HRVATSKI STUDIJI meta onih koji samobitnost ne žele: htjeli im ukinuti pridjev HRVATSKI! HRVATSKI STUDIJI meta onih koji samobitnost ne žele: htjeli im ukinuti pridjev HRVATSKI!
S ljudima koji koji vjeruju u viziju Hrvatskih studija, koji žele uključiti i iseljeništvo i povratništvo, ovaj će nacionalno vrijedan pothvat proslaviti svoj 25. rođendan... HRVATSKI STUDIJI meta onih koji samobitnost ne žele: htjeli im ukinuti pridjev HRVATSKI!

S ljudima koji koji vjeruju u viziju Hrvatskih studija, koji žele uključiti i iseljeništvo i povratništvo, ovaj će nacionalno vrijedan pothvat proslaviti svoj 25. rođendan u četvrtak 16. studenoga 2017.

Ove godine Hrvatski studiji obilježavaju 25. obljetnicu postojanja. Prije četvrt stoljeća, u jeku tragičnih ratnih zbivanja, prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman donosi odluku o pokretanju Hrvatskih studija, kao svojevrsnu protutežu društveno-humanističkim ustanovama u Hrvatskoj, koje još nije zahvatio val suvremenih demokratskih promjena.

Prijedložak pokretačima bili su American Studies, Jewish studies i druge respektabilne zapadnoeuropske institucije, koje definiraju pitanja i odgovore o nacionalnom identitetu, kulturološkoj i društvenoj pripadnosti. U razdoblju nakon Domovinskoga rata studenti i javnost prepoznali su Hrvatske studiji po kroatocentričnom djelovanju i usmjerenosti na potrebe tržišta rada, čime to visoko učilište jača svoj položaj u hrvatskom društvu. Hrvatski su studiji postali pravi izvorni hrvatski “brand”!

Kao i svaki drugi pokušaj rada za nacionalne interese, Hrvatski su studiji postali meta onima koji hrvatsku samobitnost ne žele ni na koji način, pa posrtanje oko programske različitosti postaje sve izraženije kada skupina ljudi na Hrvatskim studijima početkom novoga tisućljeća pokušava ignorirati kroatocentričnu i najvažniju razlikovnu sastavnicu na kojoj su Hrvatski studiji i izgradili svoj znanstveni identitet.

Sukob je kulminirao u proljeće 2016. inicijativom da to visoko učilište odbaci svoj tradicionalni naziv “kao relikt devedesetih“. No, danas je situacija drukčija. Uz potporu Sveučilišta u Zagrebu Hrvatski su studiji u pozitivnom preustroju kojim su zakoračili prema pravnoj osobnosti i samostalnosti, na temeljima jasne znanstveno-nastavne profilacije studijskih programa. U duhu tih pomaka na Hrvatskim studijima strpljivo radi skupina znanstvenika i nastavnika s pročelnikom Marijem Grčevićem na čelu. Njihov je cilj ispuniti zahtjeve iz Akreditacijske preporuke i Pisma očekivanja prema Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a kako sami kazuju, na pragu su ostvarenja u svim traženjima.

S ljudima koji vjeruju u misiju i viziju Hrvatskih studija, koji žele osigurati studentsku i nastavnu mobilnost i u kulturni i gospodarski razvoj Hrvatske u okviru institucionalizacije uključiti i iseljeništvo i povratništvo, ovaj će nacionalno vrijedan pothvat dostojanstveno proslaviti svoj 25. rođendan u četvrtak 16. studenoga 2017.

 

Komentari