ZAGREB NA SAVI: Hrvatske vode daju u zakup Gradu pojas uz rijeku za projekt AKTIVNOSTI NA SAVI ZAGREB NA SAVI: Hrvatske vode daju u zakup Gradu pojas uz rijeku za projekt AKTIVNOSTI NA SAVI
TweetEmailPrint Na tri lokacije: kod Željezničkog mosta, te istočno od Mosta slobode na sjevernoj i južnoj obali (kod parka Bundek), radnici će postaviti montažne... ZAGREB NA SAVI: Hrvatske vode daju u zakup Gradu pojas uz rijeku za projekt AKTIVNOSTI NA SAVI


Na tri lokacije: kod Željezničkog mosta, te istočno od Mosta slobode na sjevernoj i južnoj obali (kod parka Bundek), radnici će postaviti montažne objekte i napraviti rekreativno-sportske sadržaje. Ove tri lokacije izabrane su zato što ih već sada građani koriste te zbog dobre povezanosti javnim prijevozom i mogućnošću parkiranja

Gradonačelnik Milan Bandić i direktor Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu Zvonko Marenić potpisali su danas u Gradskoj upravi Ugovor o zakupu javnog vodnog dobra rijeke Save na području grada Zagreba između Hrvatskih voda i Grada Zagreba.

Riječ je o Ugovoru kojim Republika Hrvatska daje u zakup na pet godina Gradu Zagrebu zemljište površine oko 125 hektara – uređeni inundacijski pojas rijeke Save na području Zagreba za provedbu projekta Aktivnosti na Savi – za postavljanje pokretnih i privremenih objekata, štandova, te za uređenje sportsko-rekreativnih terena. Zemljište se proteže uzduž obje obale rijeke Save u duljini oko sedam kilometara, od jezera Jarun na zapadu, do Toplane Zagreb na istoku, a uključuje tri lokacije na kojima će se realizirati projekt Aktivnosti na Savi.

Gradonačelnik je izrazio zadovoljstvo što se današnjim potpisivanjem Ugovora stavila točka na I prve faze projekta kojim će se grad vratiti na Savu.

”Vraćanje grada i građana na Savu je milenijski projekt – projekt za 3-4 mandata vrijedan oko milijun i pol eura koji zajednički moraju provesti država, HEP i Grad Zagreb, jer kompletan projekt obuhvaća zahvate kao što su denivelacija, pretvaranje korita Save u „potok“ te da kanal Sava-Odra-Sava postane rijeka. To je jedini način da se postigne stalni vodostaj i oslobode velike površine s obje strane rijeke Save, pojasnio je gradonačelnik naglasivši da je provedba projekta Aktivnosti na Savi samo privremeno rješenje.

Pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Sanja Jerković napomenula je da je u sklopu provedbe projekta Aktivnosti na Savi Ured zadužen za implementaciju prvonagrađenog natječajnog rješenja Međunarodnog natječaja European 13 koji se bavi temom Prilagodljivi grad.

”Realizacijom ćemo na tri lokacije: kod Željezničkog mosta, te istočno od Mosta slobode na sjevernoj i južnoj obali (kod parka Bundek), postaviti montažne objekte i napraviti rekreativno-sportske sadržaje. Ove tri lokacije izabrane su zato što ih već sada građani koriste te zbog dobre povezanosti javnim prijevozom i mogućnošću parkiranja, a prva lokacija je svojevrsna poveznica s Jarunom. Za realizaciju prve faze Grad će osigurati pet milijuna kuna, dodala je pročelnica.

Predstavnici Hrvatskih voda, generalni direktor mr.sc. Zoran Đuroković i direktor Vodnogospodarskog odjela za gornju Savu Zvonko Marenić, kao i predsjednik Gradske skupštine Grada Zagreba Andrija Mikulić, također su izrazili zadovoljstvo zbog potpisivanja Ugovora te, nakon mnogo godina, novog povezivanja građana i grada Zagreba sa svojom rijekom.

O budućnosti rijeke Save i mogućnostima koje se sve nude, već se godinama razgovara. No, projekt nailazi na puno prepreka.

– Projekt “Zagreb na Savi” koji obuhvaća izradnju 10-ak mini hidroelektrana, mora hitno krenuti kako bismo dugoročno osigurali pitku vodu, ali i kako bismo bili zaštićeni od poplava – istaknula je nedavno pročelnica Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada Sanja Jerković.

Jerković ističe da se priobalje rijeke Save ne može koristiti tijekom cijele godine, nego samo ljeti kada je vodostaj najniži. To u Gradu nastoje promijeniti.

– Ovoga ljeta to želimo napraviti ne bi li građane približili matičnoj rijeci, ne bi li uživali u tom ogromnom prirodnom resursu kojeg godinama zanemarujemo. To je isto kao da okrećemo leđa Medvednici. Medvednica i Sljeme zajedno sa Savom su dva kapitalna prirodna resursa koje Grad ima, samo što mi rijeku Savu uopće ne živimo i ne doživljavamo – zaključila je Jerković.