SAMOZAPOŠLJAVANJE Tisuću čistača zgrada može dobiti 20.000 kuna da otvore obrt
Uvjeren sam da će ova mjera u 2017. donijeti mnoštvo novih obrta što će istodobno smanjiti brojke u evidenciji nezaposlenih, istaknuo je gradonačelnik Bandić uz poziv građanima da se jave na Javni poziv i iskoriste priliku za pokretanje svog posla, da se uključe u svijet rada, da postanu poduzetnici,... Prikaži više
Grad Zagreb daje 20.000 kuna nezaposlenima za pokretanje obrta čišćenja zgrada
Korisnici potpore mogu biti nezaposlene osobe koje se vode u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Regionalni ured Zagreb uz uvjet da: imaju prebivalište na području Grada Zagreba, da budući obrt ima sjedište na području Grada Zagreba, da će porez na dohodak plaćati u paušalnom iznosu Grad Zagreb objavio je... Prikaži više