NEĆEMO DOZVOLITI da se tvrkama brišu milijuni, a građani blokiraju ZBOG JEDNE KUNE! NEĆEMO DOZVOLITI da se tvrkama brišu milijuni, a građani blokiraju ZBOG JEDNE KUNE!
NOVA STRANKA 'BLOKIRANI' NASTUPA S KONKRETNIM CILJEVIMA

NEĆEMO DOZVOLITI da se tvrkama brišu milijuni, a građani blokiraju ZBOG JEDNE KUNE!

Zagreb 16. srpnja 2016. D.K.

TweetEmailPrint Nitko ne smije biti dvaput suđen po istom dugu (ovršen, blokiran). Nikome se ne može oduzeti sloboda ili imovina putem banke, FINE, javno bilježničkog... NEĆEMO DOZVOLITI da se tvrkama brišu milijuni, a građani blokiraju ZBOG JEDNE KUNE!


Nitko ne smije biti dvaput suđen po istom dugu (ovršen, blokiran). Nikome se ne može oduzeti sloboda ili imovina putem banke, FINE, javno bilježničkog ili odvjetničkog ureda, bez Ustavom propisanog sudskog postupka. Ne može se zaplijeniti nečija imovina, jedini krov nad glavom za iznos duga koji ne odgovara stvarnoj vrijednosti imovine, ističu u političkoj stranci Blokirani

miriam kervatinOsnivačka skupština nove političke stranke koja će se zvati “Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku” (Blokirani- skraćeni naziv) održana je u četvrtak u Zagrebu.

Time je udruga Blokirani, koja već tri godine efektivno zagovara rješenje za 330.000 blokiranih hrvatskih obitelji, odlučila da se iz razine već dobro poznate građanske udruge organizira i kao demokratska, politička stranka koja okuplja blokirane hrvatske građane i sve ostale građanke i građane Republike Hrvatske.

”Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku je demokratska politička stranka koja okuplja članove/članice radi ostvarivanja sljedećeg cilja: Deblokada 330.000 dugotrajno blokiranih hrvatskih obitelji!

Osnovni ciljevi nove političke stranke imaju se ostvariti u periodu od najduže godinu dana od datuma registracije stranke, uključivši period parlamentarnih izbora te saziva Sabora RH i Vlade RH.

Za predsjednicu stranke Blokirani jednoglasno je izabrana dosadašnja predsjednica Udruge Blokirani Miriam Kervatin, Mario Strinavić za zamjenika predsjednika stranke i dr.sc. Sarajko Baksa za glavnog tajnika stranke, koji su ujedno i članovi Predsjedništva stranke.
U Nadzorni odbor stranke izabrani su Josip Tisovec, Nikola Žeravica i Ines Baksa, Josip Tisovec kao predsjednik NO.

Osnovni ciljevi političke stranke Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku su moratorij na ovrhe, deblokada imovine i računa građana, novi Ovršni zakon, usuglasiti Stečajni zakon sa Zakonom o osobnom bankrotu, čime se automatski deblokira 330 000 obitelji, smanjenje porezne represije i zabrana deložacija iz jedine nekretnine!

U Hrvatskoj je preko 330.000 obitelji dugotrajno blokirano, blokiranih svih računa i sve imovine. Rast i razvoj Hrvatske blokiran je. Kriza je kao posljedicu donijela pad BDP-a i svih sastavnica potrošnje, a dugovi su rasli što je dovelo do blokade većine hrvatskih obitelji i ekonomskoga sustava u cijelosti. Isto se događa i s državnim proračunom, koji unatoč prohibitivnim mjerama štednje ulazi u sve veće deficite. Kad država sebi želi povećati prihode, ona povećava poreze. Međutim, negativan efekt multiplikacije, odnosa prihoda i troškova, obara progresivno potrošnju, pa su u konačnici državni prihodi niži od prethodnih. Nastavno, dolazi do produbljivanja krize.
Dugovi su se uvećali na svim razinama sustava. Umjesto konsolidacije, došlo je do ekspanzije javnoga i privatnog duga. Privatni dug je previsok, blokirani građani RH su dužniji od hrvatske privrede, većina je iz redova dugotrajno nezaposlenih ili umirovljenih, socijalno ugroženih, onih koji više niti ne traže posao, oni koji su emigrirali i oni koji su preselili u zonu sivog tržišta rada.
Restrukturiranje oslonjeno na program forsirane privatizacije dovelo do otpuštanja radne snage i značilo je masovno zatvaranje tvrtki, uništavanje obrta, poljoprivrede, ribarstva, cijelog srednjeg sloja, posebice iz proizvodnih djelatnosti što je i dovelo do neminovne blokade rasta i razvoja Hrvatske.

Politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku zalaže se da se Ustavnim odredbama, kao zakonu najvišeg pravnog reda, u bilo kojem upravnom, izvršnom ili sudskom procesu ne može, suprotstavljati zakonima, pravilnicima ili bilo kojem drugom obliku pravnih propisa nižeg pravnog reda.
Ustavni sud mora poštovati pristojan vremenski rok za odgovor strankama koje od Ustavnog suda traže ocjenu ustavnosti zakona RH.
U svim zakonskim gonjenjima, prezaduženi građani isto kao i vjerovnik moraju imati jednako pravo na ravnopravnu, javnu i ekspeditivnu zaštitu pred nepristranim sudom.
Prezaduženi ima pravo biti obaviješten o prirodi i razlogu optužnice da je dužan, treba se pred sucem suočiti sa svjedocima i dokazima protiv sebe, imati na raspolaganju obvezujući proces u svrhu predstavljanja svjedoka i dokaza u svoju korist, te da ga u obrani pomaže odvjetnik. Jednako pravo pripada i vjerovniku.
Svi procesi u kojima navedeni pravni model nije osiguran, trebaju biti stavljeni van snage u skladu sa Ustavom RH i EU pravnom praksom.
Svi ovršni postupci i blokade u kojima je vjerovnik obavljao djelatnost bez poštivanja zakona (krediti s bandere, ilegalne zadruge i kreditni uredi bez dozvole za rad) trebaju odmah biti stavljeni van snage.
Sve pasivne ovrhe moraju biti stavljene van snage u vremenskom periodu propisanom u skladu sa Ustav RH i EU pravnom praksom.
Nitko ne smije biti dvaput suđen po istom dugu (ovršen, blokiran), niti ga se u sudskom predmetu može prinuditi da svjedoči protiv sebe.
Nikome se ne može oduzeti sloboda ili imovina putem banke, FINE, javno bilježničkog ili odvjetničkog ureda, a bez Ustavom propisanog sudskog postupka, niti će privatna imovina moći biti oduzeta bez postupka utemeljenog u Ustavu.

Politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku zalaže se za nepovredivost obiteljskog doma. Država mora jamčiti zamjenski smještaj.
Zabraniti tajni upad u dom bez suglasnosti i prisustva domaćina i vlasnika.
Obzirom na dosadašnju praksu neće se ograničavati pravo građana da brane pravo vlasništva svim zakonskim sredstvima s ciljem zaštite nepovredivosti vlastite osobe, mjesta stanovanja, dokumenata, te imovine od neosnovanih pretraga i zapljena.

Politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku zalaže se da treba zabraniti pljenidbu i dražbu pokretnina bez sudskog postupka i pravomoćne sudske presude, temeljene u Ustavu. Ne može se prodati nečija nekretnina za manje od pune, realne vrijednosti, osim uz suglasnost domaćina i vlasnika. Ni pod kojim uvjetima.
Ne može se zaplijeniti nečija imovina, jedini krov nad glavom za iznos duga koji ne odgovara stvarnoj vrijednosti imovine.
Građanima se mora zajamčiti nepovredivost vlastite osobe, mjesta stanovanja, dokumenata, kao i imovine od neosnovanih mučenja, pretraga i zapljena, te se nalog za pretragu, može dozvoliti samo uz prisustvo vlasnika, samo uz nalog ovjeren od nadležnog suda, temeljem Ustava, uz prisegnutu izjavu i specifičan opis mjesta koje treba pretražiti, kao i osoba ili predmeta koje treba zadržati ili zaplijeniti.
Navođenje određenih prava u Ustavu ne može se tumačiti kao negiranje ili umanjivanje drugih prava drugih lica.

Politička stranka Blokirani-deblokirajmo Hrvatsku zalaže se da svaki zaposleni (aktivni ili umirovljenik) mora imati pravo na život (zaradu) kojom može osigurati sebi i uzdržavanoj obitelji dostojan život. Taj bi se dohodak trebao zaštiti kao Ustavna kategorija i ne bi mogao biti predmetom ovrhe.
Svatko je dužan sudjelovati u podmirenju javnih troškova, poreza i doprinosa, ali samo u skladu sa svojim gospodarskim mogućnostima.
Ne može se tolerirati blokada i ovrha malog samozaposlenog poduzetnika, obrtnika, OPG-ovca, ribara, postolara, sladoledara, malog trgovca zato jer nije platio HGK članarinu, mirovinski, zdravstveni doprinos ili jedan od 600 nameta i članarina, a ne zarađuje dovoljno za osnovno uzdržavanje sebe i obitelji.
Ne može se tolerirati da inspekcija zatvori malog poduzetnika zato jer je u blagajni nađeno pola kune manjka ili viška.
Ne može se tolerirati da se dug državljanima Hrvatske, malom poduzetniku ili obrtniku multiplicira do u beskonačnost, čak i kad on ne privređuje ili ne zarađuje dovoljno za osnovne potrebe.

Politička stranka Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku zalaže se da se porezni, ovršni i inspekcijski sustav treba temeljiti na načelu pravednosti i poštivanja ljudskih prava. Ne može se tolerirati iživljavanje nad osiromašenim građanima, obrtnicima, samozaposlenim poduzetnicima, malim ili velikima.
Poduzetništvo, obrtništvo, poljoprivreda su osnovni stup razvoja države, a lošim je zakonima uništeno. Mi želimo da se na mudar i dostojanstveni način organizira i realizira smisao svrhovitog, poduzetničkog života u Hrvatskoj uz posebnu važnost i smisao u zaštiti i promoviranju Ustavnog reda i pravednosti.
Politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku zalaže se za pravo da svi državljani Hrvatske, pred zakonom, budu izjednačeni, ravnopravni, građanin pojedinac i politička ili financijska elita. Običan građanin isto kao i odgovorna osoba javne ili privatne firme, službe, ustanove.
Ne može se više dozvoliti da se poduzećima brišu milijuni dugovanja, a građanima pojedincima oduzima sva imovina za 1 kn duga. Sabor RH ne smije donijeti nikakav zakon koji potiče diskriminaciju, a uskraćuje pravnu ravnopravnost i slobodu.

Politička stranka Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku zalaže se za uspostavu države i društva jednakih pravila, mogućnosti i pravde za sve s ciljem prosperiteta i dobrobiti svih njenih građana uz razumnu upotrebu resursa i očuvanje okoliša za buduće generacije te zaštitu socijalnih i drugih prava članova i članica zajednice.

Poštivanje ljudskih prava, dostojanstva i sloboda, neovisno o svjetonazoru, vjerskoj, rasnoj, nacionalnoj i etničkoj pripadnosti, dobi, spolu, spolnoj/seksualnoj orijentaciji, političkom uvjerenju i socijalnom statusu.
Program političke stranke Blokirani – Deblokirajmo Hrvatsku usvojen je na Osnivačkom Saboru, u Zagrebu na dan 14. Srpnja 2016. Godine”, stoji u objavi na Facebook stranici dojučerašnje udruge, a sada političke stranke ‘Blokirani-Deblokirajmo Hrvatsku’, objavi koju je potpisala Miriam Kervatin, predsjednica stranke.