Jane’s Walk Zagreb: Kroz šetnje istražite različite dijelove grada, njihovu povijest i sadašnjost
Jane Jacobs (1916.-2006.) je bila urbanistica i aktivistica koje je gradovima prilazila na posve nov način, kao na socijalne cjeline. Smatrala je da je važno da sami građani upravljaju razvojem gradova i kvartova. Poticala je ljude da se bolje upoznaju s okolinom u kojoj stanuju, rade, šeću…, isticala važnost i ljepotu... Prikaži više