DA SE NE BUNE ‘MUP pogoduje povlaštenim sindikatima, priječe prelazak u druge sindikate’ DA SE NE BUNE ‘MUP pogoduje povlaštenim sindikatima, priječe prelazak u druge sindikate’
TweetEmailPrint ”Uveden je sustav prisilne naplate u kojem sudjeluju i MUP i sindikati, a u kojem zaposlenici ne mogu izaći iz povlaštenih sindikata. Mediji... DA SE NE BUNE ‘MUP pogoduje povlaštenim sindikatima, priječe prelazak u druge sindikate’


”Uveden je sustav prisilne naplate u kojem sudjeluju i MUP i sindikati, a u kojem zaposlenici ne mogu izaći iz povlaštenih sindikata. Mediji su pisali o masovnom ispisivanju policije iz reprezentativnih sindikata, a ovim mjerama taj se odljev želi zaustaviti. MUP ima interes u tome, jer lakše pritišće članove podobnih sindikata”, upozorava sindikalac Puškarić

interventna-policijaSustavno reketarenje i ucjenjivanje ljudi, kakvo bi policija morala progoniti i svakodnevno suzbijati, provodi se – sudeći prema dokumentaciji koju posjedujemo – već dugo unutar same policije, odnosno Ministarstva unutarnjih poslova RH!

Još od kolovoza ove godine, Sindikat policijskih službenika upozorava, naime, ministra Orepića na protuzakonitu spregu povlaštenih sindikata unutar MUP-a i samog vrha MUP-a, odnosno na ‘zavrtanje ruku‘ policajcima koji žele izaći iz velikih sindikata te preći u manje, no uzalud.

Ministar Orepić do danas nije reagirao na prijave bezakonja i nasilništva unutar sustava kojega vodi.

I premda je Mario Puškarić, predsjednik Sindikata policijskih službenika, Vlahi Orepiću poslao rješenja i mišljenja više ministarstava, inspekcija i nadležnih tijela (ovdje objavljujemo neka od njih) u kojima jasno stoji da MUP i veliki sindikati moraju dopustiti službenicima da se isčlane iz sindikata ako oni to žele, MUP i povlašteni sindikati i dalje ne dozvoljavaju policajcima da izađu iz velikih sindikata, već im naplaćuju članarinu i protiv njihove volje(!), tvrde u SPS.

”Uveden je sustav prisilne naplate u korist sindikata, sustav u kojem sudjeluje MUP sa sindikatima, a u kojem su zaposlenici obespravljeni jer ne mogu svojevoljno izaći iz povlaštenih sindikata, niti im se može ukloniti dobrovoljna obustava s plaće u korist tih istih. Pojedini mediji su pisali o masovnom ispisivanju policije iz reprezentativnih sindikata, a ovim mjerama taj se odljev očito želi zaustaviti. Mnogi su službenici zatražili isčlanjenje iz nekog od velikih sindikata unutar MUP-a, no u MUP-u im to ne dozvoljavaju, sve dok sam sindikat ne pošalje dopis da se netko isčlanio iz njihovog sindikata. Takvu situaciju sindikati koriste, pa i bivšim članovima naplaćuju članarinu, ne dozvoljavajući im da pređu u drugi sindikat ili napuste sindikat jer s njim nisu zadovolji i ne žele da ih on više zastupa. Pojedini službenici su po deset mjeseci čekali da im prestanu oduzimati od plaće članarinu sindikata iz kojeg su se ispisali. Iz svega je očito da postoji sprega vrha MUP-a i nekih sindikata, odnosno reprezentativnih kojima im osigurava sigurnu naplatu svojih „proizvoda“  koje sklapaju na rate ili ugovorne obveze s članovima (kasa uzajamne pomoći, telekomunikacijski operateri, osiguranja i sil.)”, ističe Mario Puškarić, predsjednik Sindikata policijskih službenika.sindikat-trazi-odgovornost-mupa

Na pitanje što je u pozadini takvoga pogodovanja, Puškarić odgovara da je u pozadini, prema svemu sudeći, interes MUP-a da sindikati ‘ne ljujaju previše‘, odnosno da se ne bune kada se policijskim službenicima ukidaju prava i smanjuju plaće. Dodao je da je bilo vidljivo pomoću kojih sindikata se to i provelo i koji su svoj potpis za to stavili.

MUP reprezentativnim sindikatima zauzvrat, čini se, osigurava velik broj članova, a onda i velik novac od članarina i dobiti koje imaju s ugovorima s raznim tvrtkama, kao i od „manipulativnih troškova“ i drugih davanja za kasu uzajamne pomoći. Puškarić tvrdi da veliki sindikatI kroz kasu uzajamne pomoći obrću milijune kuna zarade iako bi kasa trebala funkcionirati na način da nema zarade, jer sindikat je neprofitna organizacija. Nejasno je, veli, kako neki sindikati pravdaju milijunski prihod od kase uzajamne pomoći..

”Sindikatu policijskih službenika obratili su se brojni zaposlenici MUP-a radi prisilne naplate sindikalne članarine u korist nekih sindikata. Isto tako Sindikat policijskih službenika pokrenuo je nekoliko sudskih postupaka na Općinskom radnom sudu u Zagrebu zbog povrata bespravno ustegnutog novca od strane Odjela za obračun plaća MUP-a u korist Nacionalnog sindikata policije MUP-a RH koji je zaposlenicima MUP-a prisilno ustezao sindikalnu članarinu preko 10 mjeseci posredstvom navedene službe.

Stoga Vam se ovom prilikom obraćamo sa zahtjevom za zaštitu prava naših članova i svih zaposlenika MUP-a povodom grubog kršenja Zakona o radu, Ustava RH te kaznenih djela koja se gone po službenoj dužnosti.

Zloporaba nastaje u trenutku osnivanja novih sindikata, a prouzročena je, po našem mišljenju, protuzakonitim mišljenjem gđe. Sanje Čanković, bivše pomoćnice ministra za pravne poslove i ljudske potencijale. Njime se tvrdi da obveza poslodavca prilikom opoziva pisane suglasnosti zaposlenika nastaje tek onda kada poslodavac zaprimi obavijest sindikata, a ne zaposlenika MUP-a, što je netočno i protuzakonito.

Sporno „mišljenje“ bivše pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković je Uprava za materijalno-financijske poslove MUP-a preformulirala u „uputu“ i dosljedno ga primjenjuje u slučaju kada zaposlenik podnese zahtjev za povlačenje suglasnosti naplate sindikalne članarine putem obustave na plaći.ministarstvo-uprave-tvrdi

Smatramo da je sporno „mišljenje“ protuzakonito, da ga je dala nenadležna osoba, stoga ne može biti relevantno.

Naime, sindikalna članarina može se plaćati i na drugi način, a ne samo putem obustave na plaći, a poslodavca niti treba, niti smije, zanimati kako će svoju obvezu član izvršavati prema sindikatu”, upozorio je Puškarić ministra u dopisu poslanom Orepiću još u kolovozu ove godine.

Dodao je, u istom dopisu, da je bivša pomoćnica ministra izravno pogodovala reprezentativnim sindikatima i indirektno zaštitila njihove interese kod tada započetog masovnog ispisivanja njihovog članstva, o čemu su pisali i mediji u Hrvatskoj (24sata), te time zabranila provođenje volje zaposlenika MUP-a.

”Ono što još više brine je činjenica da je Sanja Čanković uz pobijanje mišljenja svoje Službe za pravne poslove MUP-a, svjesno i s namjerom pobila mišljenje i resornog Ministarstva gospodarstva rada i poduzetništva.

Iz svega navedenoga razvidno je da pisana suglasnost koju zaposlenik daje sindikatu isključivo dobrovoljna i da se može opozvati u bilo kojem trenutku, a da je na službama za obračun plaća MUP-a provedba volje zaposlenika, a ne pogodovanje sindikatima, dok je na sindikatu obveza da poštuje volju svakog člana i da ga ispiše iz sindikata ukoliko on to zatraži.

Ono što je još opasnije je činjenica da u toj zlouporabi sindikati imaju odanog saveznika, ni više ni manje nego, poslodavca čineći time kaznena djela koje se gone po službenoj dužnosti.

Druga pregovaračka strana tj. poslodavac odnosno MUP grubo krši i međunarodne ugovore jer se indirektno stavlja u poziciju pogodovanja određenim sindikatima, u kojima je započelo ispisivanje članstva zbog nezadovoljstva načinom na kojih ih isti zastupaju u pregovorima s Vladom RH.

Takvo postupanje MUP-a je nedopustivo, osobito jer se takav način ponašanja poslodavca može protumačiti izravnim pogodovanjem reprezentativnim sindikatima čime poslodavac pokušava zadržati određene sindikate kao drugu pregovaračku stranu s kojom Vlada RH pregovara o radno-pravnim pitanjima i kolektivnom ugovoru.ministarstvo-rada-odgovara

Posebno je zabrinjavajuće i opasno što se to čini preko Uprave za materijalno-financijske poslove MUP-a koja je upoznata s točnim brojem članstva pojedinih sindikata, jer ima uvid u stanje članstva i dugovanja članova prema određenim sindikatima (kasa uzajamne pomoći, mobiteli, osiguranja itd.) pa time poslodavac, odnosno Vlada RH, može i vremenski procijeniti koliko dugo može određene reprezentativne sindikate imati za partnere u kolektivnim pregovorima.

Smatramo da je ovdje riječ o ozbiljnom kršenju ljudskih i socijalnih prava zajamčenih Ustavom RH i međunarodnim konvencijama te o protuzakonitom postupanju, stoga od Vas zahtijevamo da osigurate vladavinu prava i zakonito postupanje i ponašanje MUP-a te da poništite sporno „obvezujuće mišljenje“ bivše pomoćnice ministra gđe. Sanje Čanković”, zatražio je Sindikat policijskih službenika prije nekoliko mjeseci od ministra Vlahe Orepića.

Orepiću su dostavili i čitav niz stručnih mišljenja i dopisa nadležnih ministarstava (Ministarstvo rada, Ministarstvo uprave, Ministarstvo financija, Služba za unutarnju kontrolu MUP-a), iz kojih se vidi da je Sindikat policijskih službenika u pravu te da ni MUP ni sindikati ne smiju silom naplaćivati članarinu od ljudi koji ne žele više biti u pojedinom sindikatu!

Budući da Orepić, unatoč svemu navedenom(!) nije reagirao na kršenja zakona, Mario Puškarić predsjednik SPS, prije par dana poslao mu je novi dopis.

”S obzirom da smo zaprimili niz dopisa od tijela koja su potvrdila naše navode, a da je Vaš pomoćnik za pravne poslove i ljudske potencijale Stjepan Lončarica, postupio suprotno upozorenju i traženju Upravne inspekcije i da nije do danas osigurao primjenu pravilne naplate sindikalne članarine i drugih obustava u korist sindikata iako je to bio dužan učiniti, od Vas zahtijevamo slijedeće:

  1. da se odmah započne s pravilnom naplatom sindikalne članarine i drugih obustava prema mišljenju nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava i da se osigura svim zaposlenicima MUP-a njihovo pravo opoziva pisane suglasnosti koja je dana u korist sindikata putem službi za obračun plaća MUP-a,
  2. utvrđivanje osobne i kaznene odgovornosti gđe. Sanje Čanković koja je dala takvu spornu uputu kojom je kršila odredbe Zakona o radu i pogodovala određenim sindikatima,
  3. utvrđivanje osobne i kaznene odgovornosti gosp. Stjepana Lončanice koji je odbio primijeniti uputu nadležnog Ministarstva rada i mirovinskog sustava te se oglušio o: upozorenje i traženje Sektora za inspekciju državne uprave, očitovanje Ministarstva financija od 1. 9. 2016. godine, zamolbu i mišljenje Službe za unutarnju kontrolu MUP-a od 30. 9. 2016. godine, odgovor Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike od 30. 9. 2016. godine,
  4. da nadležna služba MUP-a obavijesti sve službe nadležne za obračun plaća MUP-a, sindikate i zaposlenike MUP-a o pravu zaposlenika na dragovoljno pristupanje i istupanje iz sindikata, kao i mogućnosti opoziva pisane suglasnosti koja je dana u korist sindikata.

O poduzetim mjerama i radnjama molimo da nas obavijestite u zakonskom roku”, stoji između ostaloga u drugom dopisu kojega je Mario Puškarić poslao ministru Orepiću. Orepić, do objave ovog teksta, nije odgovorio Sindikatu.

Sindikat policijskih službenika o svemu je  izvjestio i  Državno odvjetništvo RH te očekuju  i odgovornost osoba koje su skandal prouzročile.


MUP: Ne postoji interesna sprega između Ministarstva i sindikata

”Zašto MUP provodi praksu da se zaposlenik ne može sam ispisati iz sindikata, odnosno zbog čega prisilno naplaćuje članarinu i onima koji su se isčlanili iz sindikata? Zašto ne reagira odmah kada policijski službenik javi da se isčlanio, već čeka da dobiju potvrdu o ispisu iz sindikata, koji to zloupotrebljavaju pa mjesecima ne odjavljuju ljude koji su zatražili ispisnicu?

Zbog čega u MUP-u ne poštuju zakone i propise i zašto ne postupaju po mišljenju Ministarstva rada, u vezi s ovom tematikom? Postoji li interesna sprega između vodstva MUP-a i reprezentativnih sindikata? Zbog čega odgovorni u MUP-u već mjesecima ne reagiraju na prijavu Sindikata policijskih službenika, koji su više puta ukazivali na nepravilnosti i kršenja zakona i Ustava u vezi s ovom tematikom?”, upitali smo odgovorne u Ministarstvu unutarnjih poslova.

Naknadno smo dobili odgovore MUP-a.

Način na koji se postaje članom sindikata kao i način na koji osoba prestaje biti član sindikata je propisan statutom sindikata. Stoga, MUP ne može biti u poziciji kako ste naveli da „provodi praksu da se zaposlenik ne može sam ispisati iz sindikata“. Osoba svoje članstvo u sindikatu može rješavati samo sa sindikatom.

Člankom 98. stavkom 1. podstavkom 4. Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike („Narodne novine“, br. 104/13., Dodatak I. 104/13., Dodatak  II. 150/13.,  153/13., 77/15., Dodatak III. 71/16.) utvrđena je obveza ovoga Ministarstva da, bez naknade, osigura obračun i ubiranje sindikalne članarine, a po potrebi i drugih davanja preko isplatnih lista (prilikom obračuna plaća). Od Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike zatraženo je da ovome Ministarstvu dostavi odgovor na pitanje: „Na temelju čije i kakve obavijesti/izjave/isprave služba nadležna za obračun plaća treba započeti obustavljati ili prestati obustavljati sindikalnu članarinu na plaći?“ Zajednička komisija dostavila je ovome Ministarstvu očitovanje sa sjednice održane 21. listopada 2016. te je na naprijed navedeno pitanje dostavila sljedeći odgovor: „Poslodavac je u obvezi prestati naplaćivati sindikalnu članarinu temeljem obavijesti koja je dana na isti način na koji je dana i obavijest o uskrati. Dakle, u slučaju kada je poslodavac od strane sindikata obaviješten o obvezi uskrate sindikalne članarine određenog službenika i namještenika, na isti način odnosno od strane sindikata mora biti obaviješten o prestanku navedene obveze.“.

MUP u svome radu postupa u skladu s važećim propisima u Republici Hrvatskoj. Ukazujemo da su se resorna ministarstva u više navrata očitovala i dala mišljenje o primjeni odredaba važećeg Zakona o radu kojima je propisano članstvo u sindikatu te pitanja obračunavanja i ustezanja sindikalne članarine. Također ukazujemo da je tumačenje Zajedničke komisije za tumačenje odredaba i praćenje primjene Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike obvezujuće za poslodavca kao jednu stranku Kolektivnog ugovora te ga se poslodavac dužan pridržavati.

Tvrdnje iznesene u vašim pitanjima smatramo neutemeljenima, neargumentiranima i  zlonamjernima te Vas pozivamo da u budućoj komunikaciji argumentirate Vaša stajališta kako bismo na isti način – argumentirano pojasnili stajališta ovoga Ministarstva o problematici za koju budete zainteresirani. Ne postoji interesna sprega između vodstva MUP-a i reprezentativnih sindikata na način na koji ste opisali u Vašem pitanju”, stoji u odgovorima Službe za odnose s javnošću MUP-a, koje smo dobili nakon što smo tekst već objavili, pa smo njihove odgovore dodali naknadno.

 


SPH: I nama se neki žale na probleme pri isčlanjenju iz manjih  sindikata

U vezi s opisanom aferom, pitanja smo postavili spomenutim velikim sindikatima. Ovdje objavljujemo pitanja i odgovore Sindikata policije Hrvatske.

Kako komentirate tvrdnje Sindikata policijskih službenika da MUP prisilno naplaćuje sindikalnu članarinu i onim policijskih službenicima koji su se isčlanili, odnosno traže isčlanjenje iz velikih (reprezentativnih) sindikata?

– Postupak učlanjenja i iščlanjenja u SPH provodi se sukladno odredbama Statuta, Kolektivnog ugovora i Zakona o radu. Ne bi komentirali kakav je postupak kod drugih sindikata.

Je li točna tvrdnja da reprezentativni i veliki sindikati (Sindikat policije Hrvatske, Nacionalni sindikat policije…) ponekad otežu s isčlanjenjem članova koji zatraže ispisnicu i više mjeseci?

– Samo učlanjenje i iščlanjenje se provodi putem naših glavnih podružnica te do sada, u pravilu, nije bilo prigovora da se „oteže“ s iščlanjenjem (bilo je nekoliko slučajeva u kojima smo uputili prigovor prema glavnoj podružnici te je on i riješen). Koliko nam je poznato, u svom prigovoru navedeni je sindikat u svom dopisu konkretno naveo da se radi o nekoliko (mislimo devet) slučajeva iz Nacionalnog sindikata policije, pa bi po tom pitanju molili da pitate navedeni sindikat o čemu se radi jer su ostale sindikate u svom dopisu spomenuli općenito, bez navođenja konkretnih slučajeva. Napominjemo da svaki član bilo kojeg sindikata ima pravo na sudsku zaštitu propisanu Zakonom o radu u slučaju kršenja propisa i pravila udruge na njegovu štetu. Smatramo da je sindikat mjesto gdje se svatko tko misli da su mu povrijeđena prava treba obratiti osobno, a ne da se o tome raspisuje preko portala – to su pitanja koja se moraju rješavati na razini zaposlenik-sindikat. Moramo naglasiti da su neki od sindikata koje SPS proziva, u prošlosti slali slična pismena, a sada se trenutno nama obraćaju članovi koji navode da imaju poteškoća pri isčlanjenju iz tih nereprezentativnih sindikata.

Navedene slučajeve rješavamo pojedinačno, a ne da se okolo žalimo od predsjednice RH pa nadalje, koji doista nemaju veze s pravom na sindikalno organiziranje i koji se realno, sukladno međunarodnim konvencijama o radu i Europskoj socijalnoj povelji koje je Hrvatski Sabor ratificirao, ne bi niti smjeli aktivno uključivati u sindikalna pitanja, jer bi to bio jedan oblik pokušaja poslodavca da utječe na slobodu sindikalnog organiziranja.

Postoji li sprega MUP-a i velikih sindikata, zbog nekih obostranih ineteresa, a na ušrtrb kvalitetne zaštite prava policijskih službenika u odnosu prema poslodavcu?

-Apsolutno ne, barem što se tiče SPH. S poslodavcem se može voditi ili ne socijalni dijalog i ovisno o njegovoj razini sindikati mogu poduzimati zakonom propisane sindikalne akcije. SPH je u prošlosti organizirao više štrajkova i prosvjeda kada je razina socijalnog dijaloga s poslodavcem bila loša. Od početka našeg rada (prije više od 17 godina) imamo principijelan stav prema poslodavcu, o čemu svjedoče naše mnogobrojne akcije koje ne prestaju. U tijeku je na stotine raznih sudskih postupaka za mnogobrojna kršenja radnih prava i uočene nezakonitosti. Moramo navesti da trenutna razina socijalnog dijaloga nije na zadovoljavajućoj razini, tako da trenutno provodimo određene sindikalne aktivnosti, a u budućnosti su u pripremi i druge. Trenutno vodimo više sporova, od onih pred Ustavnim sudom RH radi ocjene suglasnosti s ustavom i zakonima Zakona o uskrati i izmjena Uredbe o plaćama policijskih službenika, pred drugim sudovima vodimo sporove u ime naših članova zbog neisplate jubilarne nagrade (pokrenuto je nekoliko „testnih“ tužbi za 2013. godinu te će, ovisno o njihovom rezultatu, ovisiti i daljnje aktivnosti po tom pitanju) kao i veliki broj tužbi po raznim osnovama (građanska odijela, putni troškovi, neplaćanja pasivnog dežurstva ili prekovremenog rada i dr.). Da li neki drugi sindikati „bolje“ surađuju s poslodavcem, to morate pitati njih, no mi nećemo nikoga optuživati već se koncentrirati na naše aktivnosti sukladno odlukama naših tijela i glavnih podružnica.”, stoji u odgovorima Sindikata policije Hrvatske.

Slična pitanja poslali smo i Kajkićevom Nacionalnom sindikatu policije, na čije postupke su u Sindikatu policijskih službenika imali najviše primjedbi zbog prisilne naplate članarine.

No, do objave ovog teksta, nismo primili odgovore tog sindikata.

Reagiranje Nacionalnog sindikata policije stiglo je naknadno. Ovdje je poveznica na tekst:

NSP: Odbacujemo neistine koje širi predstavnik Sindikata policijskih službenika