Objavljen 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH Objavljen 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH
TweetEmailPrint Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske poziva neprofitne organizacije Hrvata izvan Republike Hrvatske i ostale prihvatljive prijavitelje da se prijave za... Objavljen 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan RH


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske poziva neprofitne organizacije Hrvata izvan Republike Hrvatske i ostale prihvatljive prijavitelje da se prijave za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba, ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima Ureda

U cilju promicanja veza i jačanja suradnje Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine te poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, kao i pomoć ugroženim pojedincima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske i ugroženim pojedincima – povratnicima/useljenicima iz hrvatskog iseljeništva/dijaspore, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je 1. Javni poziv za prijavu posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu.

Prijava projekata se obvezno podnosi u elektroničkom i papirnatom obliku.

Rok za podnošenje prijava u elektroničkom i papirnatom obliku je 30 dana od dana objave Javnog poziva i traje zaključno do 17. ožujka 2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na broj telefona: +3851/6444-653 radnim danom u vremenu od 10:00 do 15:00 sati ili na e-mail adresi: programi-projekti@hrvatiizvanrh.hr.

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske poziva, stoga, neprofitne organizacije Hrvata izvan Republike Hrvatske i ostale prihvatljive prijavitelje da se prijave za financiranje posebnih potreba i projekata od interesa za Hrvate izvan Republike Hrvatske, koji pridonose zadovoljavanju javnih potreba, ciljeva i prioriteta definiranih strateškim dokumentima Ureda.

Sukladno ovom Javnom pozivu, neprofitnim organizacijama i ostalim prihvatljivim prijaviteljima odobravaju se financijska sredstva za provedbu projekata u sljedećim područjima financiranja :
– povezivanja s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju očuvanja i jačanja nacionalnog identiteta, zaštite prava i interesa hrvatskih zajednica, očuvanja hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine,
– suradnje s Hrvatima izvan Republike Hrvatske u cilju poticanja hrvatskog kulturnog zajedništva, razvoja kulturnih djelatnosti na hrvatskom jeziku, poticanja kulturne, obrazovne, znanstvene, sportske i gospodarske suradnje s Republikom Hrvatskom i međusobno,
– pružanja socijalne, razvojne i humanitarne potpore ugroženim pojedincima i zajednicama Hrvata izvan Republike Hrvatske,
– poticanja povratka i integracije Hrvata izvan Republike Hrvatske i njihovih potomaka u društveni i gospodarski život Republike Hrvatske.

Ukupno planirana vrijednost Javnog poziva je 800.000’00 eura, stoji između ostaloga u tekstu Javnog poziva te u objavi na službenima stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

FOTO: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske