Natječaj za prijavu projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama Natječaj za prijavu projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama
TweetEmailPrint Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi... Natječaj za prijavu projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama


Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske objavio je Javni natječaj za prijavu programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama radi ostvarenja financijske potpore za 2023. godinu.

”Sukladno Zakonu o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Ured, od 2012. godine, provodi Program potpore hrvatskim zajednicama u iseljeništvu koji je 2019. godine unaprjeđen donošenjem novog internog pravnog akta – Pravila o financiranju programa/projekata organizacija hrvatskog iseljeništva u prekomorskim i europskim državama.

Navedenim Pravilima otvorena je mogućnost za prijavu programa/projekata hrvatskom iseljeništvu iz svih europskih i prekomorskih država u kojima djeluju zajednice hrvatskog iseljeništva (ukupno 29 država) te su jasno utvrđeni uvjeti, kriteriji i postupci za dodjelu i korištenje sredstava Ureda organizacijama hrvatskog iseljeništva.

Na Natječaj se mogu javiti organizacije hrvatskog iseljeništva (udruge, zaklade, ustanove, vjerske zajednice i ostale organizacije) koje su se opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonima Republike Hrvatske ili pravnim poretkom matične države, a upisane su u registar ili drugu odgovarajuću evidenciju organizacija matične države te imaju pravnu osobnost.

Natječajna dokumentacija dostavlja se preporučeno poštom, elektroničkom poštom ili neposrednom predajom dokumentacije na adrese veleposlanstava nadležnih za državu na koju se odnosi Javni natječaj”, stoji u obavijesti na službenim stranicama Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Organizacije sukladno ovom Javnom natječaju mogu prijaviti programe/projekte u sljedećim
prioritetnim područjima:

l. Razvoj organizacija hrvatskog iseljeništva
(ulaganje u organizacijski razvoj i stabilizaciju organizacije, potpora izgradnji kapaciteta u svrhu daljnjeg djelovanja organizacije i obavljanja njene osnovne djelatnosti i dr.)

2. Kultura
(očuvanje hrvatskog kulturnog stvaralaštva i baštine, poticanje kulturnih djelatnosti na hrvatskome jeziku te kulturno-umjetničkog amaterizma hrvatskih zajednica u iseljeništvu, nakladnička i izdavačka djelatnost u svrhu očuvanja hrvatskog jezika, kulture i identiteta, televizijske i radio emisije te internetski portali namijenjeni informiranju hrvatskog iseljeništva i dr.)

3. Obrazovanje i znanost

(odgojni, obrazovni i znanstveni programi/projekti usmjereni na poduku, očuvanje i njegovanje hrvatskog jezika, sustavno istraživanje i proučavanje hrvatskog iseljeništva i dr.)

4. Sport
(Sportske manifestacije, natjecanja i susreti od osobitog interesa za promociju Sporta i Sportske suradnje i dr.)

5. Turizam
(programi/projekti i aktivnosti organizacija u svrhu promicanja hrvatskog turizma)

6. Ostala područja društvenih djelatnosti

(programi/projekti i aktivnosti organizacija iz područja koja nisu utvrdena u prioritetnim područjima od 1 do 5, a od interesa su za očuvanje nacionalnog identiteta i jačanje odnosa između iseljene i domovinske Hrvatske

”Rok za podnošenje prijava počinje teći od dana objave Javnog natječaja na službenim mrežnim stranicama nadležnih veleposlanstava RH, odnosno Ureda i traje 30 dana od dana objave, zaključno do 6. listopada 2023. godine.

Dodatne informacije mogu se dobiti na brojevima telefona: +3851/6444-662, +3851/6444-692 ili na e-mail adresi: iseljenistvo-projekti@hrvatiizvanrh.hr ”, navode u Središnjem državnom uredu.

FOTO: Službena stranica Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH