Grad objavio Javni poziv radi dodjele novčane pomoći građanima čiji su domovi stradali U POPLAVI Grad objavio Javni poziv radi dodjele novčane pomoći građanima čiji su domovi stradali U POPLAVI
TweetEmailPrint Novčana pomoć može se dodijeliti fizičkoj osobi koja: je vlasnik ili suvlasnik objekta oštećenog izvanrednim događajem, a za koji je do 7. kolovoza... Grad objavio Javni poziv radi dodjele novčane pomoći građanima čiji su domovi stradali U POPLAVI


Novčana pomoć može se dodijeliti fizičkoj osobi koja: je vlasnik ili suvlasnik objekta oštećenog izvanrednim događajem, a za koji je do 7. kolovoza 2020. prijavio šteta Gradu Zagrebu radi isplate novčane pomoći, čiji objekt je naveden u Popisu sadržanom u Informaciji o provedenim aktivnostima Grada Zagreba nakon izvanrednog događaja (poplave) od 24. srpnja 2020. godine…

U četvrtak 18. veljače 2021. Grad Zagreb je na svojim službenim stranicama objavio javni poziv na koji se u roku od mjesec dana mogu javiti Zagrepčani čiji su domovi stradali u poplavi koja se dogodila sredinom prošlog ljeta.
Ovdje prenosimo obavijest sa Zagreb.hr:

Na temelju članka 41. stavka 2. Statuta Grada Zagreba i članka 4. Odluke o novčanoj pomoći za ublažavanje i otklanjane posljedica izvanrednog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu 24.srpnja 2020. 

o b j a v l j u j e : 

>>Javni poziv  za dostavu dokaza radi dodjele novčane pomoći za ublažavanje i otklanjnje posljedica izvanrendnog događaja (poplave) u Gradu Zagrebu  24. srpnja 2020. (više informacija klikom na tekst)<<


Javni poziv je otvoren do 18. ožujka 2021.

Dokumentacija za prijavu:

  • IZJAVA 1 – nepostojanje dugovanja
  • IZJAVA 2 – naknada štete preko osiguravajućih društava
  • Potvrda MUP-a RH da je na dan 24. srpnja 2020. osoba imala prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stambeni objekt oštećen poplavom
  • Preslika prednje stranice kartice tekućeg računa ili presliku ugovora o tekućem računu gdje je vidljiv IBAN ili Potvrda Banke ili Izvadak iz tekućeg računa iz kojeg je vidljiv IBAN tekućeg računa, a za zajedničke prostorije koje je prijavio predstavnik suvlasnika dostaviti presliku računa upravitelja zgrade (sredstva će se isplatiti na račun zajedničke pričuve)


Svi potrebni obrasci mogu se preuzeti i na porti Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Ulica grada Vukovara 56a.

Novčana pomoć može se dodijeliti fizičkoj osobi koja:

je vlasnik ili suvlasnik objekta oštećenog izvanrednim događajem, a za koji je do 7. kolovoza 2020. prijavio šteta Gradu Zagrebu radi isplate novčane pomoći, a koji objekt je naveden u Popisu sadržanom u Informaciji o provedenim aktivnostima Grada Zagreba nakon izvanrednog događaja (poplave) od 24. srpnja 2020.

– nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično),

– je na dan 24. srpnja 2020. imala prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stambeni objekt oštećen poplavom,

– nije ostvarila pravo na naknadu štete preko osiguravajućih društava ili na drugi način.

Novčana pomoć može se dodijeliti i suvlasnicima stambene zgrade ako su oštećeni zajednički dijelovi nekretnine. Pravo na novčanu pomoć može ostvariti samo jedan od suvlasnika nekretnine (stana ili obiteljske kuće) ako su suvlasnici osobe koje žive u zajedničkom kućanstvu

Novčana pomoć će se isplatiti u iznosu od:

– 12.000,00 kuna za stambeni objekt (stan ili obiteljska kuća), vlasniku;

– 6.000,00 kuna za samostalnu garažu/ ostavu, vlasniku;

– 3.000,00 kuna za zajednički dio nekretnine (zajednička ostava, garaža, toplinska stanica, kotlovnica, stubišta i dr.), na račun zajedničke pričuve

Dokumentacija za dodjelu novčane pomoći:

– izjava da osoba koja traži isplatu financijske pomoći nema dugovanja prema Gradu Zagrebu po bilo kojoj osnovi (komunalna naknada, komunalni doprinos, zakupnina, naknada za korištenje prostora i slično), OBRAZAC IZJAVA br. 1.

– izjava da nije ostvarila pravo na naknadu štete preko osiguravajućih društava ili na drugi način, OBRAZAC IZJAVA br. 2.

– potvrda MUP-a RH da je na dan 24. srpnja 2020. imala prijavljeno prebivalište na adresi na kojoj se nalazi stambeni objekt oštećen poplavom,

– presliku prednje stranice kartice tekućeg računa ili presliku ugovora o tekućem računu gdje je vidljiv IBAN ili Potvrdu Banke ili Izvadak iz tekućeg računa iz kojeg je vidljiv IBAN tekućeg računa, za zajedničke prostorije koje je prijavio predstavnik suvlasnika dostaviti presliku računa upravitelja zgrade (sredstva će se isplatiti na račun zajedničke pričuve)

Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za mjesnu samoupravu:

– preporučenom poštom na adresu Ulica grada Vukovara 56/a, ili

– osobno u pisarnici Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, Ulica grada Vukovara

56/a, I kat Soba 105, ili

–  elektroničkim putem na e- mail adresu: poplava@zagreb.hr.

Za dodatne informacije možete se obratiti na broj telefona: 01/ 6100-950, svakim radnim danom u vremenu od 8,00 do 16,00 sati.

Popis fizičkih osoba koje ostvaruju pravo na isplatu novčane pomoći po gradskim četvrtima:

GČ Črnomerec
GČ Donja Dubrava
GČ Gornja Dubrava
GČ Donji grad
GČ Gornji grad – Medveščak
GČ Maksimir
GČ Novi Zagreb – istok
GČ Novi Zagreb – zapad
GČ Peščenica – Žitnjak
GČ Podsljeme
GČ Podsused – Vrapče
GČ Sesvete
GČ Stenjevec
GČ Trešnjevka – jug
GČ Trešnjevka – sjever
GČ Trnje