Na ljeto KREĆE OBNOVA PROČELJA čak 65.000 zagrebačkih stanova, 80 posto PLAĆA GRAD
Doris Kažimir Fresl, savjetnica gradonačelnika za izgradnju grada, napomenula je kako će u lipnju ove godine biti dovršena obrada svih prijava i verifikacija Liste prioriteta te će se ista objaviti na službenoj mrežnoj stranici. Početak radova na zgradama očekuje se već u kolovozu, odnosno rujnu 2017. godine U ponoć... Prikaži više
Znate li što su reciklažna dvorišta i čemu služe? A kamo ćete s ciglom i šutom?
Među otpad koji se može odložiti u reciklažna dvorišta su: papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET – boce, PET – folija, limenke, stari lijekovi, otpadne gume, metalni glomazni otpad, elektronički  otpad, glomazni otpad, drveni otpad, tekstil , odjeća, akumulatore, fluorescentne cijevi, zeleni otpad... Prikaži više