BESPLATAN TEČAJ HRVATSKOG: Od danas dostupan i napredan e-tečaj RAZINE A2 za Hrvate izvan RH i sve ostale BESPLATAN TEČAJ HRVATSKOG: Od danas dostupan i napredan e-tečaj RAZINE A2 za Hrvate izvan RH i sve ostale
TweetEmailPrint Sučelje, upute i podrška za oba tečaja dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku, a prijava na e-tečaj moguća je korištenjem korisničkog računa... BESPLATAN TEČAJ HRVATSKOG: Od danas dostupan i napredan e-tečaj RAZINE A2 za Hrvate izvan RH i sve ostale


Sučelje, upute i podrška za oba tečaja dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku, a prijava na e-tečaj moguća je korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google

Nakon što je polovicom prosinca 2017. godine pokrenut besplatan e-tečaj hrvatskoga jezika osnovne razine A1 kojemu je dosad pristupilo više od 1500 polaznika, većinom hrvatskih iseljenika i njihovih potomaka (više od 1000 njih na korisničkom sučelju na engleskom jeziku i više od 500 na španjolskom jeziku) na inicijativu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske u suradnji sa Croaticumom – Centrom za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, od danas je dostupan i otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A2 namijenjen prije svega Hrvatima izvan domovine, ali i svim drugim zainteresiranima za učenje hrvatskoga jezika.

Sučelje, upute i podrška za oba tečaja dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku, a prijava na e-tečaj moguća je korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google.

Na stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske ‘s ponosom napominju kako je osigurano da su oba e-tečaja trajno besplatna za sve polaznike.

Otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika A1 razine i nadalje je dostupan na adresi:

https://a1.ffzg.unizg.hr

Otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika A2 razine dostupan je na adresi:

https://a2.ffzg.unizg.hr