ISTRAŽILI SMO: Fina mora MAKNUTI PRSTE OD NAKNADA za majke odgajateljice! ISTRAŽILI SMO: Fina mora MAKNUTI PRSTE OD NAKNADA za majke odgajateljice!
TweetEmailPrint Novčana naknada za roditelje odgajatelja spada u zaštićena primanja. No, da bi takva i ostala, primateljice i primatelji naknade trebaju u Finu odnijeti... ISTRAŽILI SMO: Fina mora MAKNUTI PRSTE OD NAKNADA za majke odgajateljice!


Novčana naknada za roditelje odgajatelja spada u zaštićena primanja. No, da bi takva i ostala, primateljice i primatelji naknade trebaju u Finu odnijeti potvrdu da im je to jedino stalno novčano primanje

Vijest da će mnoge majke s troje ili više djece moći primati stalnu novčanu pomoć (praktički plaću) od Grada Zagreba kao majke odgajateljice, izazvala je veliku pozornost zadnjih tjedana, ali i brojna pitanja. Brojne potencijalne majke odgajateljice obratile su se i novinaru portala Promise.hr s mnogim pitanjima na ovu tematiku. 

Budući da je u gradu Zagrebu čak oko 50.000 blokiranih građana te budući da među njima ima i roditelja koji zadovoljavaju uvjete da primaju naknadu kao roditelji odgajatelji, mnoge je zanimalo hoće li naknade za roditelje odgajatelje Fina blokirati zbog dugova, ili ta pomoć spada u kategoriju zaštićenih primanja. Potrudili smo se istražiti tematiku i dobiti odgovore na ova pitanja.

Od odgovornih u Gradu Zagrebu smo doznali da je Grad već obavijestio Finu da ‘makne prste’ od tih primanja! Novčana naknade za roditelje odgajatelja spada, naime, u zaštićena primanja. No, da bi takva i ostala, primateljice i primatelji takve naknade trebaju u Finu odnijeti potvrdu da im je to jedino stalno novčano primanje.

”U povodu isplate novčane pomoći za majku odgojiteljicu, odnosno roditelja odgojitelja, koji Grad Zagreb isplaćuje temeljem Odluke o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu od 31. kolovoza 2016. godine i Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o novčanoj pomoći za majku odgojiteljicu od 20. listopada 2016. godine te Rješenja kojim se majci odgojiteljici, odnosno roditelju odgojitelju, priznaje pravo na novčanu pomoć, Financijska agencija je od strane Grada Zagreba obavještena da se navedena novčana pomoć smatra drugim dohotkom.

S obzirom da se novčana pomoć za majku odgojiteljicu, odnosno roditelja odgojitelja, smatra drugim dohotkom na isto se, radi zaštite navedenog primanja od ovrhe, primjenjuje odredba članka 173. stavak 7. Ovršnog zakona, koja propisuje da se odredbe koje se odnose na zaštitu plaće od ovrhe (od ovrhe izuzet iznos od 2/3 prosječne neto plaće odnosno 2/3 neto plaće kada je ista manja od prosječne neto plaće) primjenjuju i kada se ovrha provodi na primanjima ovršenika koji nisu plaća, mirovina niti primici od obavljanja samostalne djelatnosti obrta, od slobodnih zanimanja, od poljoprivrede i šumarstva, od imovine i imovinskih prava, od kapitala, kao niti primici od osiguranja (drugi dohodak prema posebnim propisima) i imaju karakter jedinih stalnih novčanih primanja, ako ovršenik javnom ispravom dokaže da je to primanje jedino stalno novčano primanje.

Iz svega navedenog, kako bi ovršenik – majka odgojiteljica, odnosno roditelj odgojitelj, mogao zaštiti navedeno primanje, potrebno je da uz obrazac Obavijesti iz članka 212. stavak 1. Ovršnog zakona u bilo koju poslovnicu Financijske agencije dostavi i javnu ispravu kojom dokazuje da je to primanje jedino i stalno novčano primanje.

Prema mišljenju Ministarstva pravosuđa, javnom ispravom iz članka 173. stavak 7. OZ-a smatra se potvrda Porezne uprave i to samo ako je u navedenoj potvrdi naznačeno da ovršenik u razdoblju za koje se potvrda izdaje ima evidentirano samo primanje po osnovi drugog dohotka, a istovremeno nema evidentiran nikakav drugi dohodak ni primitak u tom razdoblju niti je na potvrdi naznačeno da obavlja samostalnu djelatnost.

Budući da je iz Rješenja Grada Zagreba kojim se majci odgojiteljici, odnosno roditelju odgojitelju, priznaje pravo na novčanu pomoć razvidno da će se ovršeniku navedeno novčano primanje isplaćivati mjesečno, odnosno u određenom razdoblju, rješenje se može smatrati javnom ispravom kojom se dokazuje da je predmetno novčano primanje stalno dok se potvrda Porezne uprave može smatrati dokazom da je novčana pomoć jedino novčano primanje majke odgojiteljice, odnosno roditelja odgojitelja.

S obzirom na navedeno, ako ovršenik dostavi potvrdu Porezne uprave u kojoj su svi iskazani novčani iznosi nula i Rješenje Grada Zagreba, Fina će ovršeniku, sukladno odredbi članka 173. stavak 7. Ovršnog zakona, otvoriti zaštićeni račun”, dodatno su pravila i proceduru pojasnili članovi udruge Blokirani, na svojoj Facebook stranici.

Valja podsjetiti da se majke odgajateljice, odnosno Zagrepčanke koje žele ostvariti taj status, kao i blokirani građani, u vezi svih nedoumica i problema mogu obratiti volonterkama Savjetovališta za ranjive skupine građana u Praškoj 5 u Zagrebu od ponedjeljka do četvrtka u periodu od 16.30 do 19.30 sati.

Etna Mustapić, voditeljica tog Savjetovališta, podsjeća da i majke troje i više male djece iz Zagreba, koje žele ostvariti status majke odgajateljice i dobivati mjesečno oko 5700 kuna bruto naknade, mogu doći srijedom u Savjetovalište u Prašku 5, gdje se mogu raspitati o uvjetima ostvarivanja tog prava.

 

 

Komentari