NOVI STANOVI U NAJAM: Kreće primopredaja gradskih stanova u Podbrežju NOVI STANOVI U NAJAM: Kreće primopredaja gradskih stanova u Podbrežju
Za pojašnjenje informacije zainteresirani građani mogu se obratiti se obratiti na mail: imovinsko-pravni@zagreb.hr ili na tel: 01/610-1413, 610-0198, 610-1416, 610-1409 i 610-1415, u GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE... NOVI STANOVI U NAJAM: Kreće primopredaja gradskih stanova u Podbrežju

Za pojašnjenje informacije zainteresirani građani mogu se obratiti se obratiti na mail: imovinsko-pravni@zagreb.hr ili na tel: 01/610-1413, 610-0198, 610-1416, 610-1409 i 610-1415, u GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE, Odjel za stanove i stambeno zbrinjavanje

Primopredaja stanova krajnjim korisnicima, osobama koje su ostvarile pravo na dobivanje stana u najam sukladno Odluci o davanju stanova u najam i Odluci o davanju u najam javno najamnih stanova, usuglašena sa investitorom Zagrebačkom stanogradnjom d.o.o., za zgrade A3, A5 i A4 izvršiti će se tijekom srpnja/kolovoza 2018.:

– zgrada A3 počevši od 12. srpnja 2018.

– zgrada A5 počevši od 16. srpnja 2018.

– zgrada A4 počevši od 30. srpnja 2018.

Za eventalno pojašnje informacije možete se obratiti na mail: imovinsko-pravni@zagreb.hr ili na tel: 01/610-1413, 610-0198, 610-1416, 610-1409 i 610-1415.
GRADSKI URED ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE I IMOVINU GRADA
Odjel za stanove i stambeno zbrinjavanje

Komentari