ZAPOČINJE ISPLATA novčane pomoći za bebe, za treće dijete roditelji dobivaju 54.000 kuna! ZAPOČINJE ISPLATA novčane pomoći za bebe, za treće dijete roditelji dobivaju 54.000 kuna!
Za prvo dijete Grad Zagreb daje 1800, a za drugo 3600 kuna. Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu... ZAPOČINJE ISPLATA novčane pomoći za bebe, za treće dijete roditelji dobivaju 54.000 kuna!

Za prvo dijete Grad Zagreb daje 1800, a za drugo 3600 kuna. Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta

bebaPrema obavijesti iz Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom, od danas (petak 15. srpnja) započinje isplata novčane pomoći Grada Zagreba za opremu novorođenog djeteta.

Navedenu pomoć primit će korisnici koji su ostvarili pravo za: prvo dijete u 4/2015. i 4/2016., drugo dijete u 4/2014.,12/2014., 8/2015., i 4/2016, treće i svako daljnje dijete u 4/2011., 4/2012., 4/2013., 4/2014., 4/2015. i 4/2016.

Rok za podnošenje zahtjeva za nove korisnike prava na pomoć za opremu novorođenog djeteta je šest mjeseci od dana rođenja djeteta.
Odlukom o novčanoj pomoći za opremu novorođenog djeteta utvrđeni su uvjeti, visina novčane pomoći, način ostvarivanja i korištenja prava na novčanu pomoć za opremu novorođenog djeteta koju u okviru Programa pronatalitetne politike Grada Zagreba, osigurava Grad Zagreb.

Tko može ostvariti pravo na novčanu pomoć?
Pravo na novčanu pomoć može ostvariti i koristiti roditelj za dijete rođeno nakon 31. ožujka 2009. godine.
Treba biti državljanin Republike Hrvatske, s neprekidno prijavljenim prebivalištem u Gradu Zagrebu od najmanje pet godina neposredno prije rođenja toga djeteta i dalje neprekidno sve do isplate novčane pomoći u cijelosti; ako drugi roditelj ima prijavljeno prebivalište u Gradu Zagrebu ili ako je drugi roditelj stranac s privremenim ili stalnim boravkom u Gradu Zagrebu u vrijeme podnošenja zahtjeva i dalje neprekidno do isplate novčane pomoći u cijelosti.

Visina novčane pomoći ovisi o broju malodobne djece roditelja podnositelja zahtjeva koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te roditelja kojim su djeca dodijeljena na brigu i skrb, temeljem pravomoćne presude o razvodu braka.

Visina novčane pomoći od 1. srpnja 2011. iznosi:
– za prvo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 1.800,00 kuna koje će se isplatiti u dva jednaka obroka, tijekom jedne godine;
– za drugo dijete roditelja podnositelja zahtjeva 3.600,00 kuna koje će se isplatiti u četiri jednaka obroka, tijekom dvije godine;
– za treće i svako daljnje dijete roditelja podnositelja zahtjeva 54.000,00 kuna koje će se isplatiti u jednakim godišnjim obrocima tijekom 6 kalendarskih godina.

Prvi godišnji obroci novčanih pomoći isplatit će se u roku 60 dana od konačnosti zaključka o pravu na novčanu pomoć.

Uz zahtjev je roditelj podnositelj dužan priložiti: 
– dokaz o državljanstvu,
– dokaz o prijavljenom prebivalištu oba roditelja u Gradu Zagrebu, odnosno privremenom ili stalnom boravku za roditelja stranca u Gradu Zagrebu ,
– dokaze o broju malodobne djece koja s njim žive u zajedničkom kućanstvu, te koja su mu dodijeljena na brigu i skrb i njihovom prebivalištu.
Ured može prema potrebi zahtijevati i druge dokaze.

Ured odlučuje zaključkom o pravu na novčanu pomoć i o njezinu iznosu u roku 30 dana od dana podnošenja zahtjeva s potpunom dokumentacijom.
Na zaključak se može podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Zagreba u roku od 8 dana od dostave zaključka podnositelju zahtjeva ili korisniku prava preko Gradskog ureda za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom. Gradonačelnikova odluka o prigovoru je konačna.

Više informacija o pravu  na pomoć za bebe možete pronaći OVDJE.

Komentari