Udruge hrvatske nacionalne manjine u 12 država mogu se javiti na Javni natječaj Ureda za Hrvate Udruge hrvatske nacionalne manjine u 12 država mogu se javiti na Javni natječaj Ureda za Hrvate
TweetEmailPrint Organizacije mogu prijaviti programe/projekte u sljedećim područjima: 1. Razvoj organizacija hrvatske nacionalne manjine, 2. Kultura (očuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, poticanje kulturnih... Udruge hrvatske nacionalne manjine u 12 država mogu se javiti na Javni natječaj Ureda za Hrvate


Organizacije mogu prijaviti programe/projekte u sljedećim područjima: 1. Razvoj organizacija hrvatske nacionalne manjine, 2. Kultura (očuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, poticanje kulturnih djelatnosti na hrvatskome jeziku te kulturno-umjetničkog amaterizma hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu, nakladnička i izdavačka djelatnost i dr.), 3. Obrazovanje i znanost (odgojni, obrazovni i znanstveni programi/projekti usmjereni na poduku, očuvanje hrvatskog jezika, sustavno istraživanje i proučavanje hrvatske nacionalne manjine i dr.), te 4. Ostala područja

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatske nacionalne manjine u svrhu ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu.

Na Javni natječaj mogu se javiti organizacije hrvatske nacionalne manjine (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije hrvatske nacionalne manjine) u 12 europskih država, koje obavljaju djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske niti pravnim poretkom matične države, a upisane su u Registar ili drugu odgovarajuću Evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.

Natječajna dokumentacija dostavlja se poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za države na koje se odnosi Javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, odnosno nadležnih veleposlanstava Republike Hrvatske i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 13. travnja 2023. godine.

”Organizacije sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti programe/projekte u sljede6im
prioritetnim područjima:
1. Razvoj organizacija hrvatske nacionalne manjine (ulaganje u organizacijski razvoj i stabilizaciju organizacije, podrška izgradnji kapaciteta u svrhu daljnjeg djelovanja organizacije i obavljanja njene osnovne djelatnosti i dr.),
2. Kultura (očuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, poticanje kulturnih djelatnosti na hrvatskome jeziku te kulturno-umjetničkog amaterizma hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu, nakladnička i izdavačka djelatnost, izdavanje časopisa, publikacija i ostalih javnih glasila na hrvatskome jeziku u svrhu očuvanja hrvatskog jezika, kulture i identiteta, televizijske i radio emisije, internetski portali, namijenjeni informiranju hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu i dr.),
3. Obrazovanje i znanost (odgojni, obrazovni i znanstveni programi/projekti usmjereni na poduku, očuvanje hrvatskog jezika, sustavno istraživanje i proučavanje hrvatske nacionalne manjine i dr.),
4. Ostala područja društvenih djelatnosti (programi/projekti i aktivnosti organizacija iz područja sporta, turizma, gospodarstva te ostalih područja koja nisu utvrđena u prioritetnim područjima od 1 do 3, a od interesa su za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje položaja hrvatske manjinske zajednice u inozemstvu te razvijanje odnosa s
Republikom Hrvatskom).

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-662, ili na adresi e-pošte: manjina-projekti@hrvatiizvanrh.hr”, stoji u obavijesti na službenim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

FOTO: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske