OREPIĆ ĆE NA SUD: ‘MUP masovno krši ljudska prava, pod Vlahom stasa policijska država!’ OREPIĆ ĆE NA SUD: ‘MUP masovno krši ljudska prava, pod Vlahom stasa policijska država!’
TweetEmailPrint MUP u cijelosti izigrava zakonske odredbe pa stranka za koju se vodi upravni postupak i ne zna za to. MUP i ne nastoji... OREPIĆ ĆE NA SUD: ‘MUP masovno krši ljudska prava, pod Vlahom stasa policijska država!’


MUP u cijelosti izigrava zakonske odredbe pa stranka za koju se vodi upravni postupak i ne zna za to. MUP i ne nastoji izvijestiti stranku da se vodi upravni postupak, da se izjasni je li stalno nastanjena na određenoj adresi ili ne. MUP rješenje da se osoba briše iz evidencije prebivališta,  ne dostavlja građaninu već na oglasnoj ploči zalijepi rješenje i nakon 8 dana smatra da je pravomoćno. Ovako MUP uskraćuje i pravo na podnošenje žalbe i tužbe Upravnom sudu!

vlahoObiteljska stranka uputila je zahtjev Ustavnom sudu i Vladi Republike Hrvatske za žurno poduzimanje mjera zbog skandaloznog protuzakonitog postupanja policije, a sve po nalogu Mostova ministra Vlahe Orepića.

”Ministarstvo unutarnjih poslova (MUP) već duže vrijeme stvara praksu u kojoj Republika Hrvatska postaje policijska država.

Naime MUP provodi masovna odjavljivanja hrvatskih državljana s njihovih zakonito prijavljenih prebivališta. Prema javno iznijetim podatcima, kojima se hvalio i ministar, radi se o nekoliko desetaka tisuća osoba.

O čemu se zapravo radi? Prilikom odjave prebivališta (i prijave) MUP bi trebao provesti zakonit upravni postupak. To znači da je dužno utvrditi sve činjenice važne za donošenje upravnog akta. MUP  se pri tome dužan držati Ustava Republike Hrvatske, a osobito čl 19. koji jamči da će pojedinačni akti državne uprave i tijela koja imaju javne ovlasti, biti utemeljeni na zakonu te da se jamči sudska kontrola zakonitosti pojedinačnih akata.

MUP se prilikom eventualnih odjava prebivališta, koje provodi po službenoj dužnosti ili po prijavi trećih osoba, dužan strogo držati odredaba Zakona o općem upravnom postupku.  No, MUP u cijelosti izigrava upravo navedene odredbe i to na način da stranka za koju se vodi upravni postupak i ne zna da se upravni postupak vodi, pa prema tome nije u mogućnosti štititi svoja prava i interese. Nadalje, MUP i ne nastoji izvijestiti stranku da se vodi upravni postupak, da ju obavijesti o tome da će biti saslušana i kada, te da se izjasni o činjenici je li stalno nastanjena na određenoj adresi ili ne te da predloži druge dokaze u postupku.

Uz sve navedeno MUP rješenje, kojim je odlučio o tome da se osoba briše iz evidencije prebivališta,  ne dostavlja građaninu (stranci). Dapače, MUP na svojoj oglasnoj ploči zalijepi rješenje i protekom roka od 8 dana smatra da je rješenje dostavljeno i takvo rješenje smatra pravomoćnim.

Na ove načine MUP uskraćuje i pravo na podnošenje pravnog lijeka (žalbe i tužbe Upravnom sudu).

Ovakvi postupci su teško kršenje ljudskih prava, zakonitosti postupka i odredbi o dostavi pismena stranci. Na žalost MUP jednostavno vrši brisanje prebivališta za pojedine osobe koje se nakon toga suočavaju s teškim problemima.knezović za kolumnu

Predlažemo da Ustavni sud žurno zatraži očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova o navedenom problemu. Predlažemo da MUP dostavi popis odjavljenih prebivališta građana za koje su postupci pokrenuti po službenoj dužnosti ili po prijavi građana. Predlažemo da Ustavni sud pozove građane, kojima je u ovakvom postupku brisano prebivalište, da mu se jave radi dostave dokaza kakve je to postupke MUP provodio. Predlažemo da Ustavni sud o ovom problemu dadne svoje mišljenje i obvezujuće upute MUP-u prema kojem će se sva ovakva rješenje smatrati ništetnima.

Predlažemo Vladi Republike Hrvatske da žurno ispita naprijed navedenu stvar, da po pravu nadzora obustavi sve započete postupke do utvrđivanja svih činjenica, te da utvrdi odgovornost pojedinih osoba a osobito ministra Vlahe Orepića”, stoji u pripopćenju kojega je potpisao Mate Knezović, predsjednik Obiteljske stranke, inače vrlo iskusni odvjetnik.