OTKRIVAMO: Novac u zdravstvu curi u potocima, UMJESTO ZA LIJEČENJE, TROŠI SE NA UHLJEBE! OTKRIVAMO: Novac u zdravstvu curi u potocima, UMJESTO ZA LIJEČENJE, TROŠI SE NA UHLJEBE!
TweetEmailPrint ”Obiteljska medicina postaje tek prolazna struka. Sve će se svesti na mlade i neiskusne liječnike koji neće raditi dijagnostiku, spirometriju, EKG, što većina... OTKRIVAMO: Novac u zdravstvu curi u potocima, UMJESTO ZA LIJEČENJE, TROŠI SE NA UHLJEBE!


”Obiteljska medicina postaje tek prolazna struka. Sve će se svesti na mlade i neiskusne liječnike koji neće raditi dijagnostiku, spirometriju, EKG, što većina koncesionara omogućuje svojim pacijentima. Mladi domski liječnici sve će pacijente slati u bolnice, što znatno poskupljuje ionaku preskup sustav”, rečeno je u Saboru

Hrvatsko zdravstvo nagomilao je enormne dugove ne zato jer nudi najbolju moguću skrb za građane, već stoga što novac u potocima curi kroz rupe u sustavu!

Ta zabrinjavajuća informacija mogla se čuti na margini današnje press konferencije, čija je tema bila prijedlog novog Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

”Zbog alarmantnog stanja u hrvatskom zdravstvu te duga od čak 8,5 milijardi kuna, kojega više ne može izdržati ni gospodarsvo, ni građani, nužna je hitna reforma zdravstva. Podržavamo, stoga, napor privatnih koncesionara da izmjene zakon na način da će zdravstvene usluge ubuduće bila kvalitetnije i svima dostupne, da neće biti lista čekanja, a da će se u isto vrijeme zaustaviti nepotrebno trošenje novca poreznih obveznika”, istaknuo je dr. Ivan Lovrinović na press konferenciju u Saboru te dodao da stranka Promijenimo Hrvatsku ima prijedlog kako riješiti problem enormnih dugova u zdravstvu.

Kazao je da poziva ministra zdravstva i ministra financija na tematsku konferenciju na kojoj će iznijeti konkretno rješenje za saniranja tog duga. Podsjetio je da građani prosječno daju 1500 kuna mjesečno za zdravstvenu zaštitu, zbog čega bi morali znati što mogu dobiti za taj novac.

Čelnik stranke Promijenimo Hrvatsku potom je dao riječ dr. Mariji Divić, članici radne skupine pri Ministarstvu zdravstva za izmjenu Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

”Novi zakon mora pacijentima garantirati solidarno, besplatno i dostupno javno zdravstvo. Primarna zdravstvena zaštita treba odraditi čak 80 posto zdravstvene zaštite, što bi znatno pojeftinilo i pojednostavilo cijeli sustav, jer će se 80 posto potrebne dijagnostike, prevencije i kurative moći odraditi u ordinacijama primarne zdravstvene zaštite, a u isto vrijeme ukinule bi se liste čekanja u bolnicama.

Zakonom se mora popraviti i stanje na terenu. Prvenstveno tražimo ukidanje timova bez nositelja (dobivaju novac od HZZO-a, a nemaju liječnika!) – jer ambulanta mora imati liječnika nositelja prema van i tim! Našim prijedlogom će se uvesti kontrola trošenja novca u zdravstvu. Također, primarna zdravstvena zaštita bit će dostupnija i kvalitetnija za pacijente”, naglasila je dr. Marija Divić.

Dodala je da se zalažu za ukidanje diskriminacije domskih liječnika u odnosu na koncesionare te za promjene za pacijente lošeg Zakona o primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Naglasila je da su dobili podršku ministra zdravstva, ali i podršku nekoliko klubova zastupnika.

Dr. Sanja Klaić Grotić, liječnica obiteljske medicine i uposlenica doma zdravlja, naglasila je da i domski liječnici traže iste promjene.

”Želimo ukloniti diskriminirajući članak po kojem najmanje 30 posto liječnika mora ostati u domovima zdravlja. Mi nismo jednaki među istima iako radimo isti posao. Ovo je borba za kvalitetnu obiteljsku medicinu”, istaknula je dr. Klarić Grotić.

Potom se zahvalila stranci Promijenimo Hrvatsku što je prepoznala njihovu inicijativu.

Dr. Marija Divić na kraju press konferencije je naglasila da su oni kategorički protiv privatizacije primarne zdravstvene zaštite te je pojasnila da predstavnici koncesionara i domskih liječnika imaju iste stavove i ciljeve, zbog čega su zajednički i nastupili u Saboru.

A nakon što su se kamere ugasile, dr. Josipa Rodić, specijalistica obiteljske medicine i predsjednica Hrvatske udruge koncesionara primarne zdravstvene zaštite, dr. Marija Divić i dr. Sanja Klaić Grotić, zajednički su objasnile zainteresiranim novinarima koje su razlike u statusu koncesionara i domskog liječnika te zašto i jedni i drugi složno tvrde da te razlike treba pod hitno ukinuti.

”Liječnik koncesionar je samostalan, sam organizira svoje vrijeme, često u svojoj ordinaciji radi i dijagnostiku, što znači da obavlja velik dio posla koji se obično radi u bolnicima. Liječnik koncesionar obično ima veća primanja od domskog liječnika, a najčešće ima puno zadovoljnije pacijente. Domski je liječnik drugačije vrednovan iako radi isti posao i ima istu razinu obrazovanja kao i kolege koncesionari. Domski liječnik nije samostalan, o svemu ovisi o ravnatelju doma zdravlja, a uz svoj posao često mora raditi i razne administrativne, poput ispunjavanja putnih naloga za pacijente. Pri tom mora jako paziti da pažljivo izbroji kilometre, jer ako pogriješi, bit će kažnjen!”, pojasnila je osnovne razlike dr. Sanja Klaić Grotić.

Rastumačila je potom da sustav, unatoč brojnim nedostacima, ne dozvoljava svim obiteljskim liječnicima da budu koncesionari, već ih na silu zadržava u domovima zdravlja, kako bi se te glomazne i skupe ustanove i svi zaposlenici, prema svemu sudeći, mogli financirati od glavarina koje HZZO daje za domske liječnike.

U razgovoru s dvije koncesionarke i s jednom domskom liječnicom čuli smo da se novac namijenjen primarnoj zdravstvenoj zaštiti zbog ovako postavljenog sustava nerijetko troši za posve druge svrhe, a ponekad se iz domova zdravlja vraća i Županiji, koja onda nenamjensku troši taj novac. Uhljebništvo i nepotizam tako se, prema svemu sudeći, financiraju novcem poreznih obveznika namijenjenim primarnoj zdravstvenoj zaštiti!

”Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije nije raspisivao nužne specijalizacije kako bi imao dovoljan broj liječnike obiteljske medicine i drugih specijalizanata, već je 3,5 milijuna kuna namijenjenih specijalizacijama uštedio pa vratio u proračun Županije! Taj novac, nužno potreban za zdravstvo, potrošili su na nešto drugo! Osim toga, župan Ževrnja novcem namijenjenim primarnoj zdravstvenoj zaštiti opremio je kiruršku sobu KBC-a Split.

Zbog takve prakse, jedinice lokalne uprave i samouprave nemaju dovoljno kvalitetnih liječnika primarne zdravstvene zaštite. I kada postojeći liječnici odu u mirovinu, nema ih tko naslijediti. Obiteljska medicina tako postaje tek prolazna struka. Sve će se svesti na mlade i neiskusne liječnike! A oni sigurno u ordinacijama primarne zaštite neće raditi dijagnostiku, spirometriju, EKG, akupunkturu…, dakle sve ono što većina liječnika koncesionara već nudi svojim pacijentima. Mladi domski liječnici, koji nisu završili specijalizaciju, sve će pacijente slati u bolnice, što dodatno poskupljuje ionaku preskup sustav”, pojašnjavaju liječnice koje se zauzimaju za bolji tretman primarne zdravstvene zaštite, odnosno za približavanja hrvatskog sustava pravilima kakva su uobičajena u Europi.

Pojašnjavaju potom da je u Europi, pa i svijetu, uobičajeno da je primarna zdravstvena zaštita temelj zdravstvenog sustava, zbog čega na četiri liječnika primarne zdravstvene zaštite dolazi jedan bolnički liječnik, dok je kod nas obrnuto.

Imamo li na umu da je bolničko liječenje znatno skuplje od skrbi kod obiteljskog liječnika, jasno je zbog čega je hrvatsko zdravstvo tako skupo, a u isto vrijeme i neučinkovito, pojašnjavaju liječnice.