I novinarka Helena Krmpotić OSLOBOĐENA OPTUŽBE za klevetu u sporu s austrijskom RBA zadrugom! I novinarka Helena Krmpotić OSLOBOĐENA OPTUŽBE za klevetu u sporu s austrijskom RBA zadrugom!
TweetEmailPrint ”Okrivljena je u poslu postupala strogo profesionalno, u interesu javnosti, čime je senzibilizirala javnost, što je u konačnici rezultiralo donošenjem posebnog Zakona o... I novinarka Helena Krmpotić OSLOBOĐENA OPTUŽBE za klevetu u sporu s austrijskom RBA zadrugom!


”Okrivljena je u poslu postupala strogo profesionalno, u interesu javnosti, čime je senzibilizirala javnost, što je u konačnici rezultiralo donošenjem posebnog Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenim u RH s neovlaštenim vjerovnikom”, kazao je branitelj Helene Krmpotić, odvjetnik Milko Križanović u završnom govoru. Nakon toga, Helena je oslobođena optužbi

Helena Krmpotić, bivša dugogodišnja novinarka HTV-a, oslobođena je danas optužbe za klevetu u predmetu u kojem ju je tužila austrijska RBA zadruga St. Stefan na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu. Još jedna je to u nizu presuda (nepravomoćna) koja ne ide u korist zadruge, koja je za klevetu tužila više osoba.

Nedavno su, da podsjetimo, na istom sudu optužbe za klevetu oslobođeni Darko Granosa i Mirko Dukić, koje je tužila ista RBA zadruga.

Tri dana prije današnje presude, Helena Krmpotić je na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu iznijela i svoju obranu. Govorila je, između ostaloga, o ulozi svog nekadašnjeg kolega s HTV-a  Krešimira Macana, koji je, prema njezinim riječima, pokušao zaustaviti objavu već snimljenog priloga o austrijskim RBA zadrugama na Hrvatskoj televiziji. Prilog je na kraju ipak objavljen 10. lipnja 2016. u emisiji Studio 4 Hrvatske televizije, a nakon objave RBA zadruga St. Stefan tužila je Helenu za klevetu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

‘Uplate u kafićima i na parkiralištima’

”Ja do danas nisam uspjela dobiti brojne odgovore o poslovanju šredno kreditnih ureda RBA banke, pa tako ni odgovor na pitanje na koji način su se vršile procjene vrijednosti nekretnina, kako je moguće da se novac kao što su to tvrdili brojni korisnici kredita ilegalno prenosio, tko stoji iza brojeva telefona koji su dijeljeni korisnicima kredita, zašto su posrednici primali uplate rata od korisnika kredita u kafićima i na parkiralištima, zašto su krediti i kamate rasli kvartalno, što su predstavljale naknade i premije i ostala davanja koja su bila ugovorena. Na sva ta pitanja niti potom od Austrijanaca nismo dobili niti jedan odgovor.

Razgovarala sam s puno ljudi korisnika kredita i ono što je bio generalni zaključak jest da namjera Austrijanaca nije bila da se uredno vraća novac, već da se omogući Austrijancima da dođu do vrijednih nekretnina u RH. Radilo se o nekretninama na moru, posebice na otoku Rabu, za koje mogu reći da je 85 posto otoka zahvaćeno tim kreditima.

‘Nitko nije znao koliko je platio kamata, kamo ide taj novac’

Osim toga, na temelju razgovora s korisnicima kredita sam zaključila kako nitko nije znao koliko su uplatili, koliku su platili kamata, nisu znali gdje odlazi sav taj novac. Zaključno, mogu reći da sam svojim radom ovu temu uspjela dići na ozbiljnu razinu, a zahvaljujući mojim emisijama, o toj temi se počelo govoriti u Vladi i Saboru te smatram da se pomoglo da se 2017. donese Zakon o ništetnosti ovakvih ugovora u Hrvatskom saboru”, kazala je Helena Krmpotić na završnom ročištu na Općinskom kaznenom sudu u Zagrebu.

Dodala je da su svi novinari koji su izvještavali o ovim temama u pravilu tuženi na hrvatskim sudovima za klevete, zbog čega su u konačnici onemogućeni da novinarski prate navedene teme.

”Okrivljena je profesionalna novinarka, u to vrijeme bila je angažirana od državne televizije HRT da napravi prilog od iznimnog interesa za širu hrvatsku javnost, o kreditima RBA zadruga. U poslu je postupala strogo profesionalno, u interesu javnosti, čime je senzibilizirala javnost, a što je u konačnici rezultiralo donošenjem posebnog Zakona o ništetnosti ugovora o kreditu s međunarodnim obilježjima sklopljenim u RH s neovlaštenim vjerovnikom”, kazao je, između ostaloga, branitelj Helene Krmpotić, zagrebački odjetnik Milko Križanović u svom završnom govoru.

Nakon završnih govora predstavnika privatnog tužitelja i branitelja okrivljene, rasprava je zaključena, da bi danas Općinski kazneni sud u Zagrebu donio (nepravomoćno) oslobađajuću presudu za hrvatsku novinarku Helenu Krmpotić.

Milko Križanović, odvjetnik