STIGMA kao sredstvo kontrole u društvu: Problem je ako nemamo ništa svoje; tada stigmatiziramo druge i drukčije
Stigma ima važnu ulogu kontrole u društvu, jer se ljude dijele na dvije skupine: poželjne građane i one koji  to nisu.  To uzrokuje podcijenjenost nekih skupina dok se druge osjećaju…superiornima. Mržnja prema drugima bi trebala ući kao (nove) dijagnoze u klasifikaciji psihijatrijskih dijagnoza. Zašto ne prihvatiti razlike u izgledu... Prikaži više