Krenuo BESPLATNI internetski tečaj ZA UČENJE HRVATSKOG jezika za Hrvate izvan RH Krenuo BESPLATNI internetski tečaj ZA UČENJE HRVATSKOG jezika za Hrvate izvan RH
TweetEmailPrint E-tečaj je besplatan za sve polaznike, sastoji se od 80 jedinica po 45 minuta i održavat će se od 15. prosinca 2017. do... Krenuo BESPLATNI internetski tečaj ZA UČENJE HRVATSKOG jezika za Hrvate izvan RH


E-tečaj je besplatan za sve polaznike, sastoji se od 80 jedinica po 45 minuta i održavat će se od 15. prosinca 2017. do 30. rujna 2018. godine. Sučelje, upute i podrška dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku. Prijava na e-tečaj je moguća korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google

Na inicijativu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske i u suradnji sa Croaticumom – Centrom za hrvatski kao drugi i strani jezik Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, razvijen je Otvoreni e-tečaj hrvatskoga jezika – razina A1 namijenjen prije svega Hrvatima izvan domovine, ali i svim drugim zainteresiranima za učenje hrvatskoga jezika.

E-tečaj je besplatan za sve polaznike, sastoji se od 80 jedinica po 45 minuta i održavat će se od 15. prosinca 2017. do 30. rujna 2018. godine. Sučelje, upute i podrška dostupni su na engleskom i španjolskom jeziku. Prijava na e-tečaj je moguća korištenjem korisničkog računa za Facebook ili Google.

E-tečaj je dostupan na adresi: https://a1.ffzg.unizg.hr