Ministarstvo: ‘Svakoj osobi u teškoj situaciji pružit će se pomoć u prevladavanju nevolja’ Ministarstvo: ‘Svakoj osobi u teškoj situaciji pružit će se pomoć u prevladavanju nevolja’
TweetEmailPrint ”Svaka osoba koja se nađe u teškoj životnoj situaciji može se s obratiti stručnim radnicima područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema... Ministarstvo: ‘Svakoj osobi u teškoj situaciji pružit će se pomoć u prevladavanju nevolja’


”Svaka osoba koja se nađe u teškoj životnoj situaciji može se s obratiti stručnim radnicima područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema mjestu prebivališta gdje će dobiti informacije o pravima iz sustava socijalne skrbi, uvjetima za njihovo ostvarivanje te će joj se pružiti pomoć i podršku u prevladavanju nepovoljnih životnih uvjeta”, navode u odgovorima na naš upit djelatnici Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike…

”Zbog preniskih iznosa zajamčene minimalne naknade – nedostatnih za podmirivanje i najosnovnijih životnih potreba, a pogotovo omogućavanja dostojanstvenog života, mnogi građani kontinuirano se obraćaju našoj instituciji, zbog čega je i pučka pravobraniteljica Tena Šimonović Einwalter nadležnom Ministarstvu preporučila povećanje osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade”, upozorila je pučka pravobraniteljica u nedavnom priopćenju.

S tim u vezi, još 29. veljače poslali smo novinarski upit odgovornima u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike:

Kada raste zajamčena minimalna naknada?

”Hoće li odgovorni u Ministarstvu povećati osnovicu za izračun zajamčene minimalne naknade, budući da je iznos od 150 eura uslijed poskupljenja hrane, režija, najma sobica te povećanja životnih troškova posve nedostatan za podmirivanje i najosnovnijih životnih potreba, a kamoli za omogućavanje dostojanstvenog života (kako je resornom Ministarstvu nedavno preporučila i pučka pravobraniteljica, Tena Šimonović Einwalter)?

Kako će resorno ministarstvo pomoći brojnim siromašnim umirovljenicima, koji, prema tvrdnjama Zvonka Mlinara iz Hrvatske mreže za beskućnike, sve učestalije dolaze u dnevni boravak za beskućnike po pomoć u hrani i higijenskim potrepštinama, ali i da se ugriju – jer si doma ne mogu priuštiti grijanje?

Zašto je smanjen broj natječaja?

Zbog čega su odgovorni u resornom ministarstvu odlučili smanjiti broj natječaja na koje su se javljali Hrvatska mreža za beskućnike i slične udruge sa svojim projektima, a što je rezultiralo ukidanjem većine stambenih zajednica za beskućnike u Hrvatskoj?, upitali smo, između ostaloga u našem upitu.

Danas smo (četvrtak 7. ožujka) dobili odgovore iz resornog ministarstva. U cijelosti ih prenosimo:

”S ciljem smanjenja rizika od siromaštva i socijalne isključenosti, a vodeći računa o najugroženijim skupinama u hrvatskom društvu, Vlada Republike Hrvatske jednom godišnje donosi odluku za izračun osnovice za zajamčenu minimalnu naknadu kako bi mogla pravovremeno i primjereno odgovoriti na izazove uzrokovane inflatornim učincima, porastom cijena i općenito rastom troškova života.  Odlukom o osnovici za izračun iznosa zajamčene minimalne naknade koja je stupila na snagu 1. siječnja 2024. osnovica je povećana na 150 eura.

Ministarstvo: Propisane su i druge naknade

Napominjemo da su Zakonom o socijalnoj skrbi uz zajamčenu minimalnu naknadu propisane i druge naknade koje se mogu ostvariti u sustavu socijalne skrbi ako su ispunjeni uvjeti propisani navedenim zakonom.

Nacionalnim planom oporavka i otpornosti 2021. – 2026. u 2024. planirano je donošenje izmjena i dopuna Zakona o socijalnoj skrbi čiji je cilj poboljšati pokrivenost, adekvatnost i usmjerenost socijalnih naknada te povećanje osnovice za izračun zajamčene minimalne naknade pri čemu će se razmatrati svi  predloženi modaliteti za izračun osnovice koje pridonose postavljenom cilju.

‘Nek’ nam se obrate s povjerenjem’

Svaka osoba koja se nađe u teškoj životnoj situaciji može se s punim povjerenjem obratiti stručnim radnicima područnog ureda Hrvatskog zavoda za socijalni rad prema mjestu prebivališta gdje će dobiti informacije o pravima iz sustava socijalne skrbi, uvjetima za njihovo ostvarivanje te će joj se pružiti pomoć i podršku u prevladavanju nepovoljnih životnih uvjeta.

Ministarstvo je do 2023. godine financiralo projekte usmjerene beskućnicima kroz tri različita poziva za koje je ukupan iznos raspoloživih financijskih sredstava iznosio 590.404,12 eura godišnje.

‘Povećanje za 100 tisuća eura’

Kako bi se ujednačili rokovi provedbe i osigurao kontinuitet usluge, u Poziv „Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga za razdoblje od 2023. do 2025. godine“ uvedeno je posebno prioritetno područje usmjereno isključivo beskućnicima u vrijednosti od 690 tisuća eura godišnje što je povećanje za 100 tisuća eura godišnje u odnosu na prethodno razdoblje.

Hrvatska mreža za beskućnike trenutno provodi trogodišnji program „Dnevni centar za pomoć i podršku beskućnicima i osobama u riziku od beskućništva“ u godišnjem iznosu financiranja 37 tisuća eura, a osim njih financiraju se još 23 projekta.

Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici

Uz navedeno financiranje iz nacionalnih sredstava u okviru Europskog socijalnog fonda Plus (ESF+) planirana je objava dvije faze poziva usmjerenog na širenje mreže socijalnih usluga u zajednici, ukupne vrijednosti 30 milijuna eura, u kojem će jedna od ciljanih skupina biti i beskućnici. Iz ESF+ financirat će se  i nastavak pružanja materijalne pomoći kroz podjelu paketa hrane i osnovnih materijalnih potrepština osobama koje su suočene s najvećim rizikom od siromaštva i socijalne isključenosti, među koje spadaju i beskućnici, u vrijednosti od 37 milijuna eura.

U skladu sa Zakonom o socijalnoj skrbi skrb o beskućnicima u nadležnosti je jedinica lokalne i područne samouprave. Veliki gradovi i gradovi sjedišta županija dužni su u svojim proračunima osigurati sredstva za uslugu prehrane u pučkim kuhinjama, kao i pružanje usluge smještaja u prihvatilišta i prenoćišta za beskućnike. Osim toga, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno Grad Zagreb, mogu osigurati sredstva za ostvarivanje novčanih naknada i socijalnoj usluga stanovnicima na svom području u većem opsegu nego je utvrđeno Zakonom o socijalnoj skrbi, na način propisan njihovim općim aktom, ako za to u svom proračunu imaju za to osigurana sredstva.

‘Kontinuirano se šire usluge za beskućnike’

Ministarstvo svake godine u suradnji s županijama, velikim gradovima, općinama, te domovima socijalne skrbi čiji je osnivač Republika Hrvatska izrađuje Plan zbrinjavanja beskućnika u zimskim uvjetima. Uz podatke o mogućnostima smještaja beskućnika u ekstremnim zimskim uvjetima u prihvatilištima i prenoćištima Plan sadrži podatke o mogućnostima osiguravanja privremenog smještaja i drugih usluga za beskućnike u državnim domovima socijalne skrbi.

Ministarstvo potiče koordinaciju među svim dionicima skrbi o beskućnicima, izrađuje prijedloge zakonskih i podzakonskih rješenja kojima se unaprjeđuje skrb o beskućnicima i otklanjaju eventualne zapreke za ostvarivanje njihovih prava te poduzima niz mjera i aktivnosti kojima se upotpunjuje postojeća mreža usluga za beskućnike, kako bi se postojeći sustav skrbi o ovoj skupini građana unaprijedio na razini cijele Hrvatske te kako bi se razvijale nove inovativne usluge za ovu korisničku skupinu.

U tom smislu kontinuirano se provode aktivnosti usmjerene poboljšavanju uvjeta života beskućnicima s naglaskom na širenje usluga za beskućnike, psihosocijalnu podršku i jačanje kompetencija koje provode organizacije civilnog društva na način da se financijski podupiru projekti koji imaju za cilj navedeno”, stoji u odgovorima koje smo dobili od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

FOTO: Screenshot videosnimki