Kreće izgradnja i obnova Bloka Badel na potezu Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova Kreće izgradnja i obnova Bloka Badel na potezu Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova
TweetEmailPrint Blok Badel obuhvaća prostor cijelog gradskog bloka površine od oko tri hektara, koji je na sjeveru omeđen glavnom gradskom ulicom, Vlaškom ulicom, Trgom... Kreće izgradnja i obnova Bloka Badel na potezu Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova


Blok Badel obuhvaća prostor cijelog gradskog bloka površine od oko tri hektara, koji je na sjeveru omeđen glavnom gradskom ulicom, Vlaškom ulicom, Trgom Eugena Kvaternika i Ulicom Pavla Šubića na istoku, Martićevom ulicom na jugu te Ulicom Marijana Derenčina na zapadu

Zastupnici Gradske skupštine danas su u nastavku 18. sjednice većinom glasova prihvatili gradonačelnikov prijedlog odluke gradskog projekta Blok Badel (Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova).

U odluci se navodi kako je temeljem provedenog javnog, međunarodnog, anketnog urbanističko arhitektonskog natječaja i s obzirom na iskazani interes  investitora i zaprimljena pisma namjere pokrenuta procedura realizacije gradskog projekta, kojim se planira obnova, gradnja i uređenje cijelog bloka kao jedinog u tom dijelu grada koji nije dovršen i koji nema jasno određenu urbanu strukturu i namjenu.

Cilj je da prostor bloka postane novi čimbenik identiteta tog dijela grada i središte odvijanja značajnijih poslovnih, turističko-ugostiteljskih i kulturno-umjetničkih događanja, ali i mjesto za kvalitetan život stanovnika. To se namjerava postići naglašavanjem identiteta bloka zadržavajući postojeće raznolikosti visina uličnih građevina i postojeću urbanu matricu i tipologiju gradnje bez dijeljenja bloka novim ulicama. Namjera je osigurati javne pješačke prolaze, otvorene i zatvorene, javne prostore u bloku i cjelovito uređenje partera i zelenih površina.

Sredstva za provođenje Odluke o realizaciji gradskog projekta Blok Badel (Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova) osigurana su u proračunu Grada Zagreba za 2018.  U odluci se navodi kako je za realizaciju gradskog projekta Blok Badel, potrebno provesti postupak izrade i donošenja Urbanističkog plana uređenja Vlaška – Šubićeva – Martićeva – Derenčinova. Blok Badel obuhvaća prostor cijelog gradskog bloka površine od oko tri hektara, koji je na sjeveru omeđen glavnom gradskom ulicom, Vlaškom ulicom, Trgom Eugena Kvaternika i Ulicom Pavla Šubića na istoku, Martićevom ulicom na jugu te Ulicom Marijana Derenčina na zapadu.

Natječajnim programom za gradski projekt Blok Badel određeno je uže područje zahvata površine od oko dva hektara, na kojem se predviđaju nove javne, stambene, trgovačke i poslovne namjene.  U nastavku 18. sjednice Gradske skupštine prihvaćen je i prijedlog o izradi Urbanističkog plana uređenja Veliko Polje, te konačni prijedlozi odluka o izmjenama i dopunama odluka o donošenju Urbanističkog plana uređenja “Gradišćanska – Cankarova – Ulica baruna Filipovića” kao i o donošenju Urbanističkog plana uređenja Dubravica – Karažnik.