‘Grad nas baca na burzu rada, premda za našu djecu nema mjesta u vrtićima; radi se o više od 21.000 djece’ ‘Grad nas baca na burzu rada, premda za našu djecu nema mjesta u vrtićima; radi se o više od 21.000 djece’
TweetEmailPrint ”Radi se o 5800 roditelja odgojitelja i više od 21 000 djece, koje je Tomašević doveo u vrlo nepovoljan položaj”, istaknula je Dunja... ‘Grad nas baca na burzu rada, premda za našu djecu nema mjesta u vrtićima; radi se o više od 21.000 djece’


”Radi se o 5800 roditelja odgojitelja i više od 21 000 djece, koje je Tomašević doveo u vrlo nepovoljan položaj”, istaknula je Dunja Jeleč, kordinatorica inicijative “U djeci je budućnost”. Ivica Lovrić je dodao da je odluka koju je donijela nova gradska vlast suprotna Statutu grada Zagreba i Zakonu o regionalnoj samoupravi. Stoga očekuje da će sud vrlo brzo poništiti tu odluku

Građanska inicijativa ‘U djeci je budućnost’ jučer je, u ime roditelja odgojitelja, predala skupni podnesak Visokom upravnom sudu u Zagrebu kojim traže ocjenu zakonitosti odluke Grada Zagreba kojom su im ukinuta i ograničena sadašnja prava. Pravnu pomoć i potporu dao im je bivši pročelnik Ureda za odgoj i obrazovanje Ivica Lovrić, zajedno s odvjednicom koju je angažirao.
 “Predali smo skupni podnesak za ocjenu zakonitosti donesene odluke jer smatramo da je ista protuzakonita. Roditelji su sami odlučili da će biti roditelji odgojitelji. Grad nas svjesno baca na burzu rada, nemamo mjesta u vrtićima, a da bi mogli aplicirati na vrtić, moramo imati zaposlenje. Vjerujemo da će sud brzo donijeti rješenje koje će ići u korist roditelja odgojitelja. Radi se o 5800 roditelja odgojitelja i preko 21 000 djece, koje je Tomislav Tomašević doveo u vrlo nepovoljan položaj”, istaknula je Dunja Jeleč, kordinatorica inicijative “U djeci je budućnost”.
”Kao pročelnik ureda za obrazovanje od prvog trenutka kada sam čuo da je Tomislav Tomašević najavio ukidanje ove mjere, shvatio sam da je moja zadaća zaštiti roditelje odgojitelje, jer sam nekoliko tisuća rješenje upravo ja potpisao. Tada sam najavio da ću im pružiti besplatnu pravnu pomoć. I danas je 320 roditelja dalo svoju punomoć odvjetnici koju sam angažirao. Još je važno napomenuti da jeodluke koja je donesena krajem godine suprotna Statutu grada Zagreba i Zakonu o regionalnoj samoupravi i Ustavu RH. I laicima je jasno da se može očekivati da će sud poništiti odluku do 30.4.2022, jer odluka stupa na snagu već 1. svinja. Ipak se ovdje radi o desecima tisuća ljudi”, naglasio je Ivica Lovrić.
FOTO: Screenshot videosnimke