Napuštena zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj postaje muzejska čuvaonica i dio Etnografskog muzeja Napuštena zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj postaje muzejska čuvaonica i dio Etnografskog muzeja
TweetEmailPrint Pavičić Vukičević navela je i kako se za razdoblje od 2021. do 2027., očekuje da će biti dostupan Javni poziv unutar kojeg će... Napuštena zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj postaje muzejska čuvaonica i dio Etnografskog muzeja


Pavičić Vukičević navela je i kako se za razdoblje od 2021. do 2027., očekuje da će biti dostupan Javni poziv unutar kojeg će biti omogućena provedba projekata iz područja kulture, ukupne procijenjene vrijednosti 485 milijuna kuna, a to su: Muzej za umjetnost i obrt – Projekt „Skriveno blago Gornjega grada – Revitalizacija Palače Gvozdanović“; Galerija Klovićevi dvori – Projekt „Rekonstrukcija Galerije Gradec (Emilijeve kuće) u Visitor centar Zagreb“; Knjižnice grada Zagreba – Projekt „Gradska knjižnica Grada Zagreba “SF knjižnica” – PAROMLIN“; Tehnički muzej Nikola Tesla – Projekt „Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće“ te Etnografski muzej – Projekt „Obnovljena baština za pametan i održiv razvoj u hiperpovezanom svijetu

Danas se u auli Gradske uprave Grada Zagreba, održala konferencija za medije vezana uz provedbu projekta „Rekonstrukcija objekta napuštene zgrade Zemaljske uzorite pivnice u Kačićevoj ulici“. Etnografski muzej je korisnik bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, a Grad Zagreb je osnivač Muzeja i partner u projektu. Projekt su predstavili: dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević, zamjenica gradonačelnika Grada Zagreba, dr. sc. Goranka Horjan, ravnateljica Etnografskog muzeja te Marina Ljubišić, voditeljica projektnog tima.

Zamjenica gradonačelnika dr.sc. Jelena Pavičić Vukičević naglasila je kako su se u proteklom vremenu, a zahvaljujući djelatnicima ustanova u kulturi koje su u vlasništvu Grada Zagreba, arhitektima, projektantima te stručnim ljudima iz segmenta muzeologije skupljala znanja i iskustva što je rezultiralo kvalitetnim i vrijednim projektima ukupne investicije preko 500 milijuna kuna kojima će se oplemeniti kulturna ponuda Zagreba te ga još bolje pozicionirati na kulturnoj karti Europe. Jedan od takvih projekata je i projekt Etnografskog muzeja koji se danas predstavlja javnosti.

Gradu Zagrebu dostupno je sufinanciranje projekata putem mehanizma Integriranih teritorijalnih ulaganja. Trenutno su u provedbi dva projekta dok je za jedan projekt predviđena izravna dodjela. Ukupna vrijednost sva tri projekta iznosi 141 milijun kuna od čega bespovratna sredstva iznose 117,9 milijuna kuna.
Zamjenica Pavičić Vukičević navela je i kako se za razdoblje od 2021. do 2027., očekuje da će biti dostupan Javni poziv unutar kojeg će biti omogućena provedba projekata iz područja kulture, ukupne procijenjene vrijednosti 485 milijuna kuna, a to su: Muzej za umjetnost i obrt – Projekt „Skriveno blago Gornjega grada – Revitalizacija Palače Gvozdanović“; Galerija Klovićevi dvori – Projekt „Rekonstrukcija Galerije Gradec (Emilijeve kuće) u Visitor centar Zagreb“; Knjižnice grada Zagreba – Projekt „Gradska knjižnica Grada Zagreba “SF knjižnica” – PAROMLIN“; Tehnički muzej Nikola Tesla – Projekt „Teslino novo ruho – Muzej znanosti i tehnike za 21. stoljeće“ te Etnografski muzej – Projekt „Obnovljena baština za pametan i održiv razvoj u hiperpovezanom svijetu“.

Tomislav Petric, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje je u svojoj pismenoj izjavi uputio čestitke Etnografskom muzeju i Gradu Zagrebu na ovom značajnom projektu istaknuvši da je obnova brownfiled lokacije zahtjevan zadatak kojim se želi urediti vrijedan prostorni resurs unutar kulturno-povijesne cjeline Donjeg Grada namijenjen svim kategorijama građana Urbane aglomeracije Zagreb i turistima.

Naime, projekt rješava ključni problem Grada Zagreba vezan uz nepostojanje uređenih muzejskih čuvaonica za smještaj muzejskih zbirki. Smisao postojanja muzeja jest zaštita, čuvanje i komunikacija kulturne baštine za potrebe sadašnjih i budućih generacija te ovaj projekt direktno doprinosi ispunjenju zakonskih obveza.

Ravnateljica Etnografskog muzeja dr.sc. Goranka Horjan istaknula je kako je projekt inovativan i globalno relevantan, jer se oslanja na trendove kojima se muzeji i gradovi u cijelom svijetu povezuju u sinergiji mekanih aktivnosti povećavajući kvalitetu života građana što je važan koncept razvoja temeljen na utjecaju na ponašanje stanovnika putem različitih modela koji imaju presudni učinak na oblikovanje ideja, znanja, vrijednosti i kulture. Dodala je kako je umrežavanje bitna karakteristika toga koncepta pa je središnji model Projekta ostvarenje participativnog odnosa s različitim dionicima u UAZ. Naime, obnovljeni prostori neće samo pridonijeti potrebama Etnografskog muzeja za smještaj muzejske građe već će se opremom radionica i oblikovanjem kompleksnog baštinskog programa uspostaviti jedinstveni referentni centar za tradicijsku kulturu i kulturnu antropologiju u UAZ.

Ugovor je potpisan 10. ožujka 2020., a naknadnim dodatkom ugovora utvrđeno je vrijeme realizacije projekta od 10. ožujka 2020. do 15. kolovoza 2022. Projekt će se realizirati u suradnji s Gradom Zagrebom kao partnerom. Ukupna procijenjena vrijednost projekta je 41.169.216,74 kuna, od čega su ukupni prihvatljivi troškovi 40.709.216,74 kuna. Odobrena bespovratna sredstva iznose 34.602.834,20 kuna, dok će ostatak investicije financirati Grad Zagreb.


Specifični ciljevi projekta:

1.         unapređenje rada Etnografskoga muzeja rekonstrukcijom napuštene zgrade nekadašnje pivnice i njezinim uređenjem za muzejske čuvaonice i radionice, čime će se omogućiti razvijanje novih proizvoda i usluga, koji su podloga za porast kvalitete kulturne ponude u urbanoj aglomeraciji Zagreba;

2.         povećanje zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine urbane aglomeracije Zagreba i njezina korištenja u ponudi kulturnog turizma i obrazovanja, čime će se povećati dostupnost oko 85.000 predmeta zaštićene pokretne kulturne baštine i oko 40.000 jedinica audiovizualne građe;

3.         povećanje usklađenosti poslovanja EMZ-a s obvezujućim zakonskim propisima što doprinosi boljoj valorizaciji kulturne baštine o kojoj se skrbi EMZ.

Rezultat projekta je obnovljena kompletna infrastruktura na zgradi muzeja u Kačićevoj ulici br. 9/2, koja će do 2023. godine biti u punoj funkciji. Smisao postojanja muzeja jest zaštita, čuvanje i komunikacija kulturne baštine za sadašnje i buduće generacije te ovaj projekt izravno doprinosi ispunjenju zakonskih obveza. Pritom se koristi inovativnim načinima za povećanje dostupnosti i interakcije s korisnicima.

Komentari