POSKUPLJUJE ODVOZ OTPADA: Sva kućanstva će plaćati minimalno 68,57 kuna, plus varijabilni dio POSKUPLJUJE ODVOZ OTPADA: Sva kućanstva će plaćati minimalno 68,57 kuna, plus varijabilni dio
Od veljače sljedeće godine naplaćivati će se isti fiksni dio od 68,57 kuna za odvoz otpada neovisno o broju članova kućanstva i količini proizvedenog otpada. To je, dakle,... POSKUPLJUJE ODVOZ OTPADA: Sva kućanstva će plaćati minimalno 68,57 kuna, plus varijabilni dio

Od veljače sljedeće godine naplaćivati će se isti fiksni dio od 68,57 kuna za odvoz otpada neovisno o broju članova kućanstva i količini proizvedenog otpada. To je, dakle, minimalan iznos. Postoji još i varijabilni dio cijene odvoza koji će ovisiti o broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom mjeseca i veličini spremnika

Grad Zagreb na svojim je službenim stranicama objavio priopćenje vezano uz Odluku o drugačijoj naplati i prikupljanju miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komulnog otpada. Nove cijene za uslugu prikupljanja komunalnog otpada upućene su u javno savjetovanje.

”Dana 14. rujna 2019. stupila je snagu Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom koju je donijela Vlada Republike Hrvatske. Izmjenama su propisane obveze jedinice lokalne samouprave da usklade svoje odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada. Najznačajnije izmjene odnose se na obvezu utvrđivanje dvije kategorije korisnika javne usluge, kućanstva i oni koji nisu kućanstva (korisnici koji obavljaju djelatnost). Pored toga značajna izmjena odnosi se i na činjenicu da se u samoj Odluci koju donosi predstavničko tijelo lokalnih jedinica treba utvrditi cijena minimalne javne usluge.

Cijenu javne usluge sukladno zakonu i Uredbi čini cijena obvezne minimalne javne usluge (fiksni dio), cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio) i cijena ugovorne kazne u slučaju kada se postupa protivno ugovoru o korištenju javne usluge”, stoji između ostaloga u dosta nejasnom priopćenju za javnost.

Pojednostavljeno rečeno, od veljače sljedeće godine naplaćivati će se isti fiksni dio od 68,57 kuna za odvoz otpada neovisno o broju članova kućanstva i količini proizvedenog otpada. To je, dakle, minimalan iznos kojega će plaćati kućanstva. Postoji još i varijabilni dio.

Cijena za pražnjenje volumena spremnika javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (varijabilni dio cijene) ovisit će o broju pražnjenja spremnika miješanog komunalnog otpada tijekom mjeseca i veličini spremnika.

Ugovorne kazne se odnose na postupke poput odlaganja problematičnog otpada koji sadrži opasne tvari ili glomaznog otpada u spremnike za komunalni otpad ili odlaganja miješanog komunalnog otpada u spremnike za papir ili biootpad i slično. Predmetne kazne predložene su u iznosima od 250 do 800 kn za kućanstva, odnosno od 250 do 1000 kn za korisnike koji nisu kućanstva, a njihova visina ograničena je Uredbom Vlade RH.

Kako se navodi u priopćenju, navedenim promjenama želi se potaknuti korisnike usluga da odvojeno predaju otpad kako bi se smanjila količina miješanog komunalnog otpada, smanjio udio biorazgradivog otpada u nastalom miješanom komunalnom otpadu i ispunila obveza Republike Hrvatske da osigura odvojeno sakupljanje i recikliranje otpadnog papira, otpadnog metala, otpadne plastike i otpadnog stakla te da se “do 2020. osigura odvajanje 50% komunalnog otpada”.

U Gradskom uredu za zaštitu okoliša su napomenuli da će cijene za građane biti veće zbog većeg troška koji proizlazi iz odvojenog prikupljanja otpada.

“Ranije je naš davatelj javne usluge “Čistoća” dolazio kod korisnika samo po miješani komunalni otpad. Sada dolazi dva puta mjesečno po papir, dva puta mjesečno po plastiku, četiri puta po biootpad i dva ili tri puta tjedno po miješani komunalni otpad. To je puno veći broj programa za davatelja javne usluge koji treba pokriti”, ističe pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić, dodavši da se ne mogu uspoređivati sadašnja i buduća cijena zato što se novim zakonskim propisima mijenja sama struktura cijene.

Grad Zagreb je svoj prijedlog u petak dao na javno savjetovanje.

Komentari