UPOZORILI NA VAŽNOST PREVENCIJE Fontane poručile: ”I to je osteoporoza, postupaj s pažnjom”
Predsjednica Hrvatskog društva za osteoporozu Vesna Mijoč je kazala da je uz prevenciju, edukacija drugi važan faktor u smanjivanju rizika od osteoporoze – bolesti koju nazivaju i ”tihom epidemijom”. Bolest se najčešće otkriva kada već dođe do osteoporotičnog prijeloma. Zdrava prehrana, fizička aktivnost te boravak na suncu smanjuje mogućnost nastanka... Prikaži više