PROJEKT OSNAŽIVANJE BRANITELJA: Provedena savjetovanja s psihologom PROJEKT OSNAŽIVANJE BRANITELJA: Provedena savjetovanja s psihologom
TweetEmailPrint U sklopu provedbe projekta organizirana su  individualna i grupna savjetovanja s psihologom. Ukupno se do kraja projekta planira provesti 152 individualna i 4... PROJEKT OSNAŽIVANJE BRANITELJA: Provedena savjetovanja s psihologom


U sklopu provedbe projekta organizirana su  individualna i grupna savjetovanja s psihologom. Ukupno se do kraja projekta planira provesti 152 individualna i 4 grupna savjetovanja s psihologom hrvatske branitelje.

Psihološko savjetovanje pružila je psihologinja Maja Čepulo Komar. Cilj je bio jačanje psihosocijalne podrške i socijalne uključenosti branitelja i članova njihovih obitelji, poboljšanje općeg psihofizičkog stanja te jačanje osobnih kapaciteta i razvijanje socijalnih vještina.

Dugoročni utjecaj programa psihološke pomoći i podrške braniteljima očituje se u ublažavanju simptoma i psiholoških posljedica, svladavanju poteškoća prilagodbe i usvajanju vještina koje će im pomoći u regulaciji vlastitih negativnih emocija i poteškoća u svakodnevnom funkcioniranju. Stečeni osjećaj subjektivne dobrobiti, zadovoljstva životom i kontrole nad vlastitim poteškoćama te integracija u širu društvenu zajednicu pozitivno se odražava na kvalitetu života branitelja, a time i na članove njihovih obitelji.

Projekt „Osnaženje branitelja“ ima za cilj doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i unaprjeđenju kvalitete života za min. 30 pripadnika ciljane skupine.

Projekt provodi Udruga zagrebački dragovoljci branitelji Vukovara

Projekt „Osnaženje branitelja“ ima za cilj doprinijeti povećanju socijalne uključenosti i unaprjeđenju kvalitete života min. 30 pripadnika ciljane skupine. Projekt je sufinancirala europska unija iz europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 1.853.949,63 HRK, od čega EU sufinanciranje iznosi 1.575.857,19HRK

U razdoblju provedbe projekta od 5.2.2020.-5.2.2022. kroz razne aktivnosti razviti će se i proširiti mreža izvaninstitucionalnih usluga za min. 30 zagrebačkih dragovoljaca branitelja Vukovara i članova njihovih obitelji na području Zagrebačke županije. Aktivnosti elementa usmjerene su na pružanje psihosocijalne pomoći, zdravstvene skrbi i pomoći pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti braniteljima i članovima njihovih obitelji kako bi im unaprijedili kvalitetu življenja.

Namjera projekta je poboljšati kvalitete života hrvatskih branitelja, stradalnika i članova njihovih obitelji kroz radne terapije, grupne treninge, radionice psihosocijalne pomoći te pomoći u kući pri obavljanju svakodnevnih životnih aktivnosti angažiranjem osobnih pomagača te time također i povećati socijalnu uključenost na izvaninstitucionalan način. Projektom će se povećati svijest o važnosti organiziranja izvaninstitucionalne skrbi za hrvatske branitelje i članove njihovih obitelji.

Kontakt:

Voditelj projekta: Jurij Borna Jurčević

UDRUGA ZAGREBAČKI DRAGOVOLJCI BRANITELJI VUKOVARA, Kneza Mutimira 5, 10000 Zagreb, uzdbv.eu@gmail.com, 098 809 733