Započela isplata novčane pomoći za BEBE; za treće i svako sljedeće dijete – 54.000 kuna
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu na adresi Vodnikova 14 u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev Prema obavijesti iz Ureda za demografiju, danas, 30. siječnja, započinje isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.... Prikaži više
Bandić umiruje RODITELJE ODGOJITELJE: Ni jedna mjera koja je na snazi neće biti ukinuta
”Tražit ćemo od Vlade da nas oslobodi 24 posto poreza na dohodak. Dajemo na 450 milijuna kuna, koliko sad izdvajamo za populacijske mjere, 100 milijuna kuna poreza. A svi se kunu, pa i Vlada, da su za demografsku politiku, da nas se više rodi i da nas više ima.... Prikaži više
Započela isplata novčane pomoći Grada Zagreba ZA BEBE; za treće dijete roditelji dobivaju 54.000 kuna
Visina novčane pomoći iznosi za prvo dijete  1.800 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine;  za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine; za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 54.000 kuna koje... Prikaži više
Započinje isplata novčane pomoći ZA BEBE; za treće i svako sljedeće dijete – 54.000 kuna
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu na adresi Vodnikova 14 u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev. Posvojitelj malodobnog djeteta rođenog nakon 31. ožujka 2009. koji ispunjava uvjete iz ove odluke može podnijeti zahtjev u... Prikaži više
Započela isplata novčane POMOĆI ZA BEBE, za treće dijete roditelji dobivaju 54.000 kuna
Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta. Pravo na novčanu pomoć može se ostvariti samo jednom za isto dijete Prema obavijesti iz Ureda za demografiju, danas, 27. ožujka, započinje isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu... Prikaži više
Započinje isplata NOVČANE POMOĆI Grada Zagreba ZA BEBE, za treće dijete 54.000 kuna
Zahtjev za ostvarivanje prava na novčanu pomoć podnosi se nadležnom gradskom upravnom tijelu na adresi Vodnikova 14 u roku od 6 mjeseci od dana rođenja djeteta za koje se podnosi zahtjev Prema obavijesti iz Ureda za demografiju, danas, 26. veljače, započinje isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog... Prikaži više