Povezivanje s Hrvatima izvan RH i poticanje povratka – prioriteti su u Nacionalnom planu Povezivanje s Hrvatima izvan RH i poticanje povratka – prioriteti su u Nacionalnom planu
TweetEmailPrint Nacionalni plan propisat će srednjoročnu viziju razvoja odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, vodeći računa o prioritetima politike na području jačanja položaja Hrvata... Povezivanje s Hrvatima izvan RH i poticanje povratka – prioriteti su u Nacionalnom planu


Nacionalni plan propisat će srednjoročnu viziju razvoja odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, vodeći računa o prioritetima politike na području jačanja položaja Hrvata Bosne i Hercegovine i hrvatske nacionalne manjine, zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske, te jačanja povezanosti s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i poticanja povratka hrvatskih iseljenika

Vlada Republike Hrvatske je na 56. sjednici  donijela Odluku o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske od 2021. do 2027. godine.

Ovom Odlukom zadužuje se Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske da izradi Nacionalni plan razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

S obzirom da je postojeći akt strateškog planiranja u području odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, Strategiju o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, potrebno uskladiti sa Zakonom o sustavu strateškog planiranja i razvoja Republike Hrvatske (NN 123/17), Središnji državni ured zadužen je za izradu novog srednjoročnog akta strateškog planiranja u ovom upravnom području.

Nacionalni plan pobliže će definirati područja normativnog, institucionalnog (organizacijskog) i financijskog okruženja važnih za daljnji razvoj javnih politika u području odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, a propisat će srednjoročnu viziju razvoja odnosa s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, vodeći računa o prioritetima politike na području jačanja položaja Hrvata Bosne i Hercegovine i hrvatske nacionalne manjine, zajedništva domovinske i iseljene Hrvatske, te jačanja povezanosti s Hrvatima izvan Republike Hrvatske i poticanja povratka hrvatskih iseljenika.

Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja odnosa Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske od 2021. do 2027.