‘Ministrica Divjak preko noći GURA SRAMOTNO LOŠ ZAKON, ogorčeni učitelji DIŽU SVOJ GLAS!’ ‘Ministrica Divjak preko noći GURA SRAMOTNO LOŠ ZAKON, ogorčeni učitelji DIŽU SVOJ GLAS!’
”Poštovana ministrice Divljak, ne znam zašto ovo radite, zašto ovako degradirate hrvatskog učitelja, ali jedno znam: neće Vam proći! Poduzet ćemo sve što je... ‘Ministrica Divjak preko noći GURA SRAMOTNO LOŠ ZAKON, ogorčeni učitelji DIŽU SVOJ GLAS!’

”Poštovana ministrice Divljak, ne znam zašto ovo radite, zašto ovako degradirate hrvatskog učitelja, ali jedno znam: neće Vam proći! Poduzet ćemo sve što je u našoj moći da zaštitimo hrvatsku školu i najbolji interes djece koja ju pohađaju!”, poručio je Bandić

Na konferenciji za tisak, Stranka rada i solidarnosti uputila je apel Vladi Republike Hrvatske i zastupnicima u Hrvatskome saboru da se ne usvoji predloženi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

”Kao prvo, on je sramotno loš u cjelini. On je podvala hrvatskoj školi i hrvatskome učitelju, provokacija zdravome razumu. U ovome trenutku učitelji diljem Hrvatske dižu svoj glas i traže zaštitu ne svojih prava, nego zaštitu hrvatske škole i hrvatske budućnosti.

Kao drugo, ministrica Blaženka Divjak je nakon provedene javne rasprave i e-savjetovanja, pod krinkom noći, ili bolje reći pod krinkom godišnjih odmora, ubacila u Prijedlog zakona novi članak koji u nepovoljni položaj stavlja učitelja razredne nastave s pojačanim studijem određenih nastavnih predmeta poput nastave matematike, stranih jezika, likovnog odgoja ili informatike za učenike osnovne škole, od 5. do 8. razreda.

Iako se na promjene u obrazovnom sustavu danas u različitim dijelovima društva gleda drugačije, u jednome smo svi jednoglasni. Hrvatski učitelj temelj je hrvatskog odgojno-obrazovnog sustava i najvrjednije što hrvatsko obrazovanje ima. Na hrvatskom učitelju počivaju i toliko priželjkivanje promjene u odgojno-obrazovnog sustavu.

Degradacija učitelja, ključnoga u nastavi

Učitelj je stručnjak za izvođenje nastave.

Učitelj je profesionalac u razredu, u školi, u neposrednom radu s djecom.

Nitko nije pozvaniji od učitelja raditi s djecom i mladima do 15. godine života.

Učitelj je odabrao taj poziv, za njega se školovao, njemu je u potpunosti posvećen.

Što predlaže ministrica Divjak?

U članku 105. stavku 6. zamjenjuju se točke b) i c) te se tako na mjesto učitelja prioritetno zapošljava osoba koja nije učitelj nego je završila neki drugi studij.

Članak 105. točka 6.:

Poslove učitelja predmetne nastave u osnovnoj školi može obavljati osoba koja je završila:

Studijski program nastavničkog smjera odgovarajućeg nastavnog predmeta (na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija),

Aktualno rješenje, nije sporno jer učitelj hrvatskoga jezika je prvo specijalist u svome području, a potom i specijalist za nastavu

Studijski program odgovarajuće vrste (na razini diplomskog sveučilišnog studija ili integriranog preddiplomskog sveučilišnog studija ili specijalistički diplomski stručni studij odgovarajuće vrste,) te je stekla potrebno pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje s najmanje 55 ECTS-a (u daljnjem tekstu: pedagoške kompetencije), ako se na natječaj ne javi osoba iz točke a) ovoga stavka,

Novi stavak. Osoba bez pedagoških kompetencija u prednosti je za zapošljavanje u osnovnoj školi pred učiteljem s pedagoškim kompetencijama!!!

Preddiplomski sveučilišni ili stručni studij na kojem se stječe najmanje 180 ECTSbodova te je stekla pedagoške kompetencije, ako se na natječaj ne javi osoba iz točaka a) i b) ovoga stavka.

Učitelj, specijalist za nastavu tek je treći u redu za zapošljavanje. Učitelj posjeduje pedagoške kompetencije jer se za taj poziv školuje. U promjenjivom svijetu znanja sva su znanja nova i učitelj je najkompetentniji za njihovu obradu na nastavi.

Zašto ruši temelje škole i obrazovanja?!

Potpuno je nejasno kako bi osoba koja nije odabrala učiteljski kao svoj životni poziv bila kompetentniji učitelj od samog učitelja!

Poštovana ministrice Divljak, ne znam zašto ovo radite, zašto ovako degradirate hrvatskog učitelja, ali jedno znam: neće Vam proći! Poduzet ćemo sve što je u našoj moći da zaštitimo hrvatsku školu i najbolji interes djece koja ju pohađaju!”, stoji u priopćenju kojega je potpisao predsjednik Stranke rada i soidarnosti, Milan Bandić.

Osim njega, na konferenciji za tisak u Praškoj ulici u Zagrebu govorili su Ana Stavljenić Rukavina, dr. sc. Jelena Pavičić Vukičević, Krešimir Varda i pročelnik Ureda za obrazovanje Grada Zagreba mr. sc. Ivica Lovrić.

 

Komentari