Stipendije za Hrvate izvan RH koji studiraju u Hrvatskoj ili u BiH: objavljen prijedlog rang liste dobitnika Stipendije za Hrvate izvan RH koji studiraju u Hrvatskoj ili u BiH: objavljen prijedlog rang liste dobitnika
TweetEmailPrint ”Dobitnici stipendije iz Prijedloga rang-liste kao i drugi kandidati, dužni su pratiti mrežnu stranicu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske budući... Stipendije za Hrvate izvan RH koji studiraju u Hrvatskoj ili u BiH: objavljen prijedlog rang liste dobitnika


”Dobitnici stipendije iz Prijedloga rang-liste kao i drugi kandidati, dužni su pratiti mrežnu stranicu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske budući da uvažavanje prigovora, odustajanje pojedinih dobitnika stipendije u korist druge stipendije i sl., može dovesti do pomicanja rang-mjesta studenata na Konačnoj rang-listi, slijedom čega se pojedini dobitnici stipendije mogu naknadno naći ispod crte dobitnika stipendije na Konačnoj rang-listi”, stoji u obavijesti na stranicama Središnjeg ureda za Hrvate izvan RH

Na službenim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavljen je ‘Prijedlog rang-liste za dodjelu 1150 studentskih stipendija za akademsku godinu 2022./2023.’

”Temeljem provedenog Javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske – za akademsku godinu 2022./2023., Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske dodjeljuje 1150 stipendija za akademsku godinu 2022./2023.

Od ukupno 1150 stipendija, 300 stipendija je za studij u Republici Hrvatskoj (200 stipendija za pripadnike hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, 60 stipendija za pripadnike hrvatske nacionalne manjine i 40 stipendija za pripadnike hrvatskog iseljeništva) i 850 stipendija za studij u Bosni i Hercegovini.

Na Javni natječaj, koji je bio raspisan od 21. prosinca 2022. godine do 20. siječnja 2023. godine u propisanom roku je zaprimljeno 2320 prijava. Ukupno 2064 prijave koje su zadovoljile formalne uvjete su bodovane te je Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za dodjelu stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske za akademsku godinu 2022./2023. utvrdilo Prijedlog rang-liste 1150 studenata dobitnika stipendije za akademsku godinu 2022./2023. za svaku od kategorija studenata (Prijedlog rang-liste u privitku).

U kategorijama studenata – pripadnika hrvatske nacionalne manjine i hrvatskog iseljeništva koji studiraju u Republici Hrvatskoj prijavilo se manje kandidata od broja stipendija utvrđenih za te kategorije te je Povjerenstvo, sukladno Pravilniku o stipendiranju studenata – pripadnika hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske, predložilo preraspodjelu slobodnih mjesta prema studentima u drugu kvotu i kategoriju Hrvata izvan Republike Hrvatske. Sukladno tome, članovi Povjerenstva su predložili da se dodijele 262 stipendije studentima – pripadnicima hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini koji studiraju u Republici Hrvatskoj.

Dobitnici stipendije iz Prijedloga rang-liste kao i drugi kandidati, dužni su pratiti mrežnu stranicu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske budući da uvažavanje prigovora, odustajanje pojedinih dobitnika stipendije u korist druge stipendije i sl., može dovesti do pomicanja rang-mjesta studenata na Konačnoj rang-listi, slijedom čega se pojedini dobitnici stipendije mogu naknadno naći ispod crte dobitnika stipendije na Konačnoj rang-listi.
Konačna rang-lista i konačna Odluka o dodjeli stipendija studentima – pripadnicima hrvatskog naroda izvan Republike Hrvatske bit će objavljena po okončanju postupka prigovora, a studenti koji ostvaruju pravo na stipendiju, bit će obaviješteni o datumu i načinu zaključivanja ugovora o stipendiranju.

Molimo studente koji su u međuvremenu ostvarili pravo na neku drugu stipendiju iz državnog proračuna Republike Hrvatske ili se odriču od prava na stipendiju u korist druge stipendije da o tome odmah obavijeste Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske putem elektroničke pošte na adresu: stipendije@hrvatiizvanrh.hr.

Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju mogu Središnjem državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske podnijeti pisani prigovor putem pošte u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja Prijedloga rang-liste na mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, zaključno s danom 15. svibnja 2023. godine.

Prigovor mora biti vlastoručno potpisan te treba biti razumljiv i sadržavati sve što je potrebno da bi se po njemu moglo postupiti. Prigovor je potrebno poslati poštom na adresu: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, Pantovčak 258, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska”, stoji u informaciji (objavljenoj na stranicama Središnjeg ureda) koja bi mogla biti zanimljiva Hrvatima izvan Republike Hrvatske, odnosno onima koji su došli na studij u Hrvatsku ili u Bosnu i Hercegovinu.

FOTO: Središnji državni ured za Hrvate izvan RH