PRIJAVILI AUSTRIJU zbog sustavnog podrivanja financijske stabilnosti i pravnog poretka Hrvatske PRIJAVILI AUSTRIJU zbog sustavnog podrivanja financijske stabilnosti i pravnog poretka Hrvatske
Zato što izvršna vlast ne brani hrvatske nacionalne interese:

PRIJAVILI AUSTRIJU zbog sustavnog podrivanja financijske stabilnosti i pravnog poretka Hrvatske

Hrvatska 30. lipnja 2020. Promise.hr

TweetEmailPrint U prijavi Europskoj komisiji protiv Republike Austrije politička platforma „Dosta pljačke“ zaključuje da je riječ o kontinuiranom i sustavnom podrivanju financijske stabilnosti i... PRIJAVILI AUSTRIJU zbog sustavnog podrivanja financijske stabilnosti i pravnog poretka Hrvatske


U prijavi Europskoj komisiji protiv Republike Austrije politička platforma „Dosta pljačke“ zaključuje da je riječ o kontinuiranom i sustavnom podrivanju financijske stabilnosti i pravnog poretka Hrvatske koje traje 20 godina, a koje nije samo bilateralni problem između dvije države već i ključno pitanje funkcioniranja Europske unije i jedinstvenog tržišta. Akcija Europske komisije je potrebna i iz razloga nedjelovanja izvršne vlasti Republike Hrvatske unatoč zakonskoj obvezi te zbog izrazito raširene korupcije. Prijava je napisana na osam stranica, a njeni autori su spremni na zahtjev Europske komisije i Europske središnje banke podastrijeti niz dokaza ukoliko to budu tražile spomenute institucije

Sedam stranaka platforme „Dosta pljačke“ podržale su prijavu upućenu Europskoj komisiji da pokrene potupak protiv Republike Austrije. Prijavu je potpisao zastupnik prof.dr.sc. Ivan Lovrinović, a izradio tim ekonomskih i pravnih eksperata koji se pozivaju na članke 258.-260. Ugovora o funkcioniranju Europske unije zbog činjenice da je Republika Austrija svojim bankama godinama dopuštala narušavanje obveze jedinstvenog načina poslovanja na zajedničkom tržištu EU i kršenje pravnog poretka čime se  ugrožavala stabilnost financijskog sustava Republike Hrvatske. Riječ je o Erste banci, Raiffeisen banci  i Addiko banci (bivša Hypo banka)”, navodi se u priopćenju za medije koalicije Dosta pljačke.

”Navedene banke su ugrožavale i ugrožavaju financijsku stabilnost na slijedeće načine: Uvođenjem prakse kreditiranja korištenjem valutne klauzule vezane za švicarski franak od 2004. godine, čime su povećavale izloženost poduzeća i građana tzv. valutno induciranom kreditnom riziku, blokadama i bolestima građana uslijed stresa.

–         Zlouporabom druge pravne osobe, faktoring i leasing društva,  s ciljem zaobilaženja zabrana i regulatornih mjera od strane Hrvatske narodne banke glede kreditiranja čime su ugrožavale financijsku stabilnost.

–         Jednostranim promjenama uvjeta kreditiranja bez obavještavanja klijenata što se prije svega odnosi na ugovorene kamatne stope i devizni tečaj u poslovima kreditiranja banaka, faktoringa i leasinga.

–         Pokušajem otvorenog javnog pritiska na sudove u Republici Hrvatskoj

Kada je riječ o drastičnom slučaju zlouporabe pravne osobnosti, to je zahtijevalo da Vlada Republike Hrvatske podigne tužbu temeljem članka 621. Zakona o trgovačkim društvima protiv faktoring društava, a koju ovlast i obvezu Vlada do sada nijednom nije iskoristila.

U ovom slučaju je potpuno izvjesno da je zasebna pravna osobnost faktoring društava iskorištena od njihovih jedinih osnivača – austrijskih banaka, isključivo u nezakonite svrhe i to sa posljedicom da se, ako se to ne spriječi, stabilnost bankarskog sustava i kontrolna uloga HNB-a više nikada neće moći ostvariti, jer bi u slučaju nekažnjavanja ovakvo ponašanja potpuno izvjesno poticalo i druge domaće i inozemne banke da zaobilazile zabranu HNB-a na opisani način.

Stoga je ovo stvar za pravnu akciju na domaćem terenu (tužba Vlade trgovačkim sudu RH radi likvidacije faktoring društava). Pored toga, nužna je prijava i zahtjev za reakciju Europske komisije i Europske središnje banke protiv Republike Austrije  i njenih banaka za sustavno podrivanje financijske stabilnosti druge članice, u ovom slučaju Hrvatske. Dvostruki kriteriji poslovanja istih financijskih institucija u Austriji i Hrvatskoj protivni su duhu koncepta Europske unije i narušavaju njegove temelje i vjeru u zajednički projekt.

U vezi s prethodno navedenim zastupnik Lovinović je 4. ožujka 2020.g. Vladi Republike Hrvatske podnio pismeni zahtjev da poduzme zakonom propisane radnje protiv faktoring društava i banaka koje su im vlasnici i da izvrši zakonsku obvezu, a to znači da likvidira faktoring društva koja su sudjelovala u nezakonitom poslovanju s mjenicama bez pokrića. Do danas nije dobio odgovor niti je Vlada izvršila svoju zakonsku obvezu.

Ako Republika Hrvatska ne postupi na potreban način, ona bi time odstupila od onoga što se očekuje od svake države u ovakvoj situaciji. Npr. kada je ustanovljeno da je društvo Cambridge Analitica zlorabilo Internet i tako prikupljene podatke radi nedopuštenog utjecaja na izbore i društvenu situaciju neke zemlje nad tim društvom je pokrenut postupak likvidacije, ne može biti tolerirano trgovačko društvo koje iz temelja nagriza opće dobro i javni poredak.

Osim navedenih banaka, veliki nered u Hrvatskoj su načinile štedno-kreditne zadruge koje su lokalnog karaktera u Austriji, što ih nije spriječilo da djeluju na području Republike Hrvatske iako nisu imale potrebna odobrenja. Tisuće hrvatskih građana nastradalo je od takvih kredita uz ugovore koji su bili izrazito štetni za dužnike.  Sve su to znale vlasti Republike Austrije koje nisu poduzele potrebne mjere.

Pored toga, Raiffeisen banka u austrijskom vlasništvu nedavno je javno objavila oglas u Hrvatskoj u kojemu traži PR agenciju koja će biti u stanju efikasno vršiti pritisak na sudove u Hrvatskoj, a sve vezano za sudske postupke koji se odnose na CHF kredite.

U prijavi Europskoj komisiji protiv Republike Austrije politička platforma „Dosta pljačke“ zaključuje da je riječ o kontinuiranom i sustavnom podrivanju financijske stabilnosti i pravnog poretka Hrvatske koje traje 20 godina, a koje nije samo bilateralni problem između dvije države već i ključno pitanje funkcioniranja Europske unije i jedinstvenog tržišta. Akcija Europske komisije je potrebna i iz razloga nedjelovanja izvršne vlasti Republike Hrvatske unatoč zakonskoj obvezi, te zbog izrazito raširene korupcije.

Prijava je napisana na osam stranica, a njeni autori su spremni na zahtjev Europske komisije i Europske središnje banke podastrijeti niz dokaza ukoliko to budu tražile spomenute institucije. Naime, pored Europske komisije prijava će u sito vrijeme biti podnesena Europskoj središnjoj banci protiv austrijskih banaka.

Sedam stranaka platforme „Dosta pljačke“ snažno je podržalo prijave Europskoj komisiji i Europskoj središnjoj banci naglasivši da to čine jer su vidjeli da izvršna vlast ne brani hrvatske nacionalne interese”, navodi se u priopćenju koalicije ‘Dosta pljačke’.

FOTO: Screenshot videosnimke YouTube-a