AEM: ‘N1 se ne bi mogao javiti na Obavijest o namjeri koncesije, jer nije registriran u Hrvatskoj’ AEM: ‘N1 se ne bi mogao javiti na Obavijest o namjeri koncesije, jer nije registriran u Hrvatskoj’
TweetEmailPrint ”U izvještavanju N1 o slučaju vršnjačkog nasilja u Dugom Selu i otkrivanju identiteta maloljetne žrtve nasilja regulator ALIA nije utvrdio da je pružatelj... AEM: ‘N1 se ne bi mogao javiti na Obavijest o namjeri koncesije, jer nije registriran u Hrvatskoj’


”U izvještavanju N1 o slučaju vršnjačkog nasilja u Dugom Selu i otkrivanju identiteta maloljetne žrtve nasilja regulator ALIA nije utvrdio da je pružatelj kršio zakone Luxembourga. Međutim, Vijeće za elektroničke medije u istom je slučaju utvrdilo kršenje Zakona o elektroničkim medijima te je postupalo prema nakladnicima registriranima u Republici Hrvatskoj”, navode odgovorni iz Agencije za elektroničke medije

Status N1 televizije u Hrvatskoj postao je tema dana, nakon što je premijer Plenković novinarki te kuće rekao, između ostalog, da oni u Hrvatskoj djeluju ‘polulegalno’. Mnogi mediji i oporbeni zastupnici okarakterizirali su to kao napad na N1, odnosno kao još jedan premijerov pokušaj pritiska na slobodu medija.

Kasnije je o toj temi govorila i resorna ministrica. Obuljen Koržinek je kazala da N1 u Hrvatskoj posluje legalno, ali da su kao medij registrirani u Luxembourgu, zbog čega u Hrvatskoj ne djeluju sukladno hrvatskim medijskim zakonima.

”Vi niste televizijska kuća u Hrvatskoj, nego produkcijska kuća u RH, a kao medij ste registrirani u Luxembourgu. Vaše poslovanje je legalno, ono je, što se tiče vas kao medija, uređeno regulativom i zakonima koji su na snazi u Luxembourgu. No, u Hrvatskoj ne djelujete sukladno hrvatskim medijskim zakonima, pa ne znamo imate li statut medija. U vašem impressumu nema glavnog urednika u Hrvatskoj nego imate koordinatora programa”, istaknula je ministrica kulture i medija.

Na N1 se ne primjenjuje medijsko zakonodavstvo RH

Zbog nedoumica koje su nastale oko ove teme, poslali smo novinarski upit Agenciji za elektroničke medije, čija tijela su nadležna za reguliranje ove tematike.

Ovdje prenosimo naša pitanja i njihove odgovore:

Je li točna informacija da N1 u Hrvatskoj ne djeluje sukladno hrvatskim medijskim zakonima (Zakon o elektroničkim medijima) te da za njih ne vrijede jednaka pravila kao za ostale elektroničke medije u RH ?

”N1 TV i portal nisu pod neposrednim nadzorom Vijeća i Agencije za elektroničke medije te se na njih ne primjenjuje medijsko zakonodavstvo Republike Hrvatske.

N1 TV i portal u vlasništvu su pružatelja medijskih usluga ADRIA NEWS s.à.r.l. sa sjedištem u Luxembourgu i pod nadležnošću su luksemburškog medijskog regulatora ALIA. Isti taj regulator nadležan je sukladno propisima Luxembourga za nadzor i postupanje prema pružatelju medijskih usluga i svih njegovih kanala koje distribuira na području cijele Europske unije, što uključuje i Republiku Hrvatsku.”

Što to znači u praksi? Je li bilo slučajeva kršenja zakona od strane N1 televizije ili N1 portala zbog kojih bi neka druga televizijska kuća (ili portal) bili sankcionirani, a da N1, kao medij registriran u Luksemburgu, nije sankcioniran? 

Bez postupanja prema N1, dok se prema drugima postupalo

”U iznimnim slučajevima, za koje Vijeće za elektroničke medije procijeni da su od naročitog javnog interesa, Agencija za elektroničke medije može zatražiti postupanje od luksemburškog regulatora ALIA. Tako je do sada bilo u dva slučaja kada je Vijeće smatralo da je došlo do kršenja i ZEM-a i harmoniziranih pravila na razini EU. U oba slučaja je regulator ALIA proveo postupak po zamolbi AEM-a, s time da je u slučaju otkrivanja identiteta djece-žrtava obiteljskog nasilja na Pagu utvrdio kršenje zakona i izrekao upozorenje. U drugom slučaju – izvještavanju o slučaju vršnjačkog nasilja u Dugom Selu i otkrivanju identiteta maloljetne žrtve nasilja regulator ALIA nije utvrdio da je pružatelj kršio zakone Luxembourga. Međutim, Vijeće za elektroničke medije u istom je slučaju utvrdilo kršenje Zakona o elektroničkim medijima te postupalo prema nakladnicima registriranima u Republici Hrvatskoj.”

Postoji li još neki medij (televizija) u Hrvatskoj, kojemu je osnovna djelatnost informativni program, a da je kao mediji registriran izvan Republike Hrvatske, da mu u impressumu ne piše tko je glavni urednik?

”Agencija za elektroničke medije nije nadležna za takve pružatelje, međutim, članak 5. Direktive o audiovizualnim medijskim uslugama propisuje sljedeće:

  1. Svaka država članica osigurava da pružatelj medijskih usluga u njezinoj nadležnosti primateljima usluge pruža jednostavan, izravan i neprestan pristup najmanje sljedećim informacijama:

(a) svojem nazivu;

(b) geografskoj adresi na kojoj ima poslovni nastan;

(c) pojedinostima, uključujući adresu elektroničke pošte ili internetsku stranicu, koje omogućuju brz kontakt na izravan i učinkovit način;

(d) državi članici koja ima nadležnost za njega i nadležnih regulatornih vlasti ili tijela ili nadzornih tijela.

Države traže i podatke o stvarnim vlasnicima

2. Države članice mogu donijeti zakonodavne mjere kojima se predviđa da, uz informacije navedene u stavku 1., pružatelji medijskih usluga u njihovoj nadležnosti omogućuju dostupnost informacija koje se odnose na njihovu vlasničku strukturu, uključujući stvarne vlasnike. Takvim mjerama moraju se poštovati dotična temeljna prava, poput privatnog i obiteljskog života stvarnih vlasnika. Takve mjere moraju biti potrebne i proporcionalne i njima se mora nastojati ispuniti cilj od javnog interesa.”;

Ova odredba transponirana je u ZEM u članak 13.:Pružatelji audiovizualnih medijskih usluga dužni su primateljima usluge omogućiti jednostavan, izravan I stalan pristup najmanje sljedećim informacijama:

– nazivu pružatelja medijskih usluga

– adresi na kojoj pružatelj medijskih usluga ima poslovni nastan

– detaljnim podatcima o pružatelju medijskih usluga, uključujući adresu njegove elektroničke pošte ili mrežnu stranicu, što omogućuje brže, izravno i učinkovito stupanje u kontakt s njim

– vlasničkoj strukturi koja se objavljuje na mrežnim stranicama

– impresumu

– nadležnim regulatornim i/ili nadzornim tijelima”.

Bez novih TV koncesija u skorije vrijeme

Hoće li uskoro biti raspisan natječaj za dodjelu nove nacionalne TV koncesije, natječaj na koji bi se mogla javiti i N1 televizija?

”Odluku o raspisivanju obavijesti o namjeri koncesije raspisuje Vijeće za elektroničke medije sukladno stanju na tržištu koje se kontinuirano prati. U ovom trenutku ne postoji namjera Vijeća za raspisivanjem takve Obavijesti.  Zakon o elektroničkim medijima u čl. 6. st. 1 propisuje: „Djelatnost pružanja audiovizualnih medijskih usluga obavlja pružatelj upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj te ako uz opće uvjete ima sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj.“, stoga, budući da je N1 TV nije registriran u Republici Hrvatskoj, ne bi se mogao javiti na spomenutu Obavijest.”

Je li Vam poznato koliko nacionalnih TV koncesija postoji, prosječno, u drugim zemljama EU koje su približno jednako velike kao Hrvatska?

”To jako varira ovisno o snazi i veličini tržišta, navikama gledatelja, sustavima distribucije televizije, geografiji zemlje i drugim parametrima pa je teško dati takve uprosječene odgovore”, odgovorili su nam iz Agencije za elektroničke medije.

FOTO: Preslika Loga N1; screenshot videosnimke, preslika Impressuma N1