Izdavač:
Udruga za medijsko promicanje istine (Promise), Tijardovićeva 34, Zagreb

E-mail:
redakcija@promise.hr

Glavni urednik:

Damir Kramarić

Novinari – suradnici:

Dražen Boroš

Sanja Pakrac Kramarić

Marinko Petković

Emil Pakrac

Marketing:
marketing@promise.hr