Grad traži NOVE LOKACIJE ZA RECIKLAŽNA DVORIŠTA i obradu biootpada izvan Zagreba
Površina zemljišta potrebna za gradnju reciklažnog dvorišta građevnog otpada trebala bi biti oko 30 tisuća četvornih metara, a za gradnju postrojenja za obradu biootpada oko 80 tisuća četvornih metara Gradska uprava na službenim je stranicama Grada Zagreba objavila javni poziv o zajedničkom investicijskom ulaganju u gradnju reciklažnog dvorišta građevnog... Prikaži više
RAZVRSTAVANJE SMEĆA Započela gradnja fiksnog reciklažnog dvorišta u Svetoj Klari
Bez zelenih otoka i reciklažnih dvorišta ne možemo riješiti problem otpada u Zagrebu, rekao je gradonačelnik Bandić, uz apel građanima da razvrstavaju otpad jer, kako je naglasio, razvrstavanje i recikliranje otpada preduvjet su za smanjenje broja odvoza otpada iz kućanstava, a to znači i smanjenje cijena za građane Gradonačelnik Milan... Prikaži više
Znate li što su reciklažna dvorišta i čemu služe? A kamo ćete s ciglom i šutom?
Među otpad koji se može odložiti u reciklažna dvorišta su: papir, karton, plastika, metalna ambalaža, stiropor, stare baterije, stakleni ambalažni otpad, ravno staklo, PET – boce, PET – folija, limenke, stari lijekovi, otpadne gume, metalni glomazni otpad, elektronički  otpad, glomazni otpad, drveni otpad, tekstil , odjeća, akumulatore, fluorescentne cijevi, zeleni otpad... Prikaži više