GRAD ZAGREB: Objavljen Javni poziv za subvencioniranje proizvodnje audiovizualnih i radijskih sadržaja GRAD ZAGREB: Objavljen Javni poziv za subvencioniranje proizvodnje audiovizualnih i radijskih sadržaja
TweetEmailPrint Cilj dodjele potpora je proizvodnja i emitiranje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih formata... GRAD ZAGREB: Objavljen Javni poziv za subvencioniranje proizvodnje audiovizualnih i radijskih sadržaja


Cilj dodjele potpora je proizvodnja i emitiranje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za
Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih
formata i drugih)

Gradonačelnik Grada Zagreba danas (ponedjeljak 3. kolovoza) je objavio Javni poziv za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija i radija za 2020. godinu.
Predmet ovog javnog poziva je prikupljanje prijava za dodjelu državnih potpora za
subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i radijskih programskih sadržaja u
programima nakladnika televizija i radija za 2020.
Državna potpora se dodjeljuje za proizvodnju i emitiranje audiovizualnih i radijskih programske
sadržaje koji su kulturni proizvod.
Cilj dodjele potpora je proizvodnja i emitiranje kvalitetnih programskih sadržaja od interesa za
Grad Zagreb (informativnih, kulturnih, umjetničkih, stručnih, znanstvenih, kreativnih televizijskih
formata i drugih).
2. VRSTA I VISINA DRŽAVNE POTPORE
2.1. Za proizvodnju i emitiranje radijskih programskih sadržaja, dodjeljuju se, nakon provedenoga
javnog poziva, potpore za kulturu i očuvanje nematerijalne baštine u obliku operativnih potpora
u skladu s člankom 53. stavkom 3. točkom (b) Uredbe Komisije br. 651/2014, od 17. lipnja
2014., o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni
članaka 107. i 108. Ugovora (SL EU, L 187/1, od 26. lipnja 2014.) (dalje u tekstu: Uredba).
Državne potpore, koje se dodjeljuju za radijske programske sadržaje, ne smiju premašiti iznos
od 1 milijun eura. Intenzitet potpore ne smije prelaziti 50% opravdanih troškova za radijske programske
sadržaje.
Prihvatljivi troškovi moraju se odnositi isključivo na vlastitu proizvodnju radijskog
programskog sadržaja u svrhu promicanja, poticanja, obrađivanja tema te ostvarenja ciljeva i interesa iz
točke 1. Programa državne potpore za subvencioniranje proizvodnje i emitiranja audiovizualnih i
radijskih programskih sadržaja u programima nakladnika televizija ili radija za razdoblje od 2015. do
2020.

Komentari