvrde o pripadnosti hrvatskoj nacionalnoj manjini, odnosno hrvatskome iseljeništvu izdaje Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Evo koji su uvjeti za upis studenata u posebnoj kvoti namijenjenoj pripadnicima hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva na preddiplomske i integrirane preddiplomske i diplomske studije Sveučilišta u Zagrebu  u akademskoj godini 2018./2019.:

Hrvatska manjina i Hrvati iseljenici 

Posebne upisne kvote odnose na dvije kategorije definirane člankom 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12): na pripadnike hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i na  Hrvate iseljenike u prekomorskim i europskim državama i njihove potomke.

Kandidati koje su četverogodišnje srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite Državne mature u Republici Hrvatskoj.

Visoko učilište (fakultet/akademija) može i za ove kandidate odrediti obvezu polaganja dodatnih ispita, što je navedeno u tablici ispod teksta.

Prilikom bodovanja, kandidatima koji su srednje obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske, umjesto ispita iz hrvatskoga jezika položenog na Državnoj maturi Republike Hrvatske, priznavat će se i vrednovati uspjeh iz prvog jezika tijekom obrazovanja polaznika, osim ako visoko učilište (fakultet/akademija) nije navelo drugačije.

Potrebna dokumentacija:

1.       Potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske (Trg hrvatskih velikana 6, 10000 Zagreb,http://www.hrvatiizvanrh.hr/hr, upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr)

Za dobivanje Potvrde o pripadnosti hrvatskom narodu kandidat može dostaviti dokumente osobno, putem pošte ili putem e-pošte dostaviti skenirane dokumente, a originale donosi na uvid prilikom preuzimanja Potvrde.

Za izdavanje Potvrde potrebno je priložiti sljedeću dokumentaciju:

a)      Prijavni obrazac

b)      Kratki životopis i obrazloženje motiva za prijavu

c)       Preslika valjanih putnih isprava država čiji je državljanin

d)      Dokaz o prebivalištu izvan RH

e)      Rodni list

f)       Dokaz o pripadnosti hrvatskome narodu (jedna od sljedećih javnih isprava kandidata ili roditelja ili nekog dugog pretka ukoliko sadrži podatak o hrvatskoj nacionalnosti: izvodi iz matične knjige rođenih/rodni list ili školska svjedodžba ili preslika matične knjige učenika ili indeks ili radna knjižica ili vojna knjižica ili vjenčani list ili smrtni list ili krsni list ili rješenje o primitku u hrvatsko državljanstvo po čl. 16 ili 11. Zakona ili pisana izjava čelnika DM/KU RH ili zajednice/udruge hrvatskih iseljenika/manjine. Ako se pripadnost hrvatskome narodu dokazuje javnom ispravom pretka, treba dokazati i rodbinsku povezanost te dostaviti rodni list roditelja, odnosno njegovog roditelja, pa sve do pretka pripadnika hrvatskog naroda).

Ovjerene preslike sljedećih dokumenata:

2.       Dokaz o državljanstvu pod kojim se kandidat prijavljuje (ovjerena preslika putovnice za strane državljane koji ne posjeduju OIB, svi kandidati koji posjeduju OIB ne moraju dostavljati dokaz o državljanstvu)

3.       Dokaz o završetku svih razreda srednje škole (svjedodžbe zadnja četiri razreda)

4.       Završna svjedodžba srednjeg obrazovanja

5.       Potvrda o završnom vanjsko vrednovanom ispitu (ako ga je kandidat položio)

6.       Dokaz o promjeni prezimena (dostavljaju kandidati koji ne posjeduju OIB), u slučaju da je kandidat od trenutka izdavanja svjedodžbi promijenio/-la prezime (npr. ovjerena preslika vjenčanoga lista ili izvadak iz matice rođenih u kojem je stavljena bilješka o novome prezimenu u rubrici određenoj za naknadne upise)

7.       Potvrda o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi

Svaki dokument koji je izdan na stranom jeziku, kandidat prilaže uz prijevod ovjeren kod ovlaštenoga sudskog tumača. Iznimka je, u slučaju sa svjedodžbama na srpskoj ili bosanskoj latinici, koje će uvažavati u originalu, samo moraju biti ovjerene kod javnog bilježnika.

Kako ide priznavanje inozemne srednjoškolske kvalifikacije:

Završne svjedodžbe kandidata koji su svoje srednje školovanje završili izvan Republike Hrvatske moraju proći postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije. Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u općim, gimnazijskim i umjetničkim programima radi nastavka obrazovanja vodi Agencija za odgoj i obrazovanje (http://www.azoo.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=2702&Itemid=92). Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima vodi Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih (http://www.pikaso.asoo.hr/children/recognition_procedure.html).

Postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave studijskih programa na visokim učilištima i važno je pravovremeno se obratiti gore navedenim institucijama kako bi cijeli postupak bio na vrijeme završen. U slučaju općih, gimnazijskih i umjetničkih programa kandidat se javlja Agenciji za odgoj i obrazovanje odnosno kada je riječ o završenom srednjem obrazovanju u strukovnim programima kandidat se javlja Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Kandidat je dužan samostalno paralelno provesti sve postupke (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije i postupak prijave studijskih programa).

Za sva dodatna pitanja vezana uz upise na fakultete, najsvrhovitije je javiti se izravno studentskim referadama fakulteta. Radi lakšeg snalaženja u upisnoj proceduri možete kontaktirati i Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem e-pošte (upisne-kvote@hrvatiizvanrh.hr) ili pozivom na broj ( +381 1 6444 676;  +381 1 6444 669)

Komentari