POBJEDA DUŽNIKA! Franak: Radujte se ljudi, svi dužnici sada mogu dobiti svoj novac koji su banke OPLJAČKALE! POBJEDA DUŽNIKA! Franak: Radujte se ljudi, svi dužnici sada mogu dobiti svoj novac koji su banke OPLJAČKALE!
TweetEmailPrint ”To znači da svih 125 tisuća dužnika koji su ugovarali kredite u švicarskim francima sada imaju širom otvorena vrata prema sudovima, mogu tužiti privatno... POBJEDA DUŽNIKA! Franak: Radujte se ljudi, svi dužnici sada mogu dobiti svoj novac koji su banke OPLJAČKALE!


”To znači da svih 125 tisuća dužnika koji su ugovarali kredite u švicarskim francima sada imaju širom otvorena vrata prema sudovima, mogu tužiti privatno banke, mogu dobiti svoj novac koji su banke prije toga opljačkale”, izjavio je saborski zastupnik Snage i jedan od pokretača Udruge Franak Goran Aleksić

”Najradosnija vijest: proglašavamo KONAČNU POBJEDU! Vrhovni sud RH konačno je objavio dugo očekivanu odluku o revizijama banaka. Potvrđena je presuda suca Radovana Dobronića! Udruga Franak proglašava pobjedu nad bankama u osmoj godini sudske bitke!

Sada su u potpunosti otvorena vrata za sudsko obeštećenje svih 125.000 dužnika iz CHF kredita!

Nemojte žuriti sa svojim pitanjima, vremena za tužbe imamo sve do 2023. godine, stoga pričekajte da zbijemo redove za privatne bitke! Više informacija u sljedećim danima! Radujte se ljudi!”, objavili su aktivisti Udruge Franak danas na svojoj Facebok stranici, osvrnuvši se tako na objavljenu presudu Vrhovnog suda RH.

Banke su povrijedile kolektivne interese i prava korisnika kredita ugovorenih u švicarskim francima, presudio je,, podsjetimo, Vrhovni sud. Svih osam domaćih banaka krive su za nezakonito i nepošteno postupanje. Presuda Vrhovnoga suda konačan je pravorijek nakon kojeg dužnici u švicarskim francima mogu tražiti povrat preplaćenog u pojedinačnim sudskim postupcima.

– To znači da svih 125 tisuća dužnika koji su ugovarali kredite u švicarskim francima sada imaju širom otvorena vrata prema sudovima, mogu tužiti privatno banke, mogu dobiti svoj novac koji su banke prije toga opljačkale, izjavio je saborski zastupnik Snage i jedan od pokretača Udruge Franak, Goran Aleksić za HRT.

Vrhovni sud objavio je na svojim internetskim stranicama presudu Rev 2221/2018-11 kojom je odbio revizije tuženika u predmetu tužitelja Potrošača – Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača, protiv osam domaćih banaka radi zaštite kolektivnih interesa i prava potrošača. Ukratko, u presudi je izražen pravni zaključak da su te banke u određeno navedenim razdobljima povrijedile kolektivne interese i prava potrošača korisnika kredita, sklapanjem ugovora o kreditu koristeći se u njima nepoštenim i ništetnim ugovornim odredbama – ugovaranjem valute uz koju je vezana glavnica švicarski franak (valutna klauzula) a da se o tome nije pojedinačno pregovaralo.

“Tom presudom je sada potvrđena presuda Visokog trgovačkog suda koja je već i dosad bila pravomoćna i pružala je potrošačima zaštitu u pojedinačnim predmetima. Međutim, s obzirom na revizije banaka, uvijek je postojala mogućnost da će presuda Vrhovnog suda biti drugačija. Ova odluka znači da sada potrošači mogu mirne duše podnositi tužbe u svojim pojedinačnim postupcima i tražiti od banaka da im se vrati preplaćeno s osnove vezane za valutu. Zastarni rok je pet godina od pravomoćne presude na Visokom trgovačkom sudu, što znači da 2023. istječe rok za podnošenje tužbi”, istaknula je, pak, odvjetnica Doroteja Jurčić za Index.hr.