Obrtnici pažnja: Od Nove godine UVODI SE ZASTARA na porezne dugove! Obrtnici pažnja: Od Nove godine UVODI SE ZASTARA na porezne dugove!
ISTRAŽILI SMO: IZMJENE POREZNOG ZAKONA

Obrtnici pažnja: Od Nove godine UVODI SE ZASTARA na porezne dugove!

Zagreb 26. prosinca 2016. Damir Kramarić

TweetEmailPrint Uvodi se rok zastare od šest godina. Poreznici su na nastup zastare dužni paziti po službenoj dužnosti, a porezni dug za koji je... Obrtnici pažnja: Od Nove godine UVODI SE ZASTARA na porezne dugove!


Uvodi se rok zastare od šest godina. Poreznici su na nastup zastare dužni paziti po službenoj dužnosti, a porezni dug za koji je utvrđena zastara otpisat će se iz poreznih evidencija! Za razliku od porezne zastare, ne postoj zastara na ovršni postupak, pa on u Hrvatskoj, nakon smrti ovršenika, prelazi na slijedeću generaciju!

U gradu Zagrebu veliki je broj blokiranih obrta i obrtnika, koje će zasigurno zanimati novosti koje se uvode izmjenama Općeg poreznog zakona.

Početkom 2017. godine u okviru paketa porezne reforme stupa na snagu, naime, iznimno važna izmjena Općeg poreznog zakona kojim se uvodi jedinstveni rok zastare od šest godina. Važno je napomenuti da su poreznici na nastup zastare dužni paziti po službenoj dužnosti, a porezni dug za koji je utvrđena zastara otpisat će se iz poreznih evidencija! Ako je, dakle, prošlo više od šest godina od trenutka kada je stvoren porezni dug i ako se po tom pitanju nije ništa u međuvremenu riješilo, taj dug je u zastari i ne može se na njega naplaćivati kamate i novčane kazne.

Radi boljeg razumijevanja novih pravila, navest ćemo ovdje neke primjere zastare poreza prema Općem poreznom zakonu. Zastara je pravni institut koji označava nemogućnost zaštite nekog prava, odnosno primjene sankcije za neko djelo zbog proteka određenog vremena, u kojem se ovlast na zaštitu prava odnosno sankciju, nije koristila. Institut zastare regulira Zakon o obveznim odnosima, a specifičnost porezne zastare uređuje Opći porezni zakon.

Pod poreznom zastarom prema Općem poreznom zakonu smatra se vrijeme nakon čijeg proteka porezno tijelo više nema pravo utvrđivati porezne obveze, kamate, pokrenuti prekršajni postupak, naplatiti porez, kamate, troškove ovrhe i novčane kazne. Također, protekom vremena porezni obveznik nema više pravo tražiti povrat poreza, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni.

Za utvrđivanje tijeka zastare prava na naplatu bitno je kada je porezna obveza utvrđena. Porezna obveza smatra se utvrđenom onog trenutka kada porezno tijelo ima pravo zahtijevati naplatu, koje pravo porezno tijelo stječe ovršnošću rješenja. Za obvezu utvrđenu rješenjem donesenim krajem godine koje je postalo ovršno u idućoj godini, zastara prava na naplatu po tom rješenju počinje teći istekom godine u kojoj je rješenje postalo ovršno. Ako žalba ne odgađa izvršenje, datum donošenja drugostupanjskog rješenja nije relevantan za utvrđivanje porezne obveze, te nije bitan za nastupanje zastare.

Za razliku od porezne zastare, ne postoji, na žalost, zastara na ovršni postupak, pa on u Hrvatskoj, nakon smrti ovršenika, prelazi na slijedeću generaciju! Zbog toga mnogi građani sve češće odustaju od prava nasljedstva, jer uz često neveliku imovinu, nasljeđuju i velike dugove svojih bližnjih.

Udruga Blokirani više puta je upozoravala na ovu nakaradnost u zakonu i tražila njegovu izmjenu. No, bez uspjeha.

 

Komentari