Nakon epidemije koronavirusa imat ćemo EPIDEMIJU INTERNET OVISNIKA i depresije, evo zašto:
Kada su ljudi na duže izolirani jedni od drugih oslabljuje se imunološki sustav te smo otvoreni za druge bolesti. U prisilnoj izolaciji ljudima se nude društvene mreže kao jedino rješenje bijega od usamljenosti. To je opasana zabluda. Izolacija je poželjna ako se propitujemo o vlastitim prioritetima ili odlučimo na... Prikaži više