Usvojena Odluka o pomoći blokiranima i azilantima; 200 kuna pomoći nezaposlenim braniteljima Usvojena Odluka o pomoći blokiranima i azilantima; 200 kuna pomoći nezaposlenim braniteljima
Odlukom se brišu određena dokazna sredstva nužna za ostvarivanje socijalnih prava – dokaz o državljanstvu, preslika osobne iskaznice, rodni list…, budući da je za... Usvojena Odluka o pomoći blokiranima i azilantima; 200 kuna pomoći nezaposlenim braniteljima

Odlukom se brišu određena dokazna sredstva nužna za ostvarivanje socijalnih prava – dokaz o državljanstvu, preslika osobne iskaznice, rodni list…, budući da je za utvrđivanje tih dokaza upravnim tijelima Grada omogućeno pristupati osobnim podacima koje vodi MUP. Kao dokazno sredstvo briše se i potvrda porezne uprave o visini dohotka i o imovnom stanju korisnika

Zastupnici zagrebačke Gradske skupštine u utorak su jednoglasno podržali prijedlog izmjene Odluke o socijalnoj skrbi kojima se utvrđuje da se građanima kojima su računi blokirani ovrhama, a korisnici su prehrane u pučkoj kuhinji i slično, sredstva na računima ne računaju u prihod. Prema novoj Odluci, pravo na socijalnu skrb imaju i članovi obitelji azilanata i stranaca pod supsidijarnom zaštitom.

Prihvaćenom Odlukom se uz kategorije korisnika prava iz sustava socijalne skrbi Grada Zagreba, među kojima su i azilanti i stranci pod supsidijarnom zaštitom, kao nova kategorija korisnika utvrđuju i članovi njihovih obitelji, koji će sada imati pravo na socijalnu skrb u skladu sa zakonom.

Odlukom se građanima Zagreba čiji su računi blokirani ovrhama na novčanim sredstvima, pomaže tako da im se u prihod ne uračunavaju novčana sredstva na računima koji su blokirani ovršnom ispravom. Time su obuhvaćeni korisnici pomoći u naravi, to jest oni koji primaju mliječnu hranu za djecu u dobi do godinu dana, obiteljske pakete s namirnicama i higijenskim potrepštinama, hrane se u pučkoj kuhinji i oni koji zbog zdravstvenog stanja dobivaju pomoći u kući. Pravo na prehranu u pučkoj kuhinji ne mogu ostvariti korisnici koji imaju u vlasništvu drugu nekretninu, osim nekretnine koju koriste za stanovanje.

Odlukom se također brišu određena dokazna sredstva nužna za ostvarivanje prava – dokaz o državljanstvu, preslika osobne iskaznice, rodni list…, budući da je za utvrđivanje tih dokaza upravnim tijelima Grada Zagreba omogućeno pristupati osobnim podacima koje vodi MUP. Kao dokazno sredstvo briše se i potvrda porezne uprave o visini dohotka i o imovnom stanju korisnika, budući da je Gradu omogućeno korištenje podataka iz sustava EDIP.

Za provođenje prijedloga odluke osigurana su financijska sredstva u gradskom proračunu za 2019. godinu

Hrvatskim veteranima iz Domovinskog rata koji su korisnici novčane naknade za nezaposlene ratne ili zajamčene minimalne naknade, isplatit će se za Uskrs novčana pomoć u iznosu od 200 kuna.

Također 200 kuna pomoći bit će im isplaćeno i za Božić ove godine, a tu odluku na inicijativu branitelja Grada Zagreba i Gradskog ureda za branitelje, prihvatili su na sjednici zastupnici zagrebačke Gradske skupštine.

Novčanu pomoć u povodu blagdana Uskrsa i Božića mogu ostvariti hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji u vrijeme podnošenja zahtjeva imaju prebivalište u Zagrebu i koji su korisnici novčane naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata ili zajamčene minimalne naknade.

Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći podnosi se Gradskom uredu za branitelje najkasnije 45 dana prije Uskrsa odnosno Božića, uz dokaze potrebne za ostvarivanje prava.

Zahtjev za ostvarivanje novčane pomoći za Uskrs može se podnijeti najkasnije do 19. travnja, a isplata novčane pomoći će se izvršiti najkasnije do kraja svibnja.

Zastupnici  Gradske skupštine su većinom glasova, uz protivljenje oporbe, prihvatili prijedlog odluke o davanju koncesija za pružanje javne usluge crpljenja, pražnjenja i odvoza otpadnih voda iz sabirnih i septičkih jama na području Grada Zagreba.

“U 21. stoljeću u glavnom gradu imamo nekoliko tisuća kućanstava koja i dalje nemaju riješenu javnu kanalizaciju, odnosno javnu odvodnju, a Gradska uprava inzistira da se daje u koncesije taj posao privatnim poduzećima, na čemu zarađuje i Grad Zagreb i ta privatna poduzeća, a plaćaju građani. Moraju, a dvostruko su diskriminirani – jednom su diskriminirani jer nisu prikopčani na sustav javne odvodnje, a drugi put su diskriminirani jer plaćaju veću cijenu nego oni koji jesu prikopčani na sustav javne odvodnje”, rekao je na ovu temu Tomislav Tomašević.

Podsjetio je da se zbog te točke na prijašnjim skupštinskim sjednicama nekoliko puta rušio kvorum, povlačile su se točke, a sada se to ipak finalizira.

Praksu da se “outsourcea na neki način” komunalne djelatnosti, koje mogu i trebala bi raditi gradska poduzeća, treba u Zagrebu zaustaviti, rekao je.

Komentari