Ministrica Divjak NE GOVORI ISTINU! Zašto opstruira Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu? Ministrica Divjak NE GOVORI ISTINU! Zašto opstruira Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu?
TweetEmailPrint Da je Fakultet hrvatski studij upisan u registar na temelju odluke o osnivanju koju je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu, potvrdili su danas... Ministrica Divjak NE GOVORI ISTINU! Zašto opstruira Fakultet hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu?


Da je Fakultet hrvatski studij upisan u registar na temelju odluke o osnivanju koju je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu, potvrdili su danas za Večernji i iz Ministarstva pravosuđa. ”Ministarstvo znanosti dio je izvršne vlasti i dužno je djelovati na crti kontinuiteta javnih politika u Republici Hrvatskoj. Odluke i mišljenja o uspostavljanju Fakulteta hrvatskih studija donijela su mjerodavna sveučilišna, sudbena i upravna tijela, uključujući i nadležno Ministarstvo. Stoga se postavlja pitanje zašto aktualna postava na čelu Ministarstva opstruira ovaj projekt od nacionalnoga značenja”, stoji u priopćenju Fakulteta hrvatskih studija, kojega je potpisao dekan, prof. dr. sc. Pavo Barišić

Fakultet hrvatskih studija medijima je poslao priopćenje u kojem upozoravaju na činjenicu da resorna ministrica obmanjuje javnost kada javno govori neistine o statusu novog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

”Ministrica Blaženka Divjak, na tiskovnoj konferenciji koja je održana u Ministarstvu znanosti i obrazovanja 13. siječnja 2020., izjavila je da Ministarstvo nije dobilo odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu da su Hrvatski studiji postali fakultet.

Ta tvrdnja nije točna. Dana 19. prosinca 2019. Fakultet hrvatskih studija dostavio je elektroničkom poštom Ministarstvu znanosti i obrazovanja odluku Senata Sveučilišta u Zagrebu od 10. prosinca 2019. o osnivanju Fakulteta hrvatskih studija i odluku o imenovanju fakultetskih tijela.

U popratnome dopisu stoji: „U skladu sa zacrtanim reformskim ciljevima, radi rješavanja konačnoga pravnoga statusa Hrvatskih studija i funkcionalnoga i ustrojbenoga integriranja Hrvatskih studija u Sveučilište u Zagrebu u skladu sa znanstvenim, gospodarskim, populacijskim i kulturnim potrebama i odgovornošću akademske zajednice prema društvenoj zajednici u kojoj djeluje, a na temelju: Elaborata o provođenju statusne promjene sveučilišnoga odjela Hrvatskih studija kao podružnice Sveučilišta u Zagrebu u status ustanove u sastavu Sveučilišta u Zagrebu pod nazivom Fakultet hrvatskih studija od 21. studenoga 2019., odlukâ Radne skupine za izradu Nacrta elaborata o provođenju statusne promjene od 21. studenoga 2019., Povjerenstva za reformu Hrvatskih studija od 25. studenoga 2019., privremenoga Znanstveno-nastavnoga vijeća Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu od 25. studenoga 2019., Rektorskoga kolegija od 26. studenoga 2019. i 9. prosinca 2019., Vijeća društveno-humanističkoga područja Sveučilišta u Zagrebu od 4. prosinca 2019. i Mišljenja Odbora za statutarna pitanja Sveučilišta u Zagrebu od 5. prosinca 2019., Senat Sveučilišta u Zagrebu 10. prosinca 2019. donio je Odluku o osnivanju ustanove Sveučilište u Zagrebu, Fakultet hrvatskih studija, a uz prethodno pribavljenu suglasnost Senata Sveučilišta u Zagrebu rektor Sveučilišta u Zagrebu donio je 10. prosinca 2019. Odluku o imenovanju dekana i članova Fakultetskoga vijeća Sveučilišta u Zagrebu, Fakulteta hrvatskih studija.

Na sjednici Fakultetskoga vijeća održanoj 18. prosinca 2019. izabrani su prodekani.“ Ministarstvo znanosti i obrazovanja taj je dopis primilo i na njega odgovorilo 20. prosinca 2019.

No, nije odgovorilo na pozitivnu Akreditacijsku preporuku Agencije za znanost i visoko obrazovanje koju već više od 20 mjeseci drži u ladici. Povijesni put prema uspostavljanju Fakulteta hrvatskih studija počinje 16. studenoga 1992., kada Sveučilište u Zagrebu pokreće inovativni projekt pod nazivom Sveučilišni komparativni studij hrvatske filozofije i društva.

Godine 1993. jednogodišnji komparativni studij prerasta u četverogodišnji redovni studij koji u sklopu Sveučilišta djeluje u statusu podružnice pod nazivom Sveučilišni centar – Hrvatski studiji. U postupku transformacije prema statusu ustanove s pravnom osobnošću centar je 2017. unaprijeđen u sveučilišni odjel sa zacrtanim ciljem pretvaranja u fakultet.

Ministarstvo je višekratno davalo mišljenje o potrebi pretvaranja Hrvatskih studija u samostalnu pravnu osobu. Ministar znanosti Republike Hrvatske prof. dr. sc. Branko Jeren donio je 26. travnja 1995. Mišljenje kojim je podržao ustroj Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu kao pravne osobe. Isto mišljenje o potrebi samostalnoga pravnoga ustroja Hrvatskih studija izrazio je i ministar prof. dr. sc. Vedran Mornar u Pismu očekivanja iz 2014.

Ministarstvo znanosti dio je izvršne vlasti i dužno je djelovati na crti kontinuiteta javnih politika u Republici Hrvatskoj. Odluke i mišljenja o uspostavljanju Fakulteta hrvatskih studija donijela su mjerodavna sveučilišna, sudbena i upravna tijela, uključujući i nadležno Ministarstvo. Stoga se postavlja pitanje zašto aktualna postava na čelu Ministarstva znanosti i obrazovanja opstruira ovaj projekt od nacionalnoga značenja”, stoji u priopćenju za javnost Fakulteta hrvatskih studija, kojega je potpisao dekan, prof. dr. sc. Pavo Barišić.

A da je Fakultet hrvatski studij upisan u registar na temelju odluke o osnivanju koju je donio Senat Sveučilišta u Zagrebu, dana 10. prosinca 2019. godine, potvrdili su danas za Večernji list i iz Ministarstva pravosuđa.

Kako u tom ministarstvu znaju za odluku Senata, a u resornom, navodno, ne znaju? To bi javnosti trebala objasniti prozvana ministrica znanosti i obrazovanja.