N1 ne bi mogao dobiti nacionalnu koncesiju jer ista grupacija već ima koncesiju za Nova TV i Doma TV?! N1 ne bi mogao dobiti nacionalnu koncesiju jer ista grupacija već ima koncesiju za Nova TV i Doma TV?!
U raspravi oko prava na tv koncesiju mnogo toga se prešućuje:

N1 ne bi mogao dobiti nacionalnu koncesiju jer ista grupacija već ima koncesiju za Nova TV i Doma TV?!

HrvatskaPolitika 16. siječnja 2024. D.K.

TweetEmailPrint ”NOVA TV je nakladnik medijske usluge televizije, koji u Hrvatskoj ima koncesiju na državnoj razini za dva televizijska kanala (NOVA TV i DOMA... N1 ne bi mogao dobiti nacionalnu koncesiju jer ista grupacija već ima koncesiju za Nova TV i Doma TV?!


”NOVA TV je nakladnik medijske usluge televizije, koji u Hrvatskoj ima koncesiju na državnoj razini za dva televizijska kanala (NOVA TV i DOMA TV) i više dopuštenja za satelitski, internetski i kabelski prijenos… Stoga bi Vijeće, čak i u slučaju da donese odluku o provedbi pripremnih radnji i donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije, bilo dužno voditi računa o tome postoje li prepreke koje se odnose na postojanje nedopuštene koncentracije svakog od prijavitelja”, ističu u Agenciji za elektroničke medije

Polemika oko statusa N1 televizije, započeta nakon premijerove izjave da N1 u Hrvatskoj djeluju ‘polulegalno’, još uvijek ne jenjava.

U gotovo svim medijskim objavama o toj temi (pa i u priopćenju Hrvatskog novinarskog društva) naglašava se da je N1 televizija zatražila dobivanje nacionalne koncesije, ali da ju nije dobila. Većina medija pri tom je sugerirala da Vijeće za elektroničke medije – čije članove bira vladajuća većina u Saboru, može, ali ne želi dati koncesiju N1 televiziji.

Nitko, međutim, nije postavio pitanje može li N1 dobiti nacionalnu koncesiju, s obzirom da ista medijska grupacija kojoj pripada N1 (United Media) već ima nacionalnu tv koncesiju preko koje u Hrvatskoj emitira Nova TV i Doma TV.

Može li ista grupacija imati više koncesija u RH?

S tim u vezi poslali smo novinarski upit glasnogovornici Agencije za elektroničke medije.

”Može li N1 dobiti nacionalnu TV koncesiju u Hrvatskoj s obzirom na koncentraciju kapitala medijske grupacije kojoj pripada N1 u hrvatskom medijskom prostoru? Može li ista medijska grupacija imati više nacionalnih TV koncesija u Hrvatskoj?

Je li točna informacija da je i Laudato TV tražila nacionalnu TV koncesiju u Republici Hrvatskoj? Ima li uopće slobodnih nacionalnih koncesija u Hrvatskoj?

Tko sve odlučuje o broju nacionalnih TV koncesija u Hrvatkoj: može li Vijeće, odnosno Agencija za elektroničke medije samostalno o tome odlučivati, ili se o tome pita još neke regulatore?”, stoji u našem novinarskom upitu.

Evo što su nam odgovorili:

‘N1 TV nije registriran u Hrvatskoj, pa nema pravo na koncesiju’

”Kao što smo istaknuli u odgovoru na prethodni upit, Odluku o raspisivanju obavijesti o namjeri koncesije raspisuje Vijeće za elektroničke medije sukladno stanju na tržištu koje se kontinuirano prati. Uz postojanje slobodnih tehničkih kapaciteta u digitalnom zemaljskom multipleksu, Agencija je u obvezi, a sukladno Zakonu o koncesijama i Zakonu o elektroničkim medijima, prije samog raspisivanja Obavijesti o namjeri davanja koncesije provesti pripremne radnje koje se sastoje u objavi javnog poziva za iskazivanje interesa za obavljanje djelatnosti televizije te izrade studije opravdanosti. Nakon toga, Vijeće može, ali i ne mora raspisati Obavijest o namjeri davanja koncesije. U ovom trenutku ne postoji namjera Vijeća za raspisivanjem takve Obavijesti.

Zakon o elektroničkim medijima u čl. 6. st. 1 propisuje: „Djelatnost pružanja audiovizualnih medijskih usluga obavlja pružatelj upisan u sudski ili drugi odgovarajući registar u Republici Hrvatskoj te ako uz opće uvjete ima sjedište i uredništvo u Republici Hrvatskoj.“ Stoga, budući da je N1 TV nije registriran u Republici Hrvatskoj, ne bi se mogao javiti na spomenutu Obavijest.

Je li ovo nedopuštena koncentracija?

Nadalje, Trgovačko društvo Adria News d.o.o. je pod kapitalnom, operativnom i upravnom kontrolom Slovenia Broadband S.a.r.l.., trgovačkog društva koje je istovremeno vlasnik drugog trgovačkog društva koje ima nacionalnu koncesiju za obavljanje djelatnosti televizije (NOVA TV d.d.).  NOVA TV je nakladnik medijske usluge televizije, koji u Republici Hrvatskoj ima koncesiju na državnoj razini za dva televizijska kanala (NOVA TV i DOMA TV) i više dopuštenja za satelitski, internetski i kabelski prijenos audiovizualnog programa, odnosno za pružanje usluga audiovizualne usluge na zahtjev. Stoga bi Vijeće, čak i u slučaju da donese odluku o provedbi pripremnih radnji i donošenju Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje djelatnosti pružanja usluge televizije i radija na nacionalnoj razini, u provedbi tog postupka bilo dužno u pogledu  svih dostavljenih prijava voditi računa o tome postoje li prepreke koje se odnose na postojanje nedopuštene koncentracije svakog od prijavitelja.

Društvo Laudato TV d.o.o. iskazalo je interes za emitiranje televizijskog programa na području Republike Hrvatske u listopadu 2021. godine.

Tehničku podlogu utvrđuje HAKOM

Sukladno podacima trgovačkog društva Odašiljači i veze d.o.o. koje je operator digitalnog multipleksa, u multipleksu M2, digitalnoj regiji D1 (područje Republike Hrvatske) postoje slobodni tehnički parametri za jedan televizijski kanal na nacionalnoj razini.

Postupak davanja koncesije i raspisivanje natječaja propisan je Pravilnikom o sadržaju i postupku obavijesti o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija (https://www.e-mediji.hr/files/podzakonski/Pravilnik_o_sadrzaju_i_postupku_obavijesti_o_namjeri_davanja_koncesija_za_obavljanje_djelatnosti_pruzanja_medijskih_usluga_televizije_i_radija__1040.pdf ) te ga Vijeće za elektroničke medije provodi sukladno Zakonu o elektroničkim medijima u Zakonu o koncesijama. Obavijest o namjeri davanja koncesija za obavljanje djelatnosti pružanja medijskih usluga televizije i radija objavljuje se na tehničkoj podlozi koju utvrđuje HAKOM”, stoji u odgovorima koje su nam poslali iz Agencije za elektroničke medije.

Valja napomenuti da se sjedište vlasnika N1 televizije i luksemburškog regulatora nalaze na istoj adresi i zgradi u Luksemburgu.

FOTO: Screenstot videosnimke; preslika Impressuma N1

AEM: ‘N1 se ne bi mogao javiti na Obavijest o namjeri koncesije, jer nije registriran u Hrvatskoj’