NA SUDU SVE STAJE, jedino se Plenkoviću HITNO omogućuje da pobije odluku POVJERENSTVA za sukob interesa! NA SUDU SVE STAJE, jedino se Plenkoviću HITNO omogućuje da pobije odluku POVJERENSTVA za sukob interesa!
TweetEmailPrint Povjerenstvo je u studenome prošle godine utvrdilo da su Plenković i još četvero sadašnjih i bivših ministara u njegovoj Vladi povrijedili načela savjesnog... NA SUDU SVE STAJE, jedino se Plenkoviću HITNO omogućuje da pobije odluku POVJERENSTVA za sukob interesa!


Povjerenstvo je u studenome prošle godine utvrdilo da su Plenković i još četvero sadašnjih i bivših ministara u njegovoj Vladi povrijedili načela savjesnog obnašanja dužnosti jer su tom tijelu odbili dostaviti traženu dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo koji je dio troškova puta na skupštinu Europske pučke stranke u Helsinki pokriven iz državnog proračuna, a koji iz HDZ-ove blagajne

Iako je Upravni sud u Zagrebu odlučio poslušati preporuke Vlade i odgoditi sva ranije sazvana ročišta zbog epidemije koronavirusa, jedno su ipak odlučili održati, ono o žalbi premijera na odluku Povjerenstva za sukob interesa u slučaju Helsinki. To je  na Twitteru objavio Domagoj Novokmet, novinar N1 Televizije, kojem su sa suda odgovorili kako će održati jedno ročište jer je – previše hitno?!

“Sutra planiramo na sudu održati samo jedno ročište, jer se radi o hitnom spisu, dok su za sve redovne predmete zakazane rasprave odgođene”, stoji u dopisu koji je N1 dobio. Sa suda su također objasnili zašto je slučaj premijera hitan: “U samom Zakonu o sprječavanju sukoba interesa propisan je rok od 60 dana u kojem Upravni sud mora riješiti o podnesenoj tužbi, pa propisani zakonski rok ovu vrstu kvalificira kao hitne predmete”, napisala je glasnogovornica suda.

Što je to tako važno i hitno? Ništa, ali u pitanju je Plenković!

O kojem slučaju se uopće radi? Naime, premijer Andrej Plenković nije prihvatio odluke Povjerenstva za sukob interesa u kojima se konstatira da je prekršio načela savjesnog i transparentnog obnašanja dužnosti, pa je pred Upravnim sudom u Zagrebu podigao dvije tužbe protiv odluke toga tijela.

Jednom je pokušao osporiti odluku Povjerenstva vezanu uz imenovanje njegova kuma Igora Pokaza za veleposlanika u Ujedinjenoj Kraljevini Velike Britanije i Irske. Upravni je sud ranije ovog mjeseca prihvatio Plenkovićevu tužbu u slučaju Pokaz, poništio odluku Povjerenstva i zaključio da ono ne može odlučivati o načelima. Povjerenstvo je najavilo da će se žaliti Visokom upravnom sudu.

Odbili dostaviti dokumentaciju jer je dio troška plaćen iz našeg džepa

Drugom tužbom Plenković pokušava osporiti odluku Povjerenstva koja se odnosi na putovanje visoke Vladine delegacije na godišnju skupštinu Europske pučke stranke u Helsinki.

Povjerenstvo je u studenome prošle godine utvrdilo da su Plenković i još četvero sadašnjih i bivših ministara u njegovoj Vladi povrijedili načela savjesnog obnašanja dužnosti jer su tom tijelu odbili dostaviti traženu dokumentaciju iz koje bi bilo vidljivo koji je dio troškova toga puta pokriven iz državnog proračuna, a koji iz HDZ-ove blagajne, piše Telegram.hr

FOTO: Preslika twitta Domagoja Novokmeta; Vlada RH