Djecu s po 30 epileptičkih napadaja dnevno, s prekidima disanja…, država tjera na nova i nova vještačenja!
Država od djece s teškoćama traži da joj stalno iznova dokazuju da nisu dobro, kako bi im omogućila prava koja imaju. Nisu, međutim, u stanju vještačenja organizirati na vrijeme. Djeca prvo i po godinu dana čekaju na različite preglede, zatim ih obavljaju, da bi na kraju i više od... Prikaži više