‘Policija oduzima osobne sirotinji, a fantomskim biračima HDZ-a daju da se prijave na policijsku postaju?!’ ‘Policija oduzima osobne sirotinji, a fantomskim biračima HDZ-a daju da se prijave na policijsku postaju?!’
TweetEmailPrint ”Šokirala me informacija da je u Vrgorcu bilo prijavljeno 11 građana na adresu policijske postaje Vrgorac, iako se po zakonu nitko ne može... ‘Policija oduzima osobne sirotinji, a fantomskim biračima HDZ-a daju da se prijave na policijsku postaju?!’


”Šokirala me informacija da je u Vrgorcu bilo prijavljeno 11 građana na adresu policijske postaje Vrgorac, iako se po zakonu nitko ne može prijaviti na postaju. Oni, dakle, ne ganjaju fantomske građane koji su prijavljeni na policiji kako bi HDZ muljao na izborima, ne ganjaju Frku Petešića koji se lažno prijavio na otoku na kojem nije nikada živio, ali zato poštenim ljudima oduzimaju osobnu samo zato što su sirotinja. Eto, to je naš MUP”, komentirao je rezignirano Mile Mrvalj slučaj siromašnog Vukovarca u Zagrebu kojemu je policija privremeno oduzele osobnu iskaznicu prije četiri godine i još ju nije vratila?!

Čovjeku koji je u potrazi za poslom prije više godina iz Vukovara došao u Zagreb, policijski službenici Druge policijske postaja PU zagrebačke još su početkom 2018. godine privremeno oduzeli valjanu osobnu iskaznicu (?!), a do danas mu je nisu vratili (potvrda o privremenom oduzimanju predmeta izdana je 22. veljače 2018. godine – kopiju te potvrde uredništvo Promise.hr posjeduje – na fotografiji gore)

Z. Č. (podaci poznati uredništvu) se bez osobnih dokumenata ne može prijaviti u Zavod za zapošljavanje te ne može legalno raditi, zbog čega mu je ozbiljno ugrožena egzistencija.

S ovim slučajem upoznao nas je Mile Mrvalj, poznati aktivist i predsjednik Humanitarne udruge Fajter, koji se već godinama bori za prava beskućnika i osoba u riziku od beskućništva, a koji posebno upozorava na problem ‘nepostojećih ljudi‘ – odnosno onih kojima su uskraćena sva ljudska prava (pravo na rad, pravo glasa, pravo na zdravstveno osiguranje, pravo na socijalnu pomoć….) jer su iz nekog razloga ostali bez osobnih dokumenata.

‘Zbog policije je u opasnosti da postane beskućnik!’

”Policija obično oduzme osobnu ako je istekla. Ali, oduzimanje dokumenta koji je valjan mi je vrlo čudno. Taj čovjek je Hrvat iz Vukovara, vlasnik je stana te je imao važeću osobnu iskaznicu, a sada ne može prijaviti da je osobnu izgubio, jer ima potvrdu da mu je privremeno oduzeta. Išao se raspitati u policiju, ali su mu rekli da pismeno zatraži objašnjenje u Drugoj policijskoj postaji. Radi se o vrijednom čovjeku u srednjim godinama, koji može i hoće raditi, no koji se ne može legalno zaposliti jer nema dokumente. On i danas živi u sobici koju je unajmio u Zagrebu, no u opasnosti je da postane beskućnik i to – zbog policije koja mu je oduzela dokumente?! Možete li to istražiti”, upitao nas je Mile Mrvalj, nagrađivani aktivist s kojim već duže vrijeme surađujemo, a kojemu se za pomoć obratio gospodin Z. Č. iz Vukovara.

O svemu navedenom upitali smo Policijsku upravu Zagrebačku i Drugu policijsku postaju u Zagrebu:

”U kojim okolnostima i pod kojim uvjetima policijski službenici mogu privremeno oduzeti hrvatskom građaninu valjanu osobnu iskaznicu? Koliko dugo policija može zadržati valjanu, a privremeno oduzetu osobnu iskaznicu, hrvatskih građana?

Kako je moguće da policijski službenici već duže od četiri godine ne vraćaju privremeno oduzetu valjanu osobnu iskaznicu, hrvatskom građaninu koji nije lišen slobode, a koji trpi veliku štetu jer već četiri godine nema osobne dokumente? Kako je moguće da policijski službenici oduzimanjem valjane osobne iskaznice hrvatskog građanina dovode u položaj da izgubi sva prava i da postane beskućnik?”, stoji u našem upitu poslanom policiji.

PU zagrebačka: Ako ne živi na prijavljenoj adresi, slijedi odjava

Odgovore Policijske uprave zagrebačke prenosimo u cijelosti:

”Pojedini  policijski poslovi i ovlasti mogu se propisati i drugim zakonom, a ne samo Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima. Policijske ovlasti su između ostalih i provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta, kao i oduzimanje predmeta pod određenim zakonskim pretpostavkama. Nadalje, prema Zakonu o prebivalištu (NN 144/12) čija je primjena u nadležnosti MUP-a RH, policijska uprava na čijem području osoba ima prijavljeno prebivalište po službenoj će dužnosti donijeti rješenje o odjavi prebivališta osobe ako se terenskom provjerom utvrdi da osoba stvarno ne živi na prijavljenoj adresi ili o tome bude obaviještena od strane tijela javne vlasti te drugih pravnih i fizičkih osoba.

Dapače, dužnost je tijela javne vlasti izvijestiti nadležnu policijsku upravu ako dođe do saznanja da osoba ne živi na adresi prebivališta. Prije donošenja rješenja o odjavi prebivališta osobe, nadležna policijska uprava mora utvrditi činjenice i okolnosti na temelju kojih se može nedvojbeno zaključiti živi li osoba na adresi prijavljenog prebivališta.

Osobna iskaznica je javna isprava kojom hrvatski državljanin dokazuje identitet, hrvatsko državljanstvo, spol, datum rođenja i prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Prema članku 15. stavku 1. točki 4. Zakona o osobnoj iskaznici (NN 62/15, 42/20 i 144/20), osobna iskaznica prestaje važiti i prije isteka roka na koji je izdana ako je osoba odjavljena po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj, a stavkom 2. istog članka Zakona, određeno je da osoba mora osobnu iskaznicu vratiti nadležnoj policijskoj upravi ili postaji u roku 8 dana od dana izvršnosti rješenja o odjavi po službenoj dužnosti iz zbirke podataka o prebivalištu i boravištu u Republici Hrvatskoj. Ako osoba ne vrati osobnu iskaznicu, policijski službenik prilikom obavljanja policijskih poslova, ovlašten je oduzeti takvu osobnu iskaznicu.

‘Oduzeta osobna vraća se tijelu koje ju je izdalo’

Policijski službenici nisu ovlašteni vratiti osobnu iskaznicu koja je prestala važiti prije isteka roka na koji je izdana jer je osobi po službenoj dužnosti odjavljeno prebivalište, obzirom da osobna iskaznica više ne može biti dokazom o prebivalištu budući da podaci o prebivalištu koji su u njoj upisani više nisu točni tako da se osoba takvom osobnom iskaznicom  ne smije služiti u pravnom prometu. Oduzeta osobna iskaznica vraća se tijelu koje ju je izdalo, u konkretnom slučaju Policijskoj upravi vukovarsko-srijemskoj, koja je donijela rješenje o odjavi prebivališta  predmetne osobe, a osobna iskaznica oglašava se nevažećom u službenim evidencijama MUP-a RH.

Što se tiče posljednjeg pitanja, prebivalište je mjesto i adresa u Republici Hrvatskoj na kojoj se osoba trajno nastanila radi ostvarivanja svojih prava i obveza vezanih za životne interese kao što su obiteljski, profesionalni, ekonomski, socijalni, kulturni i drugi interesi.

Obveza je svake osobe prijaviti prebivalište, odnosno promjenu prebivališta, u roku od 15 dana od promjene prebivališta, odnosno od dana nastanjenja u mjestu i na adresi prebivališta. Ako osoba to ne učini sama, zakon daje ovlast policijskim upravama i postajama da po službenoj dužnosti odjave prebivalište osobe, a tim rješenjem donose i odluku o osobnoj iskaznici, koja se ima smatrati dokazom prebivališta. Prijava prebivališta podnosi se osobno.

Prebivalište se utvrđuje na adresi ustanove socijalne skrbi

Prema Zakonu o prebivalištu, osobi koja nema mjesto i adresu stanovanja niti sredstava kojima bi mogla namiriti potrebu stanovanja (beskućnik) nadležna policijska uprava ili postaja će iznimno od odredbe članka 2. stavka 1. Zakona o prebivalištu rješenjem utvrditi prebivalište na adresi ustanove socijalne skrbi ili kod drugih pružatelja usluge smještaja. Beskućnici koji ne koriste usluge ustanova socijalne skrbi ili drugih pružatelja usluge smještaja dužni su nadležnoj policijskoj upravi ili postaji prijaviti adresu za kontakt, koja može biti kod fizičke ili pravne osobe uz njihovu suglasnost.

Dakle, svaka osoba, pa tako i osoba za koju postavljate upit, ima zakonsku obvezu prijaviti prebivalište na adresi na kojoj stvarno živi, odnosno zatražiti da joj se utvrdi prebivalište na adresi nadležnog Centra za socijalnu skrb ukoliko nema mjesto i adresu stanovanja, a po reguliranju prebivališta podnijeti i zahtjev za novu osobnu iskaznicu s ispravnim podatkom o prebivalištu. Stoga, ukoliko osoba živi u Zagrebu, dužnost joj je doći u Policijsku upravu zagrebačku i sukladno zakonu regulirati prebivalište te podnijeti zahtjev za izdavanje nove osobne iskaznice”, stoji u odgovorima PU zagrebačke.

Nekoliko pitanja u vezi s ovim i sličnim slučajevima poslali smo i Uredu pučke pravobraniteljice RH.

Pravobraniteljica: Pozivamo gospodina da nam se obrati

Njihove odgovore objavljujemo zajedno s pitanjima koje smo poslali:

Je li Vam, u Uredu pučke pravobraniteljice, poznato u kojim okolnostima i pod kojim uvjetima policijski službenici mogu privremeno oduzeti hrvatskom građaninu valjanu osobnu iskaznicu?

”Situacija koju opisujete itekako zahtijeva detaljnije ispitivanje pa ovim putem pozivamo gospodina da nam se obrati, odnosno pošalje pritužbu, kako bismo mogli provesti ispitni postupak. To je jedan od načina na koji može zaštititi svoja prava, posebno s obzirom na životnu situaciju u kojoj se nalazi.

Ako govorimo načelno o propisima, onda možemo istaknuti da je privremeno oduzimanje i čuvanje predmeta, pa tako i osobne iskaznice, jedna od ovlasti policije propisana Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima (ZPPO).

Okolnosti i uvjeti privremenog oduzimanja, kao i način čuvanja tih predmeta zakonski su propisani, uz obavezno izdavanje Potvrde o privremenom oduzimanju predmeta na čijem obrascu se navodi i pravna osnova za oduzimanje predmeta.

Primjerice, ZPPO propisuje da će policijski službenici privremeno oduzeti predmet kada postoji vjerojatnost da bi on mogao biti namijenjen počinjenu kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaja, kada je to potrebno radi zaštite opće sigurnosti, kada je predmet moguće uporabiti za samoozljeđivanje, napad, bijeg, te skrivanje ili uništenje tragova kaznenog djela za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaja te kada je to određeno posebnim propisom.

U svakom slučaju, kad prestanu razlozi zbog kojih je došlo do privremenog oduzimanja predmeta, on će se toj osobi i vratiti, ako zakonom ili odlukom nadležnog tijela, nije drukčije određeno.

Inače, građani su nam se zbog privremenog oduzimanja osobne iskaznice do sada obraćali zbog raznih pravnih osnova, primjerice, zbog sumnje da je ona krivotvorena, ali i odjave prebivališta.”

Što građanin treba učiniti da bi mu policijski službenici vratili privremeno oduzetu (prije četiri godine!?) valjanu osobnu iskaznicu?

”Odgovor na ovo pitanje ovisi o detaljima koje možemo saznati samo u ispitnom postupku – prije svega, o pravnoj osnovi za privremeno oduzimanje osobne iskaznice u svakom individualnom slučaju. Zato bi bilo potrebno da nam se gospodin obrati pritužbom, kako bismo vidjeli možemo li i kako pomoći.”

 

Možete li istražiti, odnosno dobiti odgovor na pitanje, kako je moguće da policijski službenici već duže od četiri godine ne vraćaju privremeno oduzetu valjanu osobnu iskaznicu, hrvatskom građaninu koji nije lišen slobode, a koji trpi veliku štetu jer već četiri godine nema osobne dokumente?

”Da, kada dobijemo pritužbu možemo otvoriti predmet i ispitati o čemu je riječ, nakon što prikupimo sve važne informacije. Ova priča svakako zahtijeva detaljnije proučavanje, a pitanja koja su nama važna su, između ostalog, zašto mu je osobna iskaznica oduzeta i zašto mu četiri godine nije vraćena.”

Može li Ured pučke pravobraniteljice ikako pomoći gospodinu Z. Č. da dođe do svoje (valjane) osobne iskaznice jer je privremenim oduzimanjem osobnog dokumenta doveden u položaj da postane beskućnik, jer je izgubio sva prava?

”Konkretne odgovore možemo dati tek nakon provođenja ispitnog postupka i prikupljanja svih potrebnih informacija. No, svatko tko smatra da su mu ugrožena ili povrijeđena prava i slobode, može nam se obratiti pritužbom, radi pokretanja postupka.

U svakom slučaju, ako je osoba zbog ove situacije dovedena u rizik da postane beskućnik i ako je izgubila sva prava, svakako se radi o pitanju zaštite ljudskih prava”, odgovorili su nam iz Ureda pučke pravobraniteljice.

Mrvalj: Zašto Frki Petešiću nisu oduzeli osobnu?

Naknadno smo ponovno kontaktirali Milu Mrvalja i zamolili ga za komentar odgovora koje smo dobili iz PU zagrebačke.

”Što nisu bili tako pedantni kada je u pitanju bio Zvonimir Frka Petešić, koji se prijavio na otoku na kojem nikada nije živio kako bi dobivao naknadu za odvojeni život. Ako Frka Petešić zna pronaći taj otok na karti, ja mu dam 5000 kuna!

A sav krimen čovjeka iz Vukovara je što je jadnik došao raditi u Zagreb. Nisu mu oduzeli osobnu zbog tjeralice, odnosno zato što je kriminalac, nego zato što je sirotinja! A sada je jos veća sirotinja.  Taj gospodin nikada nije tražio socijalnu pomoć i nije išao u pučku kuhinju, nego radi i bori se.  I to mu je jedina krivnja. Šokiran je svime ovime, no pokušat ću ga odvesti do pučke pravobraniteljice, da tamo potraži svoja prava”, naglašava Mile Mrvalj.

Podsjetio je potom na skandalozne informacije o prijavama na nepostojećim adresama, o kojima je na RTL-u govorio Marko Rakar.

”Šokirala me njegova tvrdnja da je u Vrgorcu prijavljeno 11 građana na adresu ,,Policijske postaje” Vrgorac, iako se po zakonu nitko ne može prijaviti na policijsku postaju. Oni dakle, ne ganjaju fantomske građane, koji su prijavljeni na policijsku postaju kako bi HDZ ili Most muljali na izborima, ali zato poštene i radišnje ljude ganjaju. Eto, to je naš MUP”, komentirao je rezignirano Mile Mrvalj.

Napominje da bi gospodina iz Vukovara poslali natrag u Vukovar, kada bi se on javio u PU zagrebačku kako bi riješio pitanje osobne iskaznice preko centra za socijalnu skrb.

”Poslali bi ga tamo jer mu je u Vukovaru izdana osobna iskaznica. I čovjek bi opet bio u istom problemu. Kako ga može bilo koji stanodavac primiti i prijaviti mu prebivalište, kada nema osobnu iskaznicu? Jedini krimen tog čovjeka je što je jadna sirotinja. A to je u Hrvatskoj, izgleda, najteži krimen”, zaključuje ogorčeno Mile Mrvalj, istaknuti borac za ljudska prava beskućnika i osoba u riziku od beskućništva.

FOTO: Screenshot videosnimke; snimio Mile Mrvalj; preslika FB profila Mile Mrvalja

Tekst je dio projekta ‘Upozoravamo na probleme potrebitih i konkretno im pomažemo‘, koji je sufinanciran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija – Agencije za elektroničke medije