‘Ozbiljno smo zabrinuti da posvojenje djece nije regulirano te predstavlja opasnost za zaštitu djece’ ‘Ozbiljno smo zabrinuti da posvojenje djece nije regulirano te predstavlja opasnost za zaštitu djece’
TweetEmailPrint ”Stoga smo nadležnim tijelima preporučili da se žurno izmjenama postojećih propisa, donošenjem smjernica i procedura ili na drugi odgovarajući način stvore uvjeti za... ‘Ozbiljno smo zabrinuti da posvojenje djece nije regulirano te predstavlja opasnost za zaštitu djece’


”Stoga smo nadležnim tijelima preporučili da se žurno izmjenama postojećih propisa, donošenjem smjernica i procedura ili na drugi odgovarajući način stvore uvjeti za zaštitu djece posvojene u državama koje nisu potpisnice Haške konvencije. Posvojitelji ne bi smjeli, bez prethodne provjere ispunjavaju li uopće uvjete za posvojenje po propisima RH, dobiti mogućnost potvrde posvojenja u postupku priznanja strane sudske ili druge isprave kojom se zasniva posvojenje”, stoji u priopćenju pravobraniteljice za djecu

Ured pravobraniteljice za djecu objavio je priopćenje povodom međudržavnog posvojenja djece, odnosno povodom uhićenja četiri hrvatska para u Zambiji.

”Ured pravobraniteljice za djecu sa zabrinutošću prati situaciju vezano uz međudržavno posvojenje djece iz Demokratske Republike Kongo i uhićenje hrvatskih državljana u Zambiji. Iz medijskih napisa i informacija dobivenih od nadležnih tijela proizlazi ozbiljna zabrinutost da međudržavno posvojenje djece iz država koje nisu članice Konvencije o zaštiti djece i suradnji u vezi s međudržavnim posvojenjem (tzv. Haška konvencija) nije odgovarajuće regulirano te kao takvo predstavlja opasnost za zaštitu djece koja sudjeluju u takvom procesu jer ne daje jamstvo sigurnosti i zaštite djece od nezakonitih radnji te moguću trgovinu ljudima. Naime, svako posvojenje djeteta, pa i ono s međunarodnim elementom, mora prije svega biti u najboljem interesu djeteta, uvažavajući njegova ili njezina temeljna prava, te u cilju sprječavanja nezakonitog odvođenja, prodaje ili trgovine djecom.

Stoga smo nadležnim tijelima preporučili da se žurno izmjenama postojećih propisa, donošenjem smjernica i procedura ili na drugi odgovarajući način stvore uvjeti za zaštitu djece posvojene u državama koje nisu potpisnice Haške konvencije. Naime, svako međudržavno posvojenje, neovisno o tome provodi li se po odredbama Haške konvencije ili mimo nje, mora biti regulirano i pod nadzorom nadležnih tijela Republike Hrvatske kako bi se dale garancije da je postupak posvojenja proveden zakonito i u najboljem interesu djeteta, jer nas na to obvezuje Konvencija o pravima djeteta. To prije svega uključuje prethodnu provjeru uvjeta na strani posvojitelja koji ne bi smjeli, bez prethodne provjere ispunjavaju li uopće uvjete za posvojenje po propisima RH, dobiti mogućnost potvrde posvojenja u postupku priznanja strane sudske ili druge isprave kojom se zasniva posvojenje.

Postupak priznanja strane sudske presude kojom se zasniva posvojenje trebao bi biti u nadležnosti sudova obiteljskopravne zaštite, koji svojom specijalizacijom trebaju biti jamstvo zaštite najboljeg interesa djeteta, te bi trebao uključivati diplomatsku provjeru vjerodostojnosti isprava o posvojenju koje su izdala tijela druge države. O priznanju strane isprave kojom se zasniva međudržavno posvojenje sud mora biti u obvezi obavijestiti nadležno ministarstvo radi vođenja evidencije o međudržavnom posvojenju, te Hrvatski zavod za socijalni rad radi pružanja pomoći i potpore nakon zasnivanja posvojenja te praćenju prilagodbe djeteta.

Podsjećamo da Konvencija o pravima djeteta zahtijeva da države koje priznaju posvojenja moraju osigurati da svako dijete koje je predmet međudržavnog posvojenja uživa zaštitu i uvjete jednake onima koji postoje u slučaju unutardržavnog posvojenja. Konvencija također obvezuje državu da poduzme sve mjere kako bi se osiguralo da međudržavno posvojenje ne dovede do stjecanja nedopuštene materijalne koristi onih koji su u postupak uključeni”, stoji u priopćenju objavljenom 4. siječnja na službenim stranicama Pravobraniteljice za djecu.

FOTO: Ilustracija Pixabay; screenshot videosnimke izjave Helenca Pirnat Dragičević