Objavljen Natječaj za prijavu projekata organizacija hrvatskog iseljeništva radi financijske potpore Objavljen Natječaj za prijavu projekata organizacija hrvatskog iseljeništva radi financijske potpore
TweetEmailPrint Javni natječaj objavljen je na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda, a dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-662, +3851/6444-699 ili na e-mail adresi: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr... Objavljen Natječaj za prijavu projekata organizacija hrvatskog iseljeništva radi financijske potpore


Javni natječaj objavljen je na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda, a dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-662, +3851/6444-699 ili na e-mail adresi: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr

Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva radi ostvarenja financijske potpore za 2022. godinua sve s ciljem očuvanja i poticanja kulturne, znanstvene, gospodarske, sportske i druge suradnje između Republike Hrvatske i Hrvata izvan Republike Hrvatske.

Na Natječaj se mogu javiti organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije) koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u registar ili drugu odgovarajuću evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.

Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, elektroničkom poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za državu na koju se odnosi Javni natječaj.

Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama nadležnih veleposlanstava RH, odnosno Središnjeg državnog ureda i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 5. listopada 2022. godine.

Podsjećamo, sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Središnji državni ured od 2012. godine provodi Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu koji je 2019. godine unaprjeđen donošenjem novog internog pravnog akta – Pravila o uvjetima i postupku za dodjelu financijske potpore programima/projektima organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama. Navedenim Pravilima otvorena je mogućnost za prijavu programa/projekata hrvatskom iseljeništvu iz svih europskih i prekomorskih država u kojima djeluju zajednice hrvatskog iseljeništva (ukupno 29 država) te su jasno utvrđeni uvjeti, kriteriji i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Ureda organizacijama hrvatskog iseljeništva.

Javni natječaj objavljen je na internetskim stranicama Središnjeg državnog ureda, a dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-662, +3851/6444-699 ili na e-mail adresi: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr.

FOTO: Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske