Grad Zagreb: Od 1. travnja roditelji se oslobađaju plaćanja participacije dječjih vrtića Grad Zagreb: Od 1. travnja roditelji se oslobađaju plaćanja participacije dječjih vrtića
Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uputio je u proceduru izmjenu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i... Grad Zagreb: Od 1. travnja roditelji se oslobađaju plaćanja participacije dječjih vrtića

Gradonačelnik Grada Zagreba Milan Bandić uputio je u proceduru izmjenu Programa javnih potreba u predškolskom odgoju i obrazovanju te skrbi o djeci rane i predškolske dobi Grada Zagreba za 2020. godinu.

Prema toj izmjeni, roditelji/skrbnici korisnici dječjih vrtića kojima je osnivač Grad Zagreb od 1. travnja 2020. u cijelosti se oslobađaju plaćanja participacije u cijeni vrtića do opoziva Odluke o obustavi izvođenja nastave u visokim učilištima, srednjim i osnovnim školama te redovnog rada ustanova predškolskog odgoja i obrazovanja i uspostavi nastave na daljinu Vlade RH’, objavljeno je na službenim stranicama Grada Zagreba.

Komentari